Z życia naszych parafii

Pierwsza Komunia św. w Żaganiu

Pod koniec każdego roku szkolno-katechetycznego, w wielu naszych parafiach ma miejsce podniosła uroczystość przystąpienia do I Komunii św. Dzieci, które kończą drugą klasę szkoły podstawowej, przygotowane podczas katechizacji, przystępują do bardzo ważnych dwóch sakramentów Św.: spowiedzi i Komunii Św. Na ten dzień długo czekają rodzice, krewni, chrzestni oraz cała społeczność parafialna. Bo oto Ci najmłodsi z rodziny parafialnej przystępują po raz pierwszy w życiu do konfesjonału, aby przed Bogiem i kapłanem wyznać swoje winy i okazać skruchę. Do czystego dziecięcego serca, nieskalanego grzechem, pragnie przyjść sam Pan Jezus w Komunii św. Zagan1999_05_30

Dzieci i wierni podczas Mszy św.
Również w parafii polskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża św. w Żaganiu, czworo dzieci — sami chłopcy: Adam, Daniel, Darek, Michał — uczestniczyło w tej wielkiej, niepowtarzalnej radości. Cała czwórka była ochrzczona przez miejscowego proboszcza ks. Stanisława Stawowczyka, i uczęszczała do przyparafialnego punktu katechetycznego. Podczas lekcji religii lepiej poznała Pana Boga, prawdy wiary, Ewangelię i jak najlepiej przygotowała się do życia w wierze.
W dniu poprzedzającym I Komunię Św., dzieci oraz ich rodzice i krewni, uczestniczyli w nabożeństwie pokutnym i przystąpili do spowiedzi św.
Trzeba jeszcze dodać, że dzieci i ich rodzice czynnie pomagali Księdzu Proboszczowi przygotować Kościół na tę uroczystość, sprzątając, przyozdabiając ołtarz kwiatami itd. Wszyscy mieli świadomość, że I Komunia św. to wielkie wydarzenie w życiu dziecka, i w jego rodzinie. Dlatego' pragnęli zadbać o to, aby Ten, który jest najważniejszy— JEZUS CHRYSTUS, mógł przyjść do serduszek dzieci w odświętnie przygotowanym Domu Bożym.
Zagan1999_05_30

Komunia św. udzielana wiernym
Wreszcie nadeszła niedziela. Wierni, już wcześniej niż zwykle gromadzą się w kościele. Najważniejsze są jednak dzieci. To właśnie ich wita Ksiądz Proboszcz w przedsionku kościoła i uroczyście wprowadza przed ołtarz. Tam, tuż przed rozpoczęciem uroczystej Mszy św. sprawowanej w ich intencjach, jeszcze raz przepraszają swoich rodziców za wszelkie niedoskonałości. Później już czynnie i w wielkim skupieniu uczestniczą w Eucharystii, czytają Słowo Boże, przynoszą dary ołtarza. Po przyjęciu Chrystusa do swego serca, dziękują Bogu za ten wielki dar.
Na zakończenie uroczystości nie mogło zabraknąć podziękowań i kwiatów złożonych na ręce Księdza Proboszcza, rodziców, rodzeństwa, chrzestnych i wszystkich pozostałych. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie i wraz z całą rodziną udają się na wspólny posiłek.
P
o południu, dzieci ponownie przychodzą wraz ze swoimi rodzicami do kościoła na nabożeństwo eucharystyczne, aby podziękować Bogu i Jego Matce za dar Syna Bożego.
Zagan1999_05_30

Pamiątkowe zdjęcie przed kościołem
Korzystając z okazji, życzę Wam, Kochane Dzieci z Żagania, ale również i wszystkim dzieciom z innych parafii, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Św., abyście zawsze Panu Jezusowi pozostały wierne. Aby TEN, którego gościcie w Waszych serduszkach, błogosławił Wam i prowadził przez całe Wasze dziecięce, a później dorosłe życie. Szczęść Wam Boże.

Ks. Stanisław Stawowczyk