Data: 14/01/24

Diecezja Warszawska

Diecezja Warszawska

Od momentu powstania pierwszej parafii PNKK
w Polsce w 1921, aż do 1951, cały teren II RP objęty był działalnością jako jedna diecezja misyjna. Niestety bez uregulowanego, przez władze, statusu prawnego możliwość skutecznego administrowania Kościołem była w ogromnym stopniu utrudniona. Po II wojnie światowej kilkakrotnie zmieniała się struktura administracyjna PNKK w Polsce, w 1945 Kościół podzielony był na 6 okręgów. W 1951 nastąpiła likwidacja okręgów, a w ich miejsce utworzono dekanaty, nastąpiła zmiana nazwy Kościoła na Kościół Polskokatolicki. W 1954 przeprowadzono centralizację struktury administracyjnej Kościoła Polskokatolickiego dzieląc sam Kościół na cztery dekanaty: centralny, lubelski, śląsko-małopolski i pomorski. W 1961 roku Kościół został podzielony na trzy diecezje: Warszawską, Krakowską i Wrocławską. Obecnie diecezja Warszawska składa się z pięciu dekanatów i każdy biskup będący Zwierzchnikiem Kościoła pełni urząd Ordynariusza Diecezji. Centralną świątynią diecezji jest katedra warszawska pw. Świętego Ducha.
Byli Ordynariusze przed podziałem na trzy diecezje:

1921-1928 ks. bp Franciszek Bończak (biskup misyjny PNKK)
1928-1930 ks. bp Leon Grochowski (Ordynariusz diecezji misyjnej PNKK)
1930-1931 ks. bp Władysław Faron (administrator diecezji misyjnej PNKK)
1931-1951 ks. bp Józef Padewski (biskup diecezji misyjnej PNKK)

1951-1959 ks. bp Julian Pękala (Przewodniczący Kolegium Biskupów)
1959-1961 ks. bp dr hab. Maksymilian Rode (biskup Kościoła Polskokatolickiego)

Byli Ordynariusze Diecezji Warszawskiej:

1961–1965 ks. inf. dr Antoni Naumczyk (wikariusz generalny)
1966–1996 ks. bp Tadeusz Majewski (Ordynariusz)
1996–2023 ks. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański (Ordynariusz)

2023 i obecnie ks. bp dr Andrzej Gontarek

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP
Przewodniczący Rady Synodalnej
Ordynariusz Diecezji Warszawskiej

Ks. Biskup dr Andrzej Gontarek

Biskup pomocniczy Diecezji Warszawskiej

Ks. Biskup Henryk Dąbrowski

Parafie

diecezji warszawskiej

GRÓDKI – Parafia pw. Św. Izydora

Gródki Drugie 100 23-465 Turobin

 tel 533 501 741

kontakt.parafiagrodki@gmail.com

Msze Święte: Niedziela godz. 8:30 i 14:00

Proboszcz: ks. mgr Krzysztof Fudala

Konto bankowe: 33 8689 0007 9700 0677 2000 0010

Parafia św. Izydora w Gródkach została założona w 1928r. Obecny budynek kościelny został wzniesiony przez ówczesnego proboszcza Parafii ś.p. ks. Jerzego Białasa. Uroczyste poświęcenie miało miejsce 15 lipca 1979r. przez biskupów starokatolickich biorących udział w Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich w Krakowie. W uroczystościach brali udział biskupi kościoła polskokatolickiego, bp Maksymilian Rode oraz bp Tadeusz Majewski a także abp Marius Kok z Kościoła Starokatolickiego w Holandii, bp Leon Gauthier z Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii, bp Franciszek Rowiński i bp Józef Niemiński z Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, b, obydwaj z Kościoła Polskokatolickiego.
 
 

pozostałe

diecezje