Rodzina 2018  06
"Rodzina" 2018  06


Kalendarz  Liturgiczny

OKRES  ZWYKŁY
11 czerwca  - Poniedziałek.

Wspomnienie obowiązkowe
św. Barnaby, Apostoła

Barnaby, Barabasza, Benedykta, Radosława

12 czerwca
-
Wtorek. Dzień powszedni

Janiny, Jana, Antoniego, Onufrego
13  czerwca  - Środa. Dzień powszedni

Antoniego, Anety, Lucjana
14  czerwca - Czwartek. Dzień powszedni

Metodego, Elizy, Elwiry, Bazylego, Michała

15  czerwca
  -
Piątek. Dzień powszedni

Jolanty, Wita, Wioli

16  czerwca
  -
Sobota. Dzień powszedni

Aliny, Anety, Benona, Justyny

17  czerwca
  - 
 Niedziela. 11 Niedziela Zwykła

Alberta, Ignacego, Laury, Łazarza