Rodzina 2018  03
"Rodzina" 2018  03
Kalendarz  Liturgiczny

OKRES  WIELKIEGO  POSTU  /

WIELKI  TYDZIEŃ

19  marca  - Poniedziałek.

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

Józefa, Józefiny, Bogdana
20 marca - Wtorek. Dzień powszedni

Anatola, Eugenii, Klaudii, Eufemii, Maurycego

21  marca
  -
Środa. Dzień powszedni

Mikołaja, Benedykta, Filemona, Ludomira

22  marca - Czwartek. Dzień powszedni

Bogusława, Katarzyny, Pawła, Zachariasza

23  marca
  -
Piątek. Dzień powszedni

Feliksa, Pelagii, Zbysława, Turybiusza

24  marca
  -
Sobota. Dzień powszedni

Katarzyny, Gabriela, Marka

25  marca
  -  

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Marii, Wieńczysława, Prokopa