Kalendarz  Liturgiczny
OKRES  ZWYKŁY

24 października  - Poniedziałek. Dzień powszedni

Antoniego, Marcina, Rafała

25  października
-
Wtorek. Dzień powszedni

Darii, Wilhelminy, Ingi, Kryspina
26  października  - Środa. Dzień powszedni

Celiny, Ewarysta, Lucjana
27  października - Czwartek. Dzień powszedni

Iwony, Sabiny, Wincentego

28  października
  -
Piątek.

Święto św. św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów

Szymona, Judy Tadeusza, Ksymeny

29  października
  -
Sobota. Dzień powszedni

Euzebii, Felicjana, Michała, Wioletty

30  października
  -  31 Niedziela Zwykła

Zenobii, Edmunda, Marcela, Przemysława