Data: 25/06/24

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich 2024 r. (MKBS)

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich 2024 r. (MKBS)

W dniach 17 – 20 czerwca 2024r. w Pradze odbyła się Konferencja Biskupów Starokatolickich. Pierwsza jej część (17 i 18 czerwca) to doroczne konsultacje biskupów starokatolickich i anglikańskich Europy kontynentalnej, które zawierają wymianę informacji na temat aktualnej sytuacji Kościołów oraz możliwościach współpracy na poziomie lokalnym. Biskupi anglikańscy i starokatoliccy odprawili wspólnie Eucharystię we wtorek rano w starokatolickiej katedrze św. Wawrzyńca.

Druga część (18 – 20 czerwca) to doroczna Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich. W Konferencji uczestniczył biskup-elekt Frank Bengerter ze Szwajcarii. Głównymi tematami obrad były „Kościół, środowisko i zrównoważony rozwój”, oraz ewentualne przystąpienie do „Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, zawartej w 1999 r. pomiędzy Światową Federacją Luterańską i Kościołem rzymskokatolickim.

Komunikat Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, Praga, 2024

22 czerwca 2024r.
Spotkanie MKBS odbyło się w Pradze w dniach 17–20 czerwca 2024 r. Na początku konferencji odbyły się wspólne konsultacje z biskupami anglikańskimi w Europie. Ważnym punktem programu była wymiana zdań na temat sposobu, w jaki Kościoły europejskie radzą sobie z wojną na Ukrainie, w tym z pomocą uchodźcom oraz programem KEK „Pathways to Peace”.

Konferencja wysłuchała sprawozdań poszczególnych Kościołów członkowskich Unii Utrechckiej oraz Kościołów, z którymi pozostaje we wspólnocie. Po raz pierwszy na konferencji był obecny szwajcarski biskup-elekt Frank Bangerter.

Biskup Haarlemu Dirk Jan Schoon został wybrany na nowego delegata Chorwackiego Kościoła Starokatolickiego, zastępując emerytowanego biskupa Heinza Lederleitnera. Nowymi członkami biura MKBS zostali biskup elekt Frank Bangerter (sekretarz) i biskup Andrzej Gontarek (asesor).

Ponadto mianowano członków nowej grupy, która koordynuje wspólną ścieżkę z Kościołem Mar Thoma. Biskup Jospeh Mar Ivanios z Bombaju był osobiście obecny i poinformował biskupów o aktualnej sytuacji chrześcijan w Indiach.

Tematem teologicznym Konferencji było udzielenie teologicznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego my, jako Unia Utrechcka, chcielibyśmy dołączyć do grona Kościołów, które podpisały „Wspólną Deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. W tym celu prof. dr Stephan von Twardowski (metodysta) i prof. dr Peter-Ben Smit (starokatolik) zostali zaproszeni, aby przedstawić referaty na tak postawiony temat. Odbyła się także ożywiona wymiana zdań na temat „Kościół, środowisko i zrównoważony rozwój”.

Oprócz codziennych modlitw przygotowanych przez różne Kościoły, w kościele katedralnym św. Wawrzyńca odbywały się także celebracje eucharystyczne.

Następne spotkanie odbędzie się w czerwcu 2025 r. w Niderlandach.

Oficjalny komunikat ze spotkania: 2024 Communiqué IBC

 

 

czytaj

rownież

Święcenia diakonatu w Katedrze p.w. Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

20 lipca 2024 r. w Katedrze p.w. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu podczas uroczystej Mszy Świętej ku czci patronki świątyni, święcenia diakonatu z rąk bp. Stanisława Bosego Ordynariusza Diecezji Wrocławskiej,…

CZYTAJ

Uroczystość patronalna w Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Maciejowie Starym

W sobotę 29 czerwca 2024 r.  w Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Maciejowie Starym odbyła się uroczystość patronalna ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła.  Mszy Świętej…

CZYTAJ

Święcenia kapłańskie Diakona Szymona Budacza

W sobotę 22 czerwca 2024 roku w katedrze św. Ducha w Warszawie z rąk bp. dr. Andrzeja Gontarka Zwierzchnika Kościoła i Ordynariusza Diecezji Warszawskiej święcenia kapłańskie przyjął diakon Szymon Budacz.…

CZYTAJ