Data: 21/01/24

Nabożeństwo Centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Nabożeństwo Centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

21 stycznia 2023 r. w polskokatolickiej Katedrze p.w. Świętego Ducha w Warszawie odbyło się Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwu przewodniczył JE ks. bp dr Andrzej Gontarek, Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego i Ordynariusz diecezji Warszawskiej. W nabożeństwie uczestniczyli także duchownymi Kościoła Polskokatolickiego oraz JE ks. bp Henryk Dąbrowski. Kazanie podczas tego Nabożeństwa wygłosił JE ks. bp Adam Bab, biskup pomocniczy lubelski. W Nabożeństwie udział wzięli także biskupi, duchowni z Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej: ks. bp. Andrzej Malicki przewodniczący PRE i Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. Grzegorz Giemza – Dyrektor PRE, kościół Ewangelicko-Augsburski, JE ks. bp M. Jan Opala, Biskup Naczelny Starokatolickiego Kościoła Mariawitów oraz ks. mitrat Anatol Szydłowski z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Kościół rzymskokatolicki reprezentowali JE ks. bp. Romuald Kamiński – Ordynariusz diecezji Warszawsko-Praskiej, JE ks. bp. Michał Janocha – biskup pomocniczy warszawski, ks. dr Andrzej Gałka, Rektor kościoła pw. św. Marcina, inni duchowni, siostry zakonne oraz wierni Kościołów chrześcijańskich.

Data: 14/01/24

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w parafiach polskokatolickich

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w parafiach polskokatolickich

Poza nabożeństwem Centralnym, sprawowanym w polskokatolickiej katedrze w  Warszawie, nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan gromadziły wiernych także w wielu innych świątyniach polskokatolickich. 14 stycznia 2023 r. w kościele parafii polskokatolickiej  pw. Dobrego Pasterza w Elblągu odbyło się pierwsze nabożeństwo z udziałem JE ks. bp. Andrzeja Gontarka, Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego i Ordynariusza Diecezji Warszawskiej, i JE ks. bp. Henryka Dąbrowskiego biskupa pomocniczego, kazanie wygłosił JE ks. bp dr Jacek Jezierski, biskup elbląski, wieloletni przewodniczący Komisji ds. dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polskokatolicką. Nabożeństwa ekumeniczne odbyły się także  w kościele pw. Św. Rodziny w Łodzi, kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy, kościele pw. MB Królowej Polski i Św. Huberta, biskupa w Strzyżewie, oraz kościele pw. MB Nieustającej Pomocy w Strzyżowicach, zaś Nabożeństwu Ekumenicznemu 19 stycznia 2023 r. w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Krakowie przewodniczył JE ks. bp Antoni Norman, Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej. 25 stycznia w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lublinie, odbyło się Nabożeństwo Ekumeniczne pod przewodnictwem JE ks. bp. dr. Andrzeja Gontarka, Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego i Ordynariusza Diecezji Warszawskiej, podczas nabożeństwa kazanie wygłosił JE ks. abp dr hab. Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Zdjęcie 1 – Parafia pw. Dobrego Pasterza w Elblągu
Zdjęcie 2 – Parafia pw. Św. Rodziny w Łodzi
Zdjęcie 3 – Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy
Zdjęcie 4 – Parafia pw. MB Królowej Polski w Strzyżewie
Zdjęcie 5 – Parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w Strzyżowicach
Zdjęcie 6 – Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Krakowie
Zdjęcie 7 – Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Lublinie

Data: 14/01/24

Diecezja Krakowsko – Częstochowska

Diecezja Krakowsko – Częstochowska

Diecezja Krakowsko-Częstochowska powstała w 1961 na mocy dekretu wydanego 23 marca JE ks. bp dr hab. Maksymilian Rode doprowadził do utworzenia trzech jednostek wyższego rzędu, czyli. diecezji. Obecnie diecezja składa się z czterech dekanatów. Centralną świątynią diecezji jest polskokatolicka katedra częstochowska pw. MB Królowej Apostołów.

Byli Ordynariusze Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej:

1960–1962 ks. Edward Narbutt-Narbuttowicz
1962–1966 ks. Tadeusz Majewski
1966–1978 ks. Benedykt Sęk
1979–1986 ks. inf. Antoni Pietrzyk
1986–2003 ks. bp Jerzy Szotmiller
2004–2005 ks. inf. sen. Kazimierz Fonfara
2005–2011 ks. bp. bp Jerzy Szotmiller

Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej

Ks. Biskup Antoni Norman

Parafie

diecezji Krakowsko – Częstochowskiej

pozostałe

diecezje

Data: 14/01/24

Diecezja Wrocławska

Diecezja Wrocławska

Diecezja Wrocławska powstała w 1961 na mocy dekretu wydanego 23 marca JE ks. bp dr hab. Maksymilian Rode doprowadził do utworzenia trzech jednostek wyższego rzędu, czyli. diecezji. Obecnie diecezja składa się z trzech dekanatów. Centralną świątynią diecezji jest katedra wrocławska pw. św. Marii Magdaleny. Na terenie diecezji znajduje się także Sanktuarium MB Kotłowskiej w Kotłowie, które jest równocześnie prokatedrą diecezjalną.

Byli Ordynariusze Diecezji Wrocławskiej:

1960-1963 ks. inf. Jerzy Józef Osmólski
1963-1965 ks. bp Julian Pękala
1966-1968 ks. bp Franciszek Koc
1968-1977 ks. bp elekt Walerian Kierzkowski
1979 ks. inf. Antoni Pietrzyk
1979-2004 ks. bp Wiesław Skołucki

Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej

Ks. Biskup Stanisław Bosy

Parafie

diecezji Wrocławskiej

pozostałe

diecezje

Data: 14/01/24

Diecezja Warszawska

Diecezja Warszawska

Od momentu powstania pierwszej parafii PNKK
w Polsce w 1921, aż do 1951, cały teren II RP objęty był działalnością jako jedna diecezja misyjna. Niestety bez uregulowanego, przez władze, statusu prawnego możliwość skutecznego administrowania Kościołem była w ogromnym stopniu utrudniona. Po II wojnie światowej kilkakrotnie zmieniała się struktura administracyjna PNKK w Polsce, w 1945 Kościół podzielony był na 6 okręgów. W 1951 nastąpiła likwidacja okręgów, a w ich miejsce utworzono dekanaty, nastąpiła zmiana nazwy Kościoła na Kościół Polskokatolicki. W 1954 przeprowadzono centralizację struktury administracyjnej Kościoła Polskokatolickiego dzieląc sam Kościół na cztery dekanaty: centralny, lubelski, śląsko-małopolski i pomorski. W 1961 roku Kościół został podzielony na trzy diecezje: Warszawską, Krakowską i Wrocławską. Obecnie diecezja Warszawska składa się z pięciu dekanatów i każdy biskup będący Zwierzchnikiem Kościoła pełni urząd Ordynariusza Diecezji. Centralną świątynią diecezji jest katedra warszawska pw. Świętego Ducha.
Byli Ordynariusze przed podziałem na trzy diecezje:

1921-1928 ks. bp Franciszek Bończak (biskup misyjny PNKK)
1928-1930 ks. bp Leon Grochowski (Ordynariusz diecezji misyjnej PNKK)
1930-1931 ks. bp Władysław Faron (administrator diecezji misyjnej PNKK)
1931-1951 ks. bp Józef Padewski (biskup diecezji misyjnej PNKK)

1951-1959 ks. bp Julian Pękala (Przewodniczący Kolegium Biskupów)
1959-1961 ks. bp dr hab. Maksymilian Rode (biskup Kościoła Polskokatolickiego)

Byli Ordynariusze Diecezji Warszawskiej:

1961–1965 ks. inf. dr Antoni Naumczyk (wikariusz generalny)
1966–1996 ks. bp Tadeusz Majewski (Ordynariusz)
1996–2023 ks. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański (Ordynariusz)

2023 i obecnie ks. bp dr Andrzej Gontarek

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP
Przewodniczący Rady Synodalnej
Ordynariusz Diecezji Warszawskiej

Ks. Biskup dr Andrzej Gontarek

Biskup pomocniczy Diecezji Warszawskiej

Ks. Biskup Henryk Dąbrowski

Parafie

diecezji warszawskiej

GRÓDKI – Parafia pw. Św. Izydora

Gródki Drugie 100 23-465 Turobin

 tel 533 501 741

kontakt.parafiagrodki@gmail.com

Msze Święte: Niedziela godz. 8:30 i 14:00

Proboszcz: ks. mgr Krzysztof Fudala

Konto bankowe: 33 8689 0007 9700 0677 2000 0010

Parafia św. Izydora w Gródkach została założona w 1928r. Obecny budynek kościelny został wzniesiony przez ówczesnego proboszcza Parafii ś.p. ks. Jerzego Białasa. Uroczyste poświęcenie miało miejsce 15 lipca 1979r. przez biskupów starokatolickich biorących udział w Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich w Krakowie. W uroczystościach brali udział biskupi kościoła polskokatolickiego, bp Maksymilian Rode oraz bp Tadeusz Majewski a także abp Marius Kok z Kościoła Starokatolickiego w Holandii, bp Leon Gauthier z Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii, bp Franciszek Rowiński i bp Józef Niemiński z Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, b, obydwaj z Kościoła Polskokatolickiego.
 
 

pozostałe

diecezje