Data: 02/07/24

Uroczystość patronalna w Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Maciejowie Starym

Uroczystość patronalna w Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Maciejowie Starym

W sobotę 29 czerwca 2024 r.  w Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Maciejowie Starym odbyła się uroczystość patronalna ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła.  Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył bp dr Andrzej Gontarek Zwierzchnik Kościoła i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej. Okolicznościową Homilię wygłosił ks. Jacenty Sołtys. Obecny był również Dziekan dekanatu warszawskiego, ks. Marcin Dębski oraz Dziekan dekanatu żółkiewskiego, ks. Kamil Wołyński. Po Liturgii, odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Po zakończonej Eucharystii wszyscy  spotkali się w ogrodzie parafialnym na słodkim poczęstunku. Ta podniosła uroczystość patronalna została przygotowana z wielką starannością przez proboszcza, ks. Krzysztofa Fudalę oraz parafian.

Więcej na Facebooku Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Maciejowie Starym: https://www.facebook.com/profile.php?id=61561448377940

Data: 26/06/24

Święcenia kapłańskie Diakona Szymona Budacza

Święcenia kapłańskie Diakona Szymona Budacza

W sobotę 22 czerwca 2024 roku w katedrze św. Ducha w Warszawie z rąk bp. dr. Andrzeja Gontarka Zwierzchnika Kościoła i Ordynariusza Diecezji Warszawskiej święcenia kapłańskie przyjął diakon Szymon Budacz. W uroczystej Mszy Świętej udział brał również bp Henryk Dąbrowski Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawskiej. Obecni byli także duchowni Naszego Kościoła: ks. dziek. Adam Stelmach, ks. inf. Marian Madziar, ks. Tadeusz Budacz, ks. Piotr Kowalczyk, ks. Damian Heratym, ks. Marcin Grzegorzewski, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego, goście ekumeniczni na czele z ks. dr Doroteuszem Sawickim oraz rodzina ks. neoprezbitera oraz parafianie z Krzykawy Małobądz i warszawskiej parafii.

Już w niedzielę 23 czerwca w rodzinnej parafii p.w. św. Barbary w Krzykawie Małobądzu Ksiądz Neoprezbiter odprawił Mszę Świętą Prymicyjną i udzielił zgromadzonym prymicyjnego błogosławieństwa. Tą wyjątkową uroczystość uświetnił swoją obecnością bp dr Andrzej Gontarek Zwierzchnik Kościoła i Ordynariusza Diecezji Warszawskiej oraz bp Antonii Norman, który wygłosił okolicznościową homilię. W liturgii licznie wzięli udział duchowni Naszego Kościoła, parafianie z Krzykawy Małobądz, przedstawiciele władz samorządowych i wierni z innych Naszych parafii.

Data: 25/06/24

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich 2024 r. (MKBS)

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich 2024 r. (MKBS)

W dniach 17 – 20 czerwca 2024r. w Pradze odbyła się Konferencja Biskupów Starokatolickich. Pierwsza jej część (17 i 18 czerwca) to doroczne konsultacje biskupów starokatolickich i anglikańskich Europy kontynentalnej, które zawierają wymianę informacji na temat aktualnej sytuacji Kościołów oraz możliwościach współpracy na poziomie lokalnym. Biskupi anglikańscy i starokatoliccy odprawili wspólnie Eucharystię we wtorek rano w starokatolickiej katedrze św. Wawrzyńca.

Druga część (18 – 20 czerwca) to doroczna Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich. W Konferencji uczestniczył biskup-elekt Frank Bengerter ze Szwajcarii. Głównymi tematami obrad były „Kościół, środowisko i zrównoważony rozwój”, oraz ewentualne przystąpienie do „Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, zawartej w 1999 r. pomiędzy Światową Federacją Luterańską i Kościołem rzymskokatolickim.

Komunikat Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, Praga, 2024

22 czerwca 2024r.
Spotkanie MKBS odbyło się w Pradze w dniach 17–20 czerwca 2024 r. Na początku konferencji odbyły się wspólne konsultacje z biskupami anglikańskimi w Europie. Ważnym punktem programu była wymiana zdań na temat sposobu, w jaki Kościoły europejskie radzą sobie z wojną na Ukrainie, w tym z pomocą uchodźcom oraz programem KEK „Pathways to Peace”.

Konferencja wysłuchała sprawozdań poszczególnych Kościołów członkowskich Unii Utrechckiej oraz Kościołów, z którymi pozostaje we wspólnocie. Po raz pierwszy na konferencji był obecny szwajcarski biskup-elekt Frank Bangerter.

Biskup Haarlemu Dirk Jan Schoon został wybrany na nowego delegata Chorwackiego Kościoła Starokatolickiego, zastępując emerytowanego biskupa Heinza Lederleitnera. Nowymi członkami biura MKBS zostali biskup elekt Frank Bangerter (sekretarz) i biskup Andrzej Gontarek (asesor).

Ponadto mianowano członków nowej grupy, która koordynuje wspólną ścieżkę z Kościołem Mar Thoma. Biskup Jospeh Mar Ivanios z Bombaju był osobiście obecny i poinformował biskupów o aktualnej sytuacji chrześcijan w Indiach.

Tematem teologicznym Konferencji było udzielenie teologicznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego my, jako Unia Utrechcka, chcielibyśmy dołączyć do grona Kościołów, które podpisały „Wspólną Deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. W tym celu prof. dr Stephan von Twardowski (metodysta) i prof. dr Peter-Ben Smit (starokatolik) zostali zaproszeni, aby przedstawić referaty na tak postawiony temat. Odbyła się także ożywiona wymiana zdań na temat „Kościół, środowisko i zrównoważony rozwój”.

Oprócz codziennych modlitw przygotowanych przez różne Kościoły, w kościele katedralnym św. Wawrzyńca odbywały się także celebracje eucharystyczne.

Następne spotkanie odbędzie się w czerwcu 2025 r. w Niderlandach.

Oficjalny komunikat ze spotkania: 2024 Communiqué IBC

 

 

Data: 03/06/24

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszych parafiach, cz. II

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszych parafiach, cz. II

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z uroczystości I Komunii Świętych z kilku naszych parafii.

 

Data: 29/05/24

24.05.2024 r. X Ekumeniczne Forum Katechetyczne

24.05.2024 r. X Ekumeniczne Forum Katechetyczne

24 maja 2024 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Polską Radę Ekumeniczną X Ekumeniczne Forum Katechetyczne pt.  „Aktualne wyzwania organizacji i nauczania religii z uwzględnieniem dzieci ze środowisk migracyjnych”. Kościół Polskokatolicki podczas tego ważnego wydarzenia reprezentował bp Henryk Dąbrowski- Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawskiej oraz ks. Damian Heratym, który również brał udział w dyskusji panelowej poświęconej planowanym przez  MEN zmianom dot. funkcjonowania religii w szkołach, m.in. zmniejszeniu liczby godzin nauczania religii w szkołach.

Szczegółowa relacja z tego wydarzenia na stronie PRE: https://ekumenia.pl/aktualnosc/wyzwania-organizacji-i-nauczania-religii/

Na kilka dni przed Forum Katechetycznym odbyło się robocze spotkanie Zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej, w którym uczestniczył bp dr Andrzej Gontarek Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego Ordynariusz Diecezji Warszawskiej oraz bp Henryk Dąbrowski – Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawskiej. Zastanawiano się wówczas jakie stanowisko powinna zająć PRE w kontekście planowanych zmian, tj. w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Podczas posiedzenia została  podjęta decyzja o wystąpieniu z wnioskiem o spotkanie przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w PRE z Panią Minister Edukacji.

 

Data: 22/05/24

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszych parafiach, cz. I

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszych parafiach, cz. I

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z uroczystości I Komunii Świętych z kilku naszych parafii.

 

Data: 21/05/24

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Parafii Katedralnej pw. Świętego Ducha w Warszawie

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Parafii Katedralnej pw. Świętego Ducha w Warszawie

W niedzielę 19 maja 2024 r. w Parafii Katedralnej pw. Świętego Ducha w Warszawie odbywało  się święto patronalne w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył bp Henryk Dąbrowski Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawskiej, Słowo Boże wygłosił ks. inf. Marian Madziar. Obecny był również ks. Damian Heratym. Ks. Marian w okolicznościowej homilii podkreślał: „Nie jesteśmy tylko ciałem, ale mamy życie z Ducha. Nie jest to byle jaki przywilej być człowiekiem duchowym i dać się prowadzić przez Ducha św. Natura tego Ducha jest niezrozumiała, niedotykalna i niematerialna, ale Jego obecność można poznać w powiewie wiatru i ogniu.”

Ta uroczysta celebra sprawowana w Katedrze warszawskiej była modlitwą zanoszoną w intencji wszystkich parafii w Diecezji i całego Kościoła, bowiem  pamiątka Zesłania Ducha Świętego jest świętem wszystkich chrześcijan.

 

 

Data: 15/05/24

Uroczystość patronalna w Parafii pw. św. Izydora Oracza w Gródkach

Uroczystość patronalna w Parafii pw. św. Izydora Oracza w Gródkach

12 maja 2024 r. w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, w Parafii pw. Św. Izydora w Gródkach odbyła się uroczystość patronalna. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył JE bp dr Andrzej Gontarek, prof. ChAT, Zwierzchnik Kościoła i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej. Okolicznościową Homilię wygłosił ks. Damian Heratym. Obecny był również ks. dziek. Kamil Wołyński oraz ks. Proboszcz Jacenty Sołtys. Po Liturgii, odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła.  Te podniosła uroczystość ku czci św. Izydora Oracza- patrona rolników została przygotowana z wielką starannością przez Proboszcza, ks. Krzysztofa Fudalę oraz parafian. Do szerszej relacji zapraszamy na Facebook Parafii w Gródkach: https://www.facebook.com/profile.php?id=100082034053163

Data: 14/05/24

Jubileusz kapłaństwa ks. Krzysztofa Pikulskiego i ks. dziek. Bogusława Kropielnickiego

Jubileusz kapłaństwa ks. Krzysztofa Pikulskiego i ks. dziek. Bogusława Kropielnickiego

W piątek, 3 maja 2024 r., wierni wrocławskiej Katedry Marii Magdaleny i zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, aby wraz z kapłanami, świętować jubileusz  30 lat kapłaństwa ks. mgr. Krzysztofa Pikulskiego. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Jubilat, kazanie wygłosił ks. Dziekan dekanatu świętokrzyskiego Paweł Walczyński. Obecni byli również: ks. Proboszcz Marian Wnęk, ks. Dziekan dekanatu warszawsko-łódzkiego Marcin Dębski, ks. Damian Heratym
i ks. Proboszcz Piotr Mikołajczak.
W okolicznościowej homilii ks. dziekan Paweł Walczyński zaznaczył, że jubileusz jest doskonałą okazją do dziękowania Bogu za dar kapłaństwa, ale również jest czasem odnowy duchowej więzi z Chrystusem, który obdarzył zgromadzonych kapłanów łaską powołania. Kapłaństwo wiąże się z wieloma trudami, ale także radościami, choć nie zawsze siewca widzi owoce tej pracy. Mimo wszystko Bóg, który powołuje nieustannie błogosławi i daje moc oraz stosowną pomoc do realizacji woli Bożej i prowadzenia ludzi ku wieczności.
Po zakończonej Eucharystii wszyscy  spotkali się na uroczystej agapie, gdzie mogli dalej przeżywać tę jubileuszową Wspólnotę.

W dniu 4 maja 2024 r. w Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Boguszowie-Gorcach swój Juliusz 40-cia święceń kapłańskich obchodził również ks. dziekan Bogusław Kropielnicki.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył J.E. ks. bp Stanisław Bosy. Wraz z ks. biskupem Mszę św. koncelebrowali ks. dziekan Adam Bożacki ze Stargardu, ks. proboszcz Tadeusz Krasiejko ze Szczecina oraz ks. proboszcz Bogusław Kropielnicki.
Podczas tej uroczystości 14 osób przyjęło z rąk ks. bp Stanisława Sakrament Bierzmowania.
Po Mszy Świętej młodzież oraz  Panie Prezes Rad Parafialnych z Boguszowa-Gorc
i Wałbrzycha podziękowały ks. biskupowi za udział w parafialnej uroczystości oraz za udzielenie Sakramentu Bierzmowania.
Na tą piękną i podniosłą uroczystość przybyli goście z parafii z Wałbrzycha, Holandii
i Niemiec. Po ceremonii i życzeniach dla księdza Jubilata, wszystkich obecnych w kościele zaproszono do ogrodu parafialnego na poczęstunek.
Księżom Jubilatom życzymy  wszelkiego dobra i wielu łask Bożych na dalsze lata posługi duszpasterskiej.

 

Data: 13/05/24

Sympozjum „Józef Padewski Polak – Biskup – Męczennik”

Sympozjum „Józef Padewski Polak – Biskup – Męczennik”

10 maja 2024 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyło się Sympozjum Naukowe „Józef Padewski Polak – Biskup – Męczennik”. poświęcone ś. p. Biskupowi Józefowi Padewskiemu, zorganizowane z okazji 130 rocznicy jego urodzin. Bp Józef był Ordynariuszem Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1933-1951, który stracił życie w więzieniu UB przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, jako ofiara represji politycznych władz PRL. Sympozjum zostało zorganizowane przez Kościół Polskokatolicki i ChAT.
Konferencję prowadził bp dr Andrzej Gontarek, prof. ChAT Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego a na wstępie słowa pozdrowieni a dla uczestników przekazał Jego Magnificencja Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski – Rektor ChAT i bp Adrian Put -Przewodniczący Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polskokatolicką. Wśród prelegentów przestawiających postać bp. Józefa jako Polaka, Biskupa i Męczennika znaleźli się:

  1. ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który wygłosił referat: „ Męczeństwo szczytem chrześcijańskiego świadectwa”
  2. dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, który wygłosił referat „ Józef Padewski (1894-1951) Biskup, Patriota, Męczennik”
  3. ks. mgr Damian Heratym z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, który wygłosił referat „Sytuacja PNKK w Polsce w czasach Biskupa Józefa Padewskiego”

Po wystąpieniach prelegentów, ks. mgr Bartosz Norman przedstawił kilka mniej znanych fotografii i pamiątek z prywatnych zbiór bp. Józefa Padewskiego i jego rodziny. W imieniu rodziny bp. Padewskiego głos zabrał Pan Wojciech Maciejewski.
W Sympozjum brali udział również: dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT – Dziekan Wydziału Teologicznego ChAT, bp dr Adrian Korczago, prof. ucz. – Kierownik Katedry Ewangelickiej Teologii Praktycznej ChAT, prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – Prorektor ChAT, Pani Agata Mieleszkiewicz – Prezes POLKAT, przedstawiciele Instytutu Wydawniczego im. Frycza Modrzewskiego a także bp Antonii Norman – Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej , bp Henryk Dąbrowski – Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawskiej oraz księża i wierni z Naszego Kościoła.
Po zakończonym Sympozjum, uczestnicy udali się na cmentarz powązkowski, gdzie przy grobie ś. p. bp. Józefa, została odmówiona modlitwa, której przewodniczył bp Antoni Norman.
W tym dniu został również poświęcony nowy nagrobek ś.p. bp. Wiktora Wysoczańskiego – krótka relacja z tego wydarzenia na Facebooku Kościoła.