Z życia naszych parafii

Parafia Lubelska Matki Bożej Wniebowziętej Kościoła Polskokatolickiego „Serce dla serc" Biskupowi Franciszkowi Hodurowi (1866-1953) twórcy polskiej i katolickiej drogi w USA, Kanadzie i Polsce w 45 rocznicę śmierci

Rok 1993
W 40 Rocznicę Śmierci Biskupa Franciszka Hodura parafia wydała medal z brązu. Jest to już V medal wydany przez parafię od 1987 roku.
Autorami medali są ks. dziekan Bogusław Wołyński, proboszcz parafii i Kazimierz Stasz, artysta-rzeźbiarz z Lublina. Wszystkie medale, po 2 sztuki, znajdują się w Muzeum Lubelskim na Zamku oraz w Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu.Medal_40_Rocznica_Smierci_Biskupa_Franciszka_Hodura.jpg

Awers: Popiersie Biskupa Franciszka Hodura. Biskupa Franciszka Hodura, 1866-1953
Rewers: Twórcy polskiej i katolickiej drogi do Boga. Parafia Polskokatolicka Matki Bożej Wniebowziętej w Lublinie, 1897 USA, Kanada, 1920 Polska, 1937 Lublin, 1992 wymazanie
ekskomuniki, Scranton, USA

Rok 1994
20 marca, podczas Mszy św. kończącej rekolekcje wielkopostne ks. Biskup Wiesław Skołucki, ordynariusz diecezji wrocławskiej, poświęcił popiersie Biskupa Franciszka Hodura, wykonane z piaskowca przez Mariana Śwista, lubelskiego artystę-rzeźbiarza. Na Mszy św. śpiewał chór „Fermata" i był obecny prof. Lin Hongliang z Pekinu, tłumacz literatury polskiej, który otrzymał medal „Serce dla serc" w dziedzinie rozsławiania imienia Polski.
Popiersie_Biskupa_Franciszka_Hodura


Rok 1997

II karta pocztowa z datownikiem okolicznościowym, została wydana z racji 100 lat Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w USA i 60 lat Parafii w Lublinie. Datownik wydany jest z racji 100 lat Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w USA i nosi datę 15.08.1997, stosowany był przez Urząd Pocztowy Lublin 2. Wtedy to przed kościołem, podczas Uroczystości 60 lat Parafii, poczta miała swoje stanowisko i stosowała ten datownik na listach i kartach pocztowych. Przez ten datownik parafia, po raz drugi, weszła w filatelistykę Polski i świata.
"Zatrzymaj się. Uzdrawiając świat, uzdrów siebie" - tomik wierszy autorstwa ks. dziekana Bogusława Wołyńskiego, wydany w Lublinie z okazji 100-lecia zorganizowania PNKK
Kartka_pocztowa_100_lat_PNKK_60_lat_Parafii_w_Lublinie
Rok 1998
W 100 rocznicę rzucenia ekskomuniki na Biskupa Franciszka Hodura parafia wydała medal „Ekskomunika 1898 —Wymazanie ekskomuniki 1992". Jest to już X medal wydany przez parafię od 1987 roku.

zobacz: Historia: Scranton  2. 10. 1898 r.
Medal_Ekskomunika1898-Wymazanie_ekskomuniki1992