Z życia Kościoła

Witajcie w Starym Kraju:  Warszawa, katedra pw. Św. Ducha

23 sierpnia — niedziela — katedra warszawska


Tego dnia w katedrze polskokatolickiej pw. Świętego Ducha w Warszawie, o godz. 10, rozpoczęła się uroczysta Msza święta, celebrowana pod przewodnictwem zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP, bp prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego. Wspókoncelebrowali: Pierwszy Biskup PNKK Jan Swantek, zwierzchnik Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii bp Hans Gerny oraz ks. senior Marceli Pytlarz z USA i ks. inf. Ryszar Dąbrowski — kanclerz Kurii Biskupiej.
We Mszy św. wzięły udział delegacje: z PNKK i Polsko-Narodowej „Spójni", przybyłe w 56-osobowej grupie z wycieczką do Polski oraz członkowie Rady Synodalnej Kościoła Chrześcijańskokatolickiego ze Szwajcarii z ks. prof. Ursem von Arxem na czele. Było to bardzo serdeczne i miłe spotkanie bratnich Kościołów PNKK i Kościoła Polskokatolickiego oraz Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii, członków Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej. Ofiarę Mszy świętej złożono Bogu jako dziękczynienie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo.
W czasie Mszy Świętej słowo do zebranych w języku niemieckim (tłumaczone przez p. K. Teplitza), skierował bp Hans Gerny — sekretarz Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, zwierzchnik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii.
Następnie głos zabrał Pierwszy Biskup PNKK Jan Swantek. Oto pełny tekst:
Dla każdego chrześcijanina krzyż jest świętym znakiem ...

P
o przemówieniu Pierwszego Biskupa PNKK głos zabrał pan Edmund Kotula, prezes Polsko-Narodowej „Spójni", który przekazał Kościołowi Polskokatolickiemu w Polsce Jubileuszowy Krzyż PNKK, o którym mowa powyżej, nadmieniając o przypadającej w roku bieżącym 90 rocznicy istnienia i działalności Polsko-Narodowej „Spójni". Złożył też serdeczne życzenia Kościołowi Polskokatolickiemu i Społecznemu Towarzystwu Polskich Katolików.
Po przemówieniach Pierwszy Biskup PNKK Jan Swantek poświęcił Jubileuszowy Krzyż — dar PNKK dla Kościoła Polskokatolickiego. Krzyż ten pozostanie w warszawskiej katedrze jako symbol łączności naszych Kościołów, dziedzictwo Biskupa Franciszka Hodura.
Warszawa1998_08_23
zobacz  też:
Powitanie  na  lotnisku
w Warszawie


Żarki-Moczydło:
w miejscu urodzenia bpa Fr. Hodura


Warszawa-Konstancin:
Spotkanie w Ośrodku Konferencyjnym im. Bpa E. Herzoga