Data: 14/01/24

Diecezja Krakowsko – Częstochowska

Diecezja Krakowsko – Częstochowska

Diecezja Krakowsko-Częstochowska powstała w 1961 na mocy dekretu wydanego 23 marca JE ks. bp dr hab. Maksymilian Rode doprowadził do utworzenia trzech jednostek wyższego rzędu, czyli. diecezji. Obecnie diecezja składa się z czterech dekanatów. Centralną świątynią diecezji jest polskokatolicka katedra częstochowska pw. MB Królowej Apostołów.

Byli Ordynariusze Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej:

1960–1962 ks. Edward Narbutt-Narbuttowicz
1962–1966 ks. Tadeusz Majewski
1966–1978 ks. Benedykt Sęk
1979–1986 ks. inf. Antoni Pietrzyk
1986–2003 ks. bp Jerzy Szotmiller
2004–2005 ks. inf. sen. Kazimierz Fonfara
2005–2011 ks. bp. bp Jerzy Szotmiller

Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej

Ks. Biskup Antoni Norman

Parafie

diecezji Krakowsko – Częstochowskiej

pozostałe

diecezje