Data: 29/06/23

Nowi biskupi Kościoła Polskokatolickiego

Nowi biskupi Kościoła Polskokatolickiego

BP DR ANDRZEJ GONTAREK
Urodził się dnia 10 maja 1970 roku w rodzinie polskokatolickiej. W naszym Kościele został ochrzczony, w rodzinnej parafii w Studziankach Pancernych przez wiele lat posługiwał jako ministrant. Studiował na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i na Chrześcijańskokatolickim Wydziale Teologii Uniwersytetu w Bernie. W 1996 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Teologicznym ChAT w Warszawie, a w czerwcu 2021 r. obronił pracę doktorską. Obecnie jest adiunktem i kierownikiem Katedry Starokatolickiej Teologii Praktycznej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 3 maja 1997 roku w Warszawie. Początkowo pełnił służbę w parafii katedralnej pw. Ducha Świętego w Warszawie, a od stycznia 2000 roku jest proboszczem parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Lublinie i w filii parafii – w Rozkopaczewie. Ponad 4 lata był równolegle proboszczem w Kosarzewie. Od sierpnia 2018 r. – infułat. Bp Andrzej wielokrotnie reprezentował nasz Kościół na forach międzynarodowych: kościelnych (w tym w posiedzeniach Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich), ekumenicznych i naukowych. Żonaty, dwie córki.

BP STANISŁAW BOSY

Urodził się dnia 17 lipca 1948 roku. Święcenia kapłańskie w Kościele Polskokatolickim otrzymał 30 września 1973 r. z rąk bp. Juliana Pękali. Ukończył studia magisterskie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od początku służby w Kościele związany z parafią pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie, której od 1975 roku jest proboszczem. Pełnił m.in. funkcje dziekana, radcy synodalnego, sekretarza Rady Synodalnej oraz Wikariusza Generalnego Diecezji Wrocławskiej naszego Kościoła. Autor wielu publikacji na łamach kościelnego czasopisma „Rodzina” z zakresu życia i działalności misyjno-duszpasterskiej. W roku 2004 został mianowany Administratorem Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego.

BP ANTONI NORMAN

Urodził się dnia 16 stycznia 1951 roku. W 1975 roku, po ukończeniu Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, został wyświęcony na kapłana w Kościele Rzymskokatolickim. W roku 1980 przeszedł pod jurysdykcję Kościoła Polskokatolickiego. Początkowo pełnił posługę wikariusza parafii w Bolesławiu. Od 1984 roku jest proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bukownie. W roku 2011, po śmierci biskupa Jerzego Szotmillera, został mianowany Administratorem Diecezji Krakowsko -Częstochowskiej naszego Kościoła. Żonaty, troje dzieci.

BP HENRYK DĄBROWSKI

Urodził się 9 października 1955 roku. W 1975 roku po zdaniu egzaminów wstępnych wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła Polskokatolickiego, odbywając zarazem studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 1979 roku 14 października otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Tadeusza Majewskiego i został skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii Katedralnej pw. Św. Ducha w Warszawie jako wikariusz. W 1983 r. we wrześniu rozpoczął pracę duszpasterską w Parafii MB Wniebowziętej i Królowej Pokoju w Studziankach Pancernych jako administrator, a później proboszcz. W 1999 roku, po 16 latach pracy w Parafii w Studziankach, został skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii katedralnej św. Ducha w Warszawie, którą kontynuuję do dziś. Od 2015 roku, po śmierci ks. Marka Pawelczyka pełni także obowiązki proboszcza w parafii w Studziankach Pancernych. Żonaty, dwoje dzieci.

Data: 13/06/23

Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego

Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego

13 czerwca 20203 r. odbył się Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego w RP rozpoczął się o godzinie 11:00 w Kaplicy p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła, przy Domu Konferencyjnym im. ks. bp. Eduarda Herzoga w Konstancinie-Jeziornie. Synod obradował w czterech sesjach, poświęconych sprawom Kościoła. Gośćmi Synodu byli JE ks. abp Barend Wallet, arcybiskup Utrechtu, JE ks. bp Jarosław Rafałko, Ordynariusz Diecezji Zachodniej PNKK oraz JE ks. bp Paul Sobiechowski, Ordynariusz Diecezji Wschodniej PNKK. Synod dokonał kilku zmian w Prawie Wewnętrznym Kościoła Polskokatolickiego w RP, zwiększając liczbę duchownych biorących udział z Synodzie, a także zmieniając liczbę głosów wymaganych do wyboru duchownego na urząd biskupa, wybrał nowy skład Rady Synodalnej. Podczas sesji wyborczej czterej duchowni, ks. inf. Stanisław Bosy, ks. Henryk Dąbrowski, ks. inf. Andrzej Gontarek, ks. inf. Antoni Norman zostali wybrani na urząd biskupa. Nowym Zwierzchnikiem Kościoła, decyzją Synodu, został JE bp elekt dr Andrzej Gontarek.