Z życia Kościoła

Witajcie w Starym Kraju:  Żarki-Moczydło

ZarkiMoczydlo1998_08_17

Powitanie Gości w parafii Żarki-Moczydło
ZarkiMoczydlo1998_08_17 zobacz:
Witajcie w  Starym  Kraju - w  Polsce

ZarkiMoczydlo1998_08_17
ZarkiMoczydlo1998_08_17

Zgromadzonych w świątyni wita
bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański

W dniu 17 sierpnia 1998 r.,
o godz. 6 po południu, amerykańscy pielgrzymi przybyli do Żarek-Moczydła w ziemi krakowskiej — miejsca urodzenia biskupa Franciszka Hodura — parafii polskokatolickiej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Stąd właśnie, przed ponad stu laty, wyruszył do Ameryki kleryk Franciszek Hodur, by jako kapłan, a później biskup, na Ziemi Waszyngtona — w wolnym kraju, do którego emigrowali za chlebem Polacy z Ojczyzny zniewolonej przez austriackich, pruskich i rosyjskich zaborców — rozniecić ideę Kościoła Narodowego. Tu, w kolebce urodzin organizatora Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, wzniesiono z ofiar PNKK i Polskiej Narodowej „Spójni" kościół parafialny jako pomnik wdzięczności Bogu za Biskupa Hodura, wielkiego Polaka, gorącego patriotę i żarliwego katolika — człowieka wielkiego duchem i wiarą.
ZarkiMoczydlo1998_08_17

Słowo do obecnych kieruje też
Pierwszy Biskup PNKK Jan Swantek
ZarkiMoczydlo1998_08_17

Amerykańscy Goście w Świątyni-Pomniku ku czci Bpa Franciszka Hodura
Przybyłych do parafii w Żarkach-Moczydle przywitał zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego bp prof. Wiktor Wysoczański, ordynariusz diecezji krakowsko-częstochowskiej bp Jerzy Szotmiller oraz proboszcz parafii ks. Aleksander Smętek, a także kapłani: ks. inf. Ryszard Dąbrowski — kanclerz Kurii Biskupiej, ks. dziek. Eugeniusz Stelmach — wikariusz generalny diecezji krakowsko-częstochowskiej, proboszcz ze Strzyżowic, i ks. proboszcz Adam Stelmach z Sosnowca. Uroczyste nabożeństwo eucharystyczne odprawił ks. proboszcz Aleksander Smętek. ZarkiMoczydlo1998_08_17
Do przybyłych i zgromadzonych w świątyni w Żarkach zwrócił się Pierwszy Biskup PNKK, bp Jan Swantek. Mówił o śp. Biskupie Hodurze, o Jego drodze do Ziemi Waszyngtona i Kościoła Narodowego, o Jego ideach, które zaszczepił wśród emigrantów polskich i na ziemi ojczystej, o Jego patriotyzmie, który najgłębiej i najpełniej został wyrażony przez wprowadzenie języka polskiego do liturgii mszalnej, jak też uświęceniu polskich tradycji religijnych i narodowych. Tymi ideamipowiedział bp Jan Swantekżyli przed laty Wasi ojcowie i matki w parafiach Kościoła Narodowego w Ameryce, i to było, i jest nadal, pielęgnowane w polonijnych rodzinach".
„(...) Kościół nasz w Ameryce utrzymuje braterską więź z Kościołem Polskokatolickim w Polsce — wyrosłym z idei Bpa F. Hodura. I o tej więzi, Księże Biskupie Wysoczański, zwierzchniku Kościoła Polskokatolickiego, nadal będziemy pamiętać, utrzymując ją i pogłębiając w miarę naszych możliwości. Niech nam w tym Bóg błogosławi, a Matka Boża Nieustającej Pomocy, której cześć zawsze jest żywa w naszych Kościołach, niech nas otacza swoją opieką i broni od wszelkiego zła. Szczęść Boże wszystkim"
.
Zwierzchnik Kościoła, zwracając się do amerykańskich Gości, m.in. podkreślił zasługi bpa F. Hodura jako organizatora Kościoła Narodowego tak w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jak i w Polsce, oraz wspomniał pierwszych misjonarzy, przybyłych z Ameryki do Polski, którzy położyli podwaliny tego Kościoła na ziemi polskiej. Serdecznie podziękował też za wieloletnią pomoc tak duchowną, jak i materialną, otrzymywaną od bratniego Kościoła w Ameryce i Polsko-Narodowej „Spójni". „Nie byłoby to możliwe powiedział Bp Wiktor Wysoczański gdyby nie głęboka więź, łącząca nasze Kościoły i środowiska z nimi związane". Jednym z przykładów takiej pomocy, który możemy wszyscy oglądać na co dzień, jest odnowiony — ze środków finansowych otrzymanych w darze od naszych sióstr i braci z PNKK i „Spójni" — dach i wnętrze świątyni parafialnej w Żarkach.


ZarkiMoczydlo1998_08_17 ZarkiMoczydlo1998_08_17

Przy tablicy pamiątkowej w Żarkach-Moczydle
Po nabożeństwie eucharystycznym wykonano przed kościołem pamiątkową fotografię. Dodatkowo księża biskupi, prezes „Spójni" Edmund Kotula, generalny sekretarz „Spójni" p. Jan Andrzejewski zrobili sobie wspólne zdjęcie w przedsionku świątyni, przy tablicy upamiętniającej położenie kamienia węgielnego pod budowę murowanej świątyni w dniu 24 lipca 1966 r. — „Świątyni Pomnika 100 Rocznicy Urodzin Biskupa Franciszka Hodura", daru serc i ofiar PNKK i „Spójni".
Ksiądz proboszcz Aleksander Smentek przyjął wszystkich Gości na plebanii napojami i smacznymi ciastami, upieczonymi przez parafianki.
Ks. R. D.