S p o t k a n i a

 

W ramach naszego starokatolickiego ekumenicznego zobowiązania próbujemy, poprzez spotkania dialogowe, zjazdy i sympozja określić stosunki 
w jakim pozostaje Kościół Polskokatolicki 
w swojej samoświadomości z najważniejszymi bratnimi Kościołami.


Miniatura "Zesłanie Ducha Świętego" z XV w.

 

W celu określenia stosunku Kościoła starokatolickiego do rzymskokatolickiego najlepiej wyjść z trzech apostolskich podstawowych porządków Kościoła : 
                                wyznania wiaryustroju  kultu
Krótko mówiąc : w  ich uznawaniu jesteśmy - wyłączając kwestię papiestwa - zasadniczo zgodni z Kościołem rzymskokatolickim. Wspólnie z nim przyjmujemy ekumeniczne symbole wiary i główne orzeczenia starego i Jedynego Kościoła,  kanon Pisma Świętego, zasadę wiary, urząd apostolsko-biskupi, dogmat Trójcy Świętej i chrystologiczny. 

 


   Jesteśmy jednak zdania, że późniejsze orzeczenia Kościoła rzymskokatolickiego w sprawach wiary, które dotyczą w głównej mierze problemów urzeczywistnienia łaski, nie odpowiadają we wszystkich elementach tym orzeczeniom podstawowym oraz że nie zawierają one całej katolickiej prawdy. Pomimo, że na  II Soborze Watykańskim zwyciężyła , na szczęście, tendencja , iż dogmaty Kościoła  należy oceniać według ich ważności i rozróżniać zasadnicze od  nie zasadniczych, to jednak w Kościele rzymskokatolickim istnieje w dalszym ciągu niebezpieczeństwo tworzenia obowiązujących dogmatów możliwie we wszystkich, nawet drugorzędnych kwestiach, często opracowanych w najdrobniejszych szczegółach i narzucania ich wiernym jako zasad wiary. Do tego dochodzi fakt przerostu kultu świętych i relikwii, zrutynizowanie i zbiurokratyzowanie życia wiary, surowość i wyłączność prawa kościelnego, a wreszcie często przejawiające się rozpolitykowanie i imperializacja życia kościelnego. Rzymskokatolicka teologia scholastyczna związana jest ściśle określonymi formami myślenia i schematami, które w mniejszym stopniu pochodzą z języka i świata pojęć Biblii, a bardziej ze scholastycznego arystotelizmu ugruntowanego przez Tomasza z Akwinu  
(zm. 1274 r.), którego doktryna jeszcze w 1879 r. była urzędowo zalecana przez papieża  Leona XIII. 

 

   Od kiedy jednak nastąpiły głębokie przeobrażenia w sposobie myślenia rzymskokatolickiego, a na Soborze II Watykańskim uwidoczniło się całe wewnętrzne poruszenie i duchowa otwartość Kościoła Rzymu, zaczęliśmy szukać bardziej to co nas łączy aniżeli dzieli.

 

 

 

 

 

   Spotkania obu zespołów: 

- Konstancin k. Warszawy 10. 02.1998 r., Ośrodek Konferencyjny im. bpa Edwarda Herzoga.

 
Tematem spotkania było: 
Starokarolicki charakter Kościoła Polskokatolickiego.
Dialog w USA i Kanadzie pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim i PNKK.. 

 

 

- Gietrzwałd - 21.04. 1998 r., klasztor Księży Kanoników Laterańskich.

 
Tematy: 
Osoba i pisma bpa Franciszka Hodura (1866 - 1953). 
Sytuacja Kościoła Polskokatolickiego w okresie po II wojnie światowej w świetle uwarunkowań społecznych i politycznych.

   Komisja zapoznawała się z dotychczasowymi osiągnięciami dialogu teologicznego, jaki odbywa się na terenie USA między Kościołem Rzymskokatolickim i PNKK. 
   Komisja spotkała się z abpem Edmundem Piszczonem, metropolitą Warmińskim.

 

 

- Konstancin k. Warszawy - 23. 06. 1998 r.. Ośrodek Konferencyjny im. bpa Edwarda Herzoga.

  
Tematy: 
Tekst końcowy uzgodnienia na temat sakramentu chrztu i bierzmowania, wypracowany przez Komisje 
ds. Dialogu Kościoła Rzymskokatolickiego z PNKK w USA w roku 1989 r..
Wezwanie do uznania ważności sakramentu chrztu przez oba Kościoły w Polsce. 

 

 

- Skaryszew k. Radomia - 27. 10. 1998 r.. Spotkanie u Sióstr Klarysek. 


Tematy: 
Informacja, że Synod Kościoła Polskokatolickiego, który zebrał się 30. 06. 1998 r. 
wypowiedział się przeciw ordynacji kobiet,
 przyjął tekst dialogu prawosławno-polskokatolickiego, 
zaakceptował dialog z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce. 

   Strona Kościoła Polskokatolickiego przyjmuje że, nauka Kościoła Polskokatolickiego o grzechu pierworodnym jest identyczna z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego. 

   Obie Komisje potwierdziły tekst protokółu końcowego rozmów o chrzcie przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego i Polskokatolickiego z  07. 05. 1980 r.. Biskup Wiktor Wysoczański podzielił się wrażeniami z XX Synodu Powszechnego PNKK w USA i Kanadzie, który miał miejsce  05 - 09. 10. 1998 r. w Chicago. 

   Kolejny temat to potrzeba konsultacji między obydwoma Kościołami przy redagowaniu ksiąg liturgicznych.
   Postanowiono również dołożyć starań, aby w Roku Jubileuszowym 2000 obydwa Kościoły mogły zorganizować uroczyste wspólne nabożeństwo ekumeniczne.

 

 

- Konstancin k, Warszawy - 3. 03. 1999 r.. Ośrodek Konferencyjny im. bpa Edwarda Herzoga. 
 Spotkanie poprzedzone drogą krzyżową w katedrze polskokatolickiej przy ul. Szwoleżerów w Warszawie.

 Tematy : 
Nauka Kościoła Polskokatolickiego o grzechu pierworodnym jest identyczna z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego; 
   W trakcie dialogu na temat chrztu św. członkowie obydwu komisji odnieśli się z dezaprobatą wobec pojawiającego się sporadycznie zjawiska prozelityzmu. Zdarza się to szczególnie przy okazji przygotowania do zawarcia małżeństwa przez osoby różnego wyznania. Stosuje się wówczas wewnętrzną presję skłaniającą do zmiany wyznania a nawet ponawia się, bez żadnego teologicznego uzasadnienia, sakrament chrztu św. . Tego rodzaju praktyki naruszają prawo do wolności religijnej każdego człowieka i godzą w ruch ekumeniczny.

 

 

Warszawa - l. 07. 1999 r.. Inspektorat Księży Salezjanów, ul. Kawęczyńska 53 w Warszawie.

 Temat: 
Przygotowanie sesji naukowej na temat Biskupa Franciszka Hodura. 
Refleksja nad ekumenicznym wymiarem pielgrzymki Jana Pawła II do Polski - spotkanie w Drohiczynie.

 

 

- Konstancin k. Warszawy - 13. 10. 1999 r.. Ośrodek Konferencyjny im bpa Edwarda Herzoga. 

Tematy: Informacja, że: 
ks. Kazimierz Grotnik ( ur. 24.03.1935 r., święcenia kapłańskie otrzymał 20.04.1958 r. w Kościele Rzymskokatolickim, do PNKK należy od maja 1969 r. przyjęty przez bpa Leono Grochowskiego, 1963 - 83 pełnił urząd proboszcza w parafii pw. św. Józefa w Middleport - Pensylwania, a od 1983 r. aż do chwili wyboru na biskupa był proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Hazleton - Pensylwania)  niegdyś kapłan diecezji lubelskiej, został wybrany biskupem PNKK - diecezja Centralna Scranton.
ks. Jan Dawidziuk, niegdyś kapłan diecezji siedleckiej, został wybrany biskupem pomocniczym diecezji Zachodniej PNKK.(ur. 23. 11. 1937 r.. święcenia kapłańskie otrzymał 17.12.1960 r. w Kościele Rzymskokatolickim, w diecezji siedleckiej. W maju 1981 r. poprosił o przyjęcie do PNKK i został przyjęty przez bpa Józefa Zawistowskiego, ordynariusza diecezji Zachodniej z siedzibą w Chicago. W latach 1982 - 83 był proboszczem parafii Naszego Zbawiciela w Mosinee - Wisconsin. Od 1986 aż do chwili wyboru pełnił obowiązki proboszcza w parafii Najświętrzej Maryi Panny w Parma - Ohio.  
 Po 1924 r. są oni pierwszymi biskupami PNKK urodzonymi w Polsce. 
Święcenia biskupie otrzymają  30. 11. 1999 r.

 więcej ...

 

 

- Warszawa - 21 12. 1999 r.. Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie, ul Korowodu 20.  

Tematy:
 Ks. bp W. Wysoczański otrzymał doktorat  honoris causa na Wydziale Teologii Starokatolickiej Uniwersytetu w Bernie. - 4. 12. 1999 r. 
 Przygotowania do Światowej Konferencji Biskupów Starokatolickich we Wrocławiu.
Kwestie związane z podpisaniem wspólnej deklaracji na temat ważności chrztu św. udzielanego w Kościołach chrześcijańskich.

 

 

 

- Warszawa - 7. 11.2000 r.  Kuria Kościoła Polskokatolickiego.  

Tematy :
 Małżeństwa mieszane.
Kwestia sukcesji wiary czy historycznej sukcesji. 
Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary „Dominus Jesus", 
Pogłębienie celów, metody i tematów toczącego się dialogu pomiędzy obydwoma Kościołami.