Data: 26/06/24

Święcenia kapłańskie Diakona Szymona Budacza

Święcenia kapłańskie Diakona Szymona Budacza

W sobotę 22 czerwca 2024 roku w katedrze św. Ducha w Warszawie z rąk bp. dr. Andrzeja Gontarka Zwierzchnika Kościoła i Ordynariusza Diecezji Warszawskiej święcenia kapłańskie przyjął diakon Szymon Budacz. W uroczystej Mszy Świętej udział brał również bp Henryk Dąbrowski Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawskiej. Obecni byli także duchowni Naszego Kościoła: ks. dziek. Adam Stelmach, ks. inf. Marian Madziar, ks. Tadeusz Budacz, ks. Piotr Kowalczyk, ks. Damian Heratym, ks. Marcin Grzegorzewski, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego, goście ekumeniczni na czele z ks. dr Doroteuszem Sawickim oraz rodzina ks. neoprezbitera oraz parafianie z Krzykawy Małobądz i warszawskiej parafii.

Już w niedzielę 23 czerwca w rodzinnej parafii p.w. św. Barbary w Krzykawie Małobądzu Ksiądz Neoprezbiter odprawił Mszę Świętą Prymicyjną i udzielił zgromadzonym prymicyjnego błogosławieństwa. Tą wyjątkową uroczystość uświetnił swoją obecnością bp dr Andrzej Gontarek Zwierzchnik Kościoła i Ordynariusza Diecezji Warszawskiej oraz bp Antonii Norman, który wygłosił okolicznościową homilię. W liturgii licznie wzięli udział duchowni Naszego Kościoła, parafianie z Krzykawy Małobądz, przedstawiciele władz samorządowych i wierni z innych Naszych parafii.

Data: 25/06/24

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich 2024 r. (MKBS)

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich 2024 r. (MKBS)

W dniach 17 – 20 czerwca 2024r. w Pradze odbyła się Konferencja Biskupów Starokatolickich. Pierwsza jej część (17 i 18 czerwca) to doroczne konsultacje biskupów starokatolickich i anglikańskich Europy kontynentalnej, które zawierają wymianę informacji na temat aktualnej sytuacji Kościołów oraz możliwościach współpracy na poziomie lokalnym. Biskupi anglikańscy i starokatoliccy odprawili wspólnie Eucharystię we wtorek rano w starokatolickiej katedrze św. Wawrzyńca.

Druga część (18 – 20 czerwca) to doroczna Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich. W Konferencji uczestniczył biskup-elekt Frank Bengerter ze Szwajcarii. Głównymi tematami obrad były „Kościół, środowisko i zrównoważony rozwój”, oraz ewentualne przystąpienie do „Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, zawartej w 1999 r. pomiędzy Światową Federacją Luterańską i Kościołem rzymskokatolickim.

Komunikat Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, Praga, 2024

22 czerwca 2024r.
Spotkanie MKBS odbyło się w Pradze w dniach 17–20 czerwca 2024 r. Na początku konferencji odbyły się wspólne konsultacje z biskupami anglikańskimi w Europie. Ważnym punktem programu była wymiana zdań na temat sposobu, w jaki Kościoły europejskie radzą sobie z wojną na Ukrainie, w tym z pomocą uchodźcom oraz programem KEK „Pathways to Peace”.

Konferencja wysłuchała sprawozdań poszczególnych Kościołów członkowskich Unii Utrechckiej oraz Kościołów, z którymi pozostaje we wspólnocie. Po raz pierwszy na konferencji był obecny szwajcarski biskup-elekt Frank Bangerter.

Biskup Haarlemu Dirk Jan Schoon został wybrany na nowego delegata Chorwackiego Kościoła Starokatolickiego, zastępując emerytowanego biskupa Heinza Lederleitnera. Nowymi członkami biura MKBS zostali biskup elekt Frank Bangerter (sekretarz) i biskup Andrzej Gontarek (asesor).

Ponadto mianowano członków nowej grupy, która koordynuje wspólną ścieżkę z Kościołem Mar Thoma. Biskup Jospeh Mar Ivanios z Bombaju był osobiście obecny i poinformował biskupów o aktualnej sytuacji chrześcijan w Indiach.

Tematem teologicznym Konferencji było udzielenie teologicznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego my, jako Unia Utrechcka, chcielibyśmy dołączyć do grona Kościołów, które podpisały „Wspólną Deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. W tym celu prof. dr Stephan von Twardowski (metodysta) i prof. dr Peter-Ben Smit (starokatolik) zostali zaproszeni, aby przedstawić referaty na tak postawiony temat. Odbyła się także ożywiona wymiana zdań na temat „Kościół, środowisko i zrównoważony rozwój”.

Oprócz codziennych modlitw przygotowanych przez różne Kościoły, w kościele katedralnym św. Wawrzyńca odbywały się także celebracje eucharystyczne.

Następne spotkanie odbędzie się w czerwcu 2025 r. w Niderlandach.

Oficjalny komunikat ze spotkania: 2024 Communiqué IBC

 

 

Data: 13/06/24

W cieniu katedry

W cieniu katedry


Jest to wyjątkowe miejsce, w którym przez ostatnie kilkaset lat odbyło się wiele ważnych wydarzeń historycznych, społecznych i religijnych. Katedra wybudowana została w XIII wieku. Początkowo była to świątynia rzymskokatolicka, następnie ewangelicka, a od ponad 70 lat polskokatolicka. W filmie poznamy historię tej świątyni, która przez wieki służyła tym trzem wyznaniom oraz działalność duszpasterską, społeczną i kulturalną polskokatolickich księży i wiernych należących do tej parafii, a także losy Kościoła polskokatolickiego. Punktem wyjścia do tej opowieści będzie konsekracja wybranych przez synod w 2023 roku biskupów Kościoła polskokatolickiego, w tym jego zwierzchnika ks. bp. dr. Andrzeja Gontarka.

Data: 04/06/24

Unia Utrechcka

Unia Utrechcka

Śledzimy działalność różnych Kościołów chrześcijańskich w Polsce oraz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, interesują nas ich tradycje teologiczne, inny sposób myślenia o Biblii, życiu i Bogu. Staramy się prezentować polską różnorodność religijną i wynikającą z niej wielokulturowość. Jesteśmy obecni na ważnych wydarzeniach modlitewnych oraz kulturalnych, promujemy ideę tolerancji i szacunku, ale przede wszystkim chcemy wspólnym głosem mówić o tym jak pięknie możemy się różnić.

Data: 03/06/24

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszych parafiach, cz. II

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszych parafiach, cz. II

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z uroczystości I Komunii Świętych z kilku naszych parafii.