Data: 17/02/24

Rekolekcje wielkopostne Diecezji Warszawskiej i Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej

Rekolekcje wielkopostne Diecezji Warszawskiej i Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej

17 lutego 2024r. duchowni Diecezji Warszawskiej uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych, w katedrze pw. Świętego Ducha w Warszawie pod przewodnictwem ks. bp. dr Andrzeja Gontarka,  podczas których kazanie wygłosił ks. dziek. Kazimierz Klaban. Rekolekcje odbywały się dzień po 71 rocznicy śmierci ks. bp. Franciszka Hodura, stąd też, po Mszy Świętej wszyscy duchowni udali się na Wojskowy Cmentarz na Powązkach, gdzie odbyła się modlitwa w intencji zmarłych biskupów i kapłanów spoczywających na cmentarzu. Następnie kapłani spotkali się na wspólnym posiłku.

17 lutego 2023 roku, odbyły się także rekolekcje wielkopostne dla kapłanów Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tarnowie. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. bp. Antoni Norman. Spotkanie modlitewne zakończyło się wspólnym posiłkiem

Rekolekcje Warszawa
Rekolekcje Kraków

Data: 13/02/24

Spotkanie komisji dialogowych

Spotkanie komisji dialogowych

EKUMENICZNY DIALOG

Pierwsze posiedzenie Komisji Dialogu między Kościołem Polskokatolickim w RP i Kościołem Rzymskokatolickim odbyło się 13 lutego 2024r. w Centrum Okopowa Caritas Polska w Warszawie.

Ze strony Kościoła Polskokatolickiego w RP dialog prowadzi Zespół ds. Dialogu Teologiczno-Ekumenicznego Kościoła Polskokatolickiego w RP z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce, na którego czele stoi bp dr Andrzej Gontarek Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP. Do Zespołu należą także bp Antoni Norman, bp Stanisław Bosy, bp Henryk Dąbrowski oraz ks. Adam Bożacki.

Dialog ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego prowadzi Zespół ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polskokatolicką. Przewodniczącym Zespołu jest bp dr Adrian Put, a w skład Zespołu wchodzą: ks. prof. Janusz Bujak, ks. dr Mariusz Jagielski oraz ks. prof. Paweł Rabczyński.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą do Ducha Świętego prosząc o dobre owoce wspólnych rozmów. Następnie wspominano osobę zmarłego śp. bp. Wiktora Wysoczańskiego, dotychczasowego Biskupa Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP. Biskupi polskokatoliccy także wyrazili łączność z pracownikami Caritas Polska, których koleżanka lekarka-wolontariuszka została porwana ze szpitala Saint-Michel w miejscowości Dono Manga.

Porządek pierwszego spotkania Zespołów rozpoczynających szóstą już kadencję wspólnych rozmów zawierał wzajemne przedstawienie się członków obu Zespołów. Ważnym punktem rozmów była prezentacja wydarzeń i działań ekumenicznych obu Kościołów. Za nami rok, który obfitował w chwile wyjątkowe. Dla Kościoła Polskokatolickiego był to czas, kiedy smutek przeplatał się z radością i nadzieją. W tamtych dniach nie byliśmy sami – wielka ekumeniczna rodzina towarzyszyła nam i wtedy, gdy byliśmy pogrążeni w żałobie po śmierci Zwierzchnika Kościoła śp. bp. Wiktora Wysoczańskiego, jak również w czasie obrad Synodu Kościoła, święceń biskupich czy naszych Ingresów. Na podkreślenie zasługują również tegoroczne nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan z centralnym nabożeństwem ogólnopolskim w naszej katedrze św. Ducha w Warszawie. W czasie rozmó zarysowano plan działań na najbliższy czas – ks. prof. Paweł Rabczyński będzie miał referat w czasie sympozjum poświęconego bp. Józefowi Padewskiemu w maju tego roku. Gospodarzem kolejnego spotkania jesienią tego roku będzie Kościół Polskokatolicki.

Od lewej stoją: ks. prof. Paweł Rabczyński, bp Henryk Dąbrowski, bp Andrzej Gontarek, bp Antoni Norman, bp Adrian Put i ks. dr Mariusz Jagielski.

Zdj. episkopat.pl