Data: 29/05/24

24.05.2024 r. X Ekumeniczne Forum Katechetyczne

24.05.2024 r. X Ekumeniczne Forum Katechetyczne

24 maja 2024 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Polską Radę Ekumeniczną X Ekumeniczne Forum Katechetyczne pt.  „Aktualne wyzwania organizacji i nauczania religii z uwzględnieniem dzieci ze środowisk migracyjnych”. Kościół Polskokatolicki podczas tego ważnego wydarzenia reprezentował bp Henryk Dąbrowski- Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawskiej oraz ks. Damian Heratym, który również brał udział w dyskusji panelowej poświęconej planowanym przez  MEN zmianom dot. funkcjonowania religii w szkołach, m.in. zmniejszeniu liczby godzin nauczania religii w szkołach.

Szczegółowa relacja z tego wydarzenia na stronie PRE: https://ekumenia.pl/aktualnosc/wyzwania-organizacji-i-nauczania-religii/

Na kilka dni przed Forum Katechetycznym odbyło się robocze spotkanie Zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej, w którym uczestniczył bp dr Andrzej Gontarek Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego Ordynariusz Diecezji Warszawskiej oraz bp Henryk Dąbrowski – Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawskiej. Zastanawiano się wówczas jakie stanowisko powinna zająć PRE w kontekście planowanych zmian, tj. w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Podczas posiedzenia została  podjęta decyzja o wystąpieniu z wnioskiem o spotkanie przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w PRE z Panią Minister Edukacji.

 

Data: 22/05/24

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszych parafiach, cz. I

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszych parafiach, cz. I

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z uroczystości I Komunii Świętych z kilku naszych parafii.

 

Data: 21/05/24

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Parafii Katedralnej pw. Świętego Ducha w Warszawie

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Parafii Katedralnej pw. Świętego Ducha w Warszawie

W niedzielę 19 maja 2024 r. w Parafii Katedralnej pw. Świętego Ducha w Warszawie odbywało  się święto patronalne w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył bp Henryk Dąbrowski Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawskiej, Słowo Boże wygłosił ks. inf. Marian Madziar. Obecny był również ks. Damian Heratym. Ks. Marian w okolicznościowej homilii podkreślał: „Nie jesteśmy tylko ciałem, ale mamy życie z Ducha. Nie jest to byle jaki przywilej być człowiekiem duchowym i dać się prowadzić przez Ducha św. Natura tego Ducha jest niezrozumiała, niedotykalna i niematerialna, ale Jego obecność można poznać w powiewie wiatru i ogniu.”

Ta uroczysta celebra sprawowana w Katedrze warszawskiej była modlitwą zanoszoną w intencji wszystkich parafii w Diecezji i całego Kościoła, bowiem  pamiątka Zesłania Ducha Świętego jest świętem wszystkich chrześcijan.

 

 

Data: 15/05/24

Uroczystość patronalna w Parafii pw. św. Izydora Oracza w Gródkach

Uroczystość patronalna w Parafii pw. św. Izydora Oracza w Gródkach

12 maja 2024 r. w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, w Parafii pw. Św. Izydora w Gródkach odbyła się uroczystość patronalna. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył JE bp dr Andrzej Gontarek, prof. ChAT, Zwierzchnik Kościoła i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej. Okolicznościową Homilię wygłosił ks. Damian Heratym. Obecny był również ks. dziek. Kamil Wołyński oraz ks. Proboszcz Jacenty Sołtys. Po Liturgii, odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła.  Te podniosła uroczystość ku czci św. Izydora Oracza- patrona rolników została przygotowana z wielką starannością przez Proboszcza, ks. Krzysztofa Fudalę oraz parafian. Do szerszej relacji zapraszamy na Facebook Parafii w Gródkach: https://www.facebook.com/profile.php?id=100082034053163

Data: 14/05/24

Jubileusz kapłaństwa ks. Krzysztofa Pikulskiego i ks. dziek. Bogusława Kropielnickiego

Jubileusz kapłaństwa ks. Krzysztofa Pikulskiego i ks. dziek. Bogusława Kropielnickiego

W piątek, 3 maja 2024 r., wierni wrocławskiej Katedry Marii Magdaleny i zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, aby wraz z kapłanami, świętować jubileusz  30 lat kapłaństwa ks. mgr. Krzysztofa Pikulskiego. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Jubilat, kazanie wygłosił ks. Dziekan dekanatu świętokrzyskiego Paweł Walczyński. Obecni byli również: ks. Proboszcz Marian Wnęk, ks. Dziekan dekanatu warszawsko-łódzkiego Marcin Dębski, ks. Damian Heratym
i ks. Proboszcz Piotr Mikołajczak.
W okolicznościowej homilii ks. dziekan Paweł Walczyński zaznaczył, że jubileusz jest doskonałą okazją do dziękowania Bogu za dar kapłaństwa, ale również jest czasem odnowy duchowej więzi z Chrystusem, który obdarzył zgromadzonych kapłanów łaską powołania. Kapłaństwo wiąże się z wieloma trudami, ale także radościami, choć nie zawsze siewca widzi owoce tej pracy. Mimo wszystko Bóg, który powołuje nieustannie błogosławi i daje moc oraz stosowną pomoc do realizacji woli Bożej i prowadzenia ludzi ku wieczności.
Po zakończonej Eucharystii wszyscy  spotkali się na uroczystej agapie, gdzie mogli dalej przeżywać tę jubileuszową Wspólnotę.

W dniu 4 maja 2024 r. w Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Boguszowie-Gorcach swój Juliusz 40-cia święceń kapłańskich obchodził również ks. dziekan Bogusław Kropielnicki.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył J.E. ks. bp Stanisław Bosy. Wraz z ks. biskupem Mszę św. koncelebrowali ks. dziekan Adam Bożacki ze Stargardu, ks. proboszcz Tadeusz Krasiejko ze Szczecina oraz ks. proboszcz Bogusław Kropielnicki.
Podczas tej uroczystości 14 osób przyjęło z rąk ks. bp Stanisława Sakrament Bierzmowania.
Po Mszy Świętej młodzież oraz  Panie Prezes Rad Parafialnych z Boguszowa-Gorc
i Wałbrzycha podziękowały ks. biskupowi za udział w parafialnej uroczystości oraz za udzielenie Sakramentu Bierzmowania.
Na tą piękną i podniosłą uroczystość przybyli goście z parafii z Wałbrzycha, Holandii
i Niemiec. Po ceremonii i życzeniach dla księdza Jubilata, wszystkich obecnych w kościele zaproszono do ogrodu parafialnego na poczęstunek.
Księżom Jubilatom życzymy  wszelkiego dobra i wielu łask Bożych na dalsze lata posługi duszpasterskiej.

 

Data: 13/05/24

Sympozjum „Józef Padewski Polak – Biskup – Męczennik”

Sympozjum „Józef Padewski Polak – Biskup – Męczennik”

10 maja 2024 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyło się Sympozjum Naukowe „Józef Padewski Polak – Biskup – Męczennik”. poświęcone ś. p. Biskupowi Józefowi Padewskiemu, zorganizowane z okazji 130 rocznicy jego urodzin. Bp Józef był Ordynariuszem Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1933-1951, który stracił życie w więzieniu UB przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, jako ofiara represji politycznych władz PRL. Sympozjum zostało zorganizowane przez Kościół Polskokatolicki i ChAT.
Konferencję prowadził bp dr Andrzej Gontarek, prof. ChAT Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego a na wstępie słowa pozdrowieni a dla uczestników przekazał Jego Magnificencja Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski – Rektor ChAT i bp Adrian Put -Przewodniczący Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polskokatolicką. Wśród prelegentów przestawiających postać bp. Józefa jako Polaka, Biskupa i Męczennika znaleźli się:

  1. ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który wygłosił referat: „ Męczeństwo szczytem chrześcijańskiego świadectwa”
  2. dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, który wygłosił referat „ Józef Padewski (1894-1951) Biskup, Patriota, Męczennik”
  3. ks. mgr Damian Heratym z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, który wygłosił referat „Sytuacja PNKK w Polsce w czasach Biskupa Józefa Padewskiego”

Po wystąpieniach prelegentów, ks. mgr Bartosz Norman przedstawił kilka mniej znanych fotografii i pamiątek z prywatnych zbiór bp. Józefa Padewskiego i jego rodziny. W imieniu rodziny bp. Padewskiego głos zabrał Pan Wojciech Maciejewski.
W Sympozjum brali udział również: dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT – Dziekan Wydziału Teologicznego ChAT, bp dr Adrian Korczago, prof. ucz. – Kierownik Katedry Ewangelickiej Teologii Praktycznej ChAT, prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – Prorektor ChAT, Pani Agata Mieleszkiewicz – Prezes POLKAT, przedstawiciele Instytutu Wydawniczego im. Frycza Modrzewskiego a także bp Antonii Norman – Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej , bp Henryk Dąbrowski – Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawskiej oraz księża i wierni z Naszego Kościoła.
Po zakończonym Sympozjum, uczestnicy udali się na cmentarz powązkowski, gdzie przy grobie ś. p. bp. Józefa, została odmówiona modlitwa, której przewodniczył bp Antoni Norman.
W tym dniu został również poświęcony nowy nagrobek ś.p. bp. Wiktora Wysoczańskiego – krótka relacja z tego wydarzenia na Facebooku Kościoła.

Data: 06/05/24

Uroczystość patronalna ku czci Matki Bożej Królowej Polski w Strzyżewie

Uroczystość patronalna ku czci Matki Bożej Królowej Polski w Strzyżewie

3 maja 2024 r. w Parafii p.w. MB Królowej Polski w Strzyżewie odbyła się uroczystość patronalna ku czci Matki Bożej Królowej Polski . Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił Zwierzchnik Kościoła i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej bp dr Andrzej Gontarek. Po uroczystej procesji wokół kościoła, odbył się krótki koncert chóru dziecięcego Gwiazdeczki Kotłowskiej Mateczki, działającego przy parafii p.w. NNMP w Kotłowie. Te podniosła uroczystość patronalna i patriotyczna została przygotowana z wielką starannością przez proboszcza, ks. inf. Juliana Kopińskiego oraz parafian. Do szerszej relacji zapraszamy na Facebook Parafii NNMP w Kotłowie: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067181439664

Data: 06/05/24

Uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji

Uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji

3 maja 2024 r. na Placu Zamkowym w Warszawie odbywały się uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji . W tych obchodach na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, nasz Kościół reprezentował bp Henryk Dąbrowski Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawskiej.