S e s j e     n a u k o w e

 

   Kościół Polskokatolicki przyznaje, że Kościół Rzymskokatolicki jako Kościół macierzysty wszystkich zachodnich Kościołów, w błogosławiony dla wielu na Zachodzie sposób zachował wielkie katolickie prawdy zbawienia, i dlatego zajmuje -tak w ekumenizmie, jak również wśród wszystkich innych Kościołów Zachodu - takie stanowisko w nauczaniu, które po dzień dzisiejszy zmusza wszystkie inne kościoły do ciągłego - pozytywnego lub negatywnego - konfrontowania się z nim.

 

 

  

 

   Dla starokatolików 
Kościół Rzymu jest i pozostanie zawsze Kościołem macierzystym, a jako taki jest przedmiotem naszej wiary, nadziei
i naszego wstawiennictwa
w modlitwie.

    

Nie wahamy się też
z wdzięcznością uznać, że Kościół realizujący się 
  w obrębie rzymskokatolickim, będąc całkowicie dziełem łaski bożej, jest żyjącą rzeczywistością. Sądzimy, że można to poznać po jego licznych świętych ( na pewno nie po wszystkich, którzy uznani zostali za świętych!), 
po jego wyznawcach 
i męczennikach, po jego wielkich myślicielach 
i teologach, po jego dziełach miłosierdzia i skierowanej ku światu miłości bliźniego,
po przykładnym poświęceniu się wielu jego kapłanów, mnichów, mniszek i sióstr, 
po sakrze i błogosławieństwie spływających na niezliczonych 
z jego służby Bożej.

 

 

 

 

To co nas łączy i dzieli w stosunku do istoty Kościoła, do jego "bytu",
staramy się określić również poprzez seminaria naukowe.

 

 

Seminarium naukowe - Olsztyn, 1-3. 03. 2000 r.
 
   „Biskup Franciszek Hodur l866 -1953. 
     Życie, dokonania, znaczenie".
 

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazuskiego w Olsztynie. 

 

 

więcej ...

 

 

   Wrocław - 21-27. 05. 2000 r.

  Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej
.

   Na Konferencję zostali zaproszeni  członkowie Kościoła Rzymskokatolickiego. 

więcej ...

  

 

   Seminarium naukowe - Olsztyn - 16 - 17. 10. 2001 r.


     "Misja Biskupa Rzymu - dziś i jutro 
     (Die Mission des Bischafs vom
Rom - heute und morgen). 
    
Ekumeniczne semminarium naukowe".


   Organizatorzy: 
Zakład Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Wydziału Teologii UWM w Olsztynie; 
Katedra Starokatolickiej Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT w Warszawie;
Katedra Ekumenizmu Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie.
Wydział Teologii UWM w Olsztynie.