Data: 29/06/23

Nowi biskupi Kościoła Polskokatolickiego

Nowi biskupi Kościoła Polskokatolickiego

BP DR ANDRZEJ GONTAREK
Urodził się dnia 10 maja 1970 roku w rodzinie polskokatolickiej. W naszym Kościele został ochrzczony, w rodzinnej parafii w Studziankach Pancernych przez wiele lat posługiwał jako ministrant. Studiował na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i na Chrześcijańskokatolickim Wydziale Teologii Uniwersytetu w Bernie. W 1996 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Teologicznym ChAT w Warszawie, a w czerwcu 2021 r. obronił pracę doktorską. Obecnie jest adiunktem i kierownikiem Katedry Starokatolickiej Teologii Praktycznej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 3 maja 1997 roku w Warszawie. Początkowo pełnił służbę w parafii katedralnej pw. Ducha Świętego w Warszawie, a od stycznia 2000 roku jest proboszczem parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Lublinie i w filii parafii – w Rozkopaczewie. Ponad 4 lata był równolegle proboszczem w Kosarzewie. Od sierpnia 2018 r. – infułat. Bp Andrzej wielokrotnie reprezentował nasz Kościół na forach międzynarodowych: kościelnych (w tym w posiedzeniach Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich), ekumenicznych i naukowych. Żonaty, dwie córki.

BP STANISŁAW BOSY

Urodził się dnia 17 lipca 1948 roku. Święcenia kapłańskie w Kościele Polskokatolickim otrzymał 30 września 1973 r. z rąk bp. Juliana Pękali. Ukończył studia magisterskie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od początku służby w Kościele związany z parafią pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie, której od 1975 roku jest proboszczem. Pełnił m.in. funkcje dziekana, radcy synodalnego, sekretarza Rady Synodalnej oraz Wikariusza Generalnego Diecezji Wrocławskiej naszego Kościoła. Autor wielu publikacji na łamach kościelnego czasopisma „Rodzina” z zakresu życia i działalności misyjno-duszpasterskiej. W roku 2004 został mianowany Administratorem Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego.

BP ANTONI NORMAN

Urodził się dnia 16 stycznia 1951 roku. W 1975 roku, po ukończeniu Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, został wyświęcony na kapłana w Kościele Rzymskokatolickim. W roku 1980 przeszedł pod jurysdykcję Kościoła Polskokatolickiego. Początkowo pełnił posługę wikariusza parafii w Bolesławiu. Od 1984 roku jest proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bukownie. W roku 2011, po śmierci biskupa Jerzego Szotmillera, został mianowany Administratorem Diecezji Krakowsko -Częstochowskiej naszego Kościoła. Żonaty, troje dzieci.

BP HENRYK DĄBROWSKI

Urodził się 9 października 1955 roku. W 1975 roku po zdaniu egzaminów wstępnych wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła Polskokatolickiego, odbywając zarazem studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 1979 roku 14 października otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Tadeusza Majewskiego i został skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii Katedralnej pw. Św. Ducha w Warszawie jako wikariusz. W 1983 r. we wrześniu rozpoczął pracę duszpasterską w Parafii MB Wniebowziętej i Królowej Pokoju w Studziankach Pancernych jako administrator, a później proboszcz. W 1999 roku, po 16 latach pracy w Parafii w Studziankach, został skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii katedralnej św. Ducha w Warszawie, którą kontynuuję do dziś. Od 2015 roku, po śmierci ks. Marka Pawelczyka pełni także obowiązki proboszcza w parafii w Studziankach Pancernych. Żonaty, dwoje dzieci.

czytaj

rownież

Uroczystość patronalna w Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Maciejowie Starym

W sobotę 29 czerwca 2024 r.  w Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Maciejowie Starym odbyła się uroczystość patronalna ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła.  Mszy Świętej…

CZYTAJ

Święcenia kapłańskie Diakona Szymona Budacza

W sobotę 22 czerwca 2024 roku w katedrze św. Ducha w Warszawie z rąk bp. dr. Andrzeja Gontarka Zwierzchnika Kościoła i Ordynariusza Diecezji Warszawskiej święcenia kapłańskie przyjął diakon Szymon Budacz.…

CZYTAJ

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich 2024 r. (MKBS)

W dniach 17 - 20 czerwca 2024r. w Pradze odbyła się Konferencja Biskupów Starokatolickich. Pierwsza jej część (17 i 18 czerwca) to doroczne konsultacje biskupów starokatolickich i anglikańskich Europy kontynentalnej,…

CZYTAJ