Pierwsze wrażenia uczestnika Sympozjum w Olsztynie

 


bp dr  Kazimierz  Grotnik
Ordynariusz diecezji centralnej PNKK ( USA)

 

   Zaproszenie J.E. Ks. Biskupa Jacka Jezierskiego — Przewodniczącego Rzymskokatolickiej Komisji ds. Dialogu z Kościołem Polskokatolickim w starej Ojczyźnie przyjąłem z dużym zadowoleniem i jeszcze większą ciekawością. Jestem długoletnim duszpasterzem, a od niedawna biskupem PNKK — ordynariuszem diecezji centralnej z siedzibą w Scranton.

   My, w Ameryce, już od wielu lat jesteśmy przyzwyczajeni do kontaktów z innymi wyznaniami,
a szczególnie rzymskokatolickimi kapłanami
i parafiami polskimi na terenie USA. To u nas sprawa normalna. Byłem niezmiernie ciekawy,
na jakim etapie jest dialog między bratnimi Kościołami: Rzymskokatolickim i Polskokatolickim w Polsce, bo gdy przed laty opuszczałem Kraj ojczysty, tego dialogu nie było, a kontakty raczej sporadyczne i bardzo chłodne.

    Trudno na żywo wyrazić wszystkie wrażenia, jakie przeżyłem i wynoszę. Atmosfera spotkania naukowego urzekła mnie. Gospodarze, Księża Profesorowie Uniwersytetu i Seminarium, przyjęli mnie
i moich polskich współbraci jak starych przyjaciół, niezwykle serdecznie. Zadbali o wszystko, co jest potrzebne do życia na czas pobytu.
   Wsłuchując się w poszczególne referaty, stwierdzam, że urzekły mnie one delikatnością i obiektywizmem w przedstawianiu nawet bardzo drażliwych treści, dotyczących bolesnych konfliktów i nieporozumień między Kościołami. Z ogromną życzliwością potraktowano postać naszego Organizatora, Księdza Biskupa Franciszka Hodura.
   Zrobiliśmy duży krok w wyjaśnianiu wielu kontrowersyjnych spraw historycznych i teologicznych. Jeszcze większy do pełniejszej jedności w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
   Miło mi było, że również moją prelekcję przyjęto z aplauzem. Sprawdziły się słowa ks. bpa Jezierskiego wypowiedziane przy powitaniu, że będziemy starać się szukać prawdy bez konfesyjnych uprzedzeń.
   Dziękuję za każdy referat, za poświęcony mi czas na prywatne rozmowy, za umożliwienie kontaktu
z przyjaciółmi, którzy pracują w Polsce. Będę wdzięczny za przesłane mi materiały z Sympozjum i o nie proszę.
   Jeszcze raz dziękuję wszystkim za gościnę. Zapewniam o pamięci w modlitwie i błogosławię dalszym owocnym krokom na drodze dialogu.

 

 Bp dr Kazimierz Grotnik

 

" Rodzina" nr 4 / 2000 r.