:
 

 BISKUP  WIKTOR  WYSOCZAŃSKI 

ZWIERZCHNIK   KOŚCIOŁA   POLSKOKATOLICKIEGO 

 

02-635Warszawa, ul. Balonowa 7                                                                              tel.480-751 

L.dz. 20/II-/97                                                                          Warszawa, dnia 12 lutego 1997 r.

 

  

Jego Eminencja 

 Kardynał J Ó Z E F       G L E M P 

PRYMAS      POLSKI

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
ul. Miodowa 17 
06-246 Warszawa 

 

 

 

Eminencjo, Księże Prymasie! 

   Serdecznie dziękuję za wspólne spotkanie w dniu 31 stycznia br. Nawiązując do naszej wielowątkowej rozmowy, .uprzejmie proszę Waszą Eminencję o zainicjowanie na posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski sprawy rozpoczęcia ekumenicznego dialogu pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce a Kościołem Polskokatolickim. 

   W noworocznym orędziu, na Światowy Dzień Pokoju, papież Jan Paweł II mówi o zbliżającym się trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa. Pragnieniem i. życzeniem Jego. Świątobliwości Jana Pawła II jest, by wszyscy chrześcijanie dążyli do pojednania, szukali, dróg łagodzenia istniejących konfliktów, by nie byli nadal "zgorszeniem, dla świata" przez trwające "rozdarcie". Jego Świątobliwość zauważa, że nastał już czas, by w nowe tysiąclecie chrześcijanie wkroczyli pojednani. 

   Po Soborze Watykańskim II Kościoły starokatolickie: Holandii, Szwajcarii, Niemiec i Austrii rozpoczęły braterski dialog ekumeniczny z episkopatami Kościoła rzymskokatolickiego w swoich krajach. Takiego dialogu przez dłuższy czas nie nawiązywały Polski  Narodowy Kościół Katolicki 
w USA i Kanadzie oraz Kościół Polskdkatołicki w Polsce. 

   W latach osiemdziesiątych, na wyraźne życzenie Jana Pawła II, powołano do ekumenicznego dialogu Komisje pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim i Polskim Narodowym Kościołem Katolickim 
w USA i Kanadzie, które dotychczas odbyły ponad 80 spotkań. Prowadzony dialog zaowocował wzajemnym zbliżeniem. Kościół Polskokatolicki także szczerze pragnie nawiązać braterski dialog ekumeniczny z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce. 

   Przedmiotem wzajemnych rozmów mogłoby być m.in. przestudiowanie dokumentów dialogu poszczególnych Kościołów starokatolickich, szukanie analogii w naszych polskich realiach. 

   Ponadto należałoby zaproponować wspólne przestudiowanie i wcielenie- w życie "Ramowych wytycznych pomiędzy Unią Utrechcką a Papieską Radą do Popierania Jedności Chrześcijan", podpisanych pod koniec 1996 r. przez Kardynała E. Cassidy i. arcybiskupa Utrechtu A. J. Glazemakera, przewodniczącego Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. 

   Z nadzieją na nawiązanie braterskiego ekumenicznego dialogu będę oczekiwał na decyzje Waszej Eminencji i Konferencji Episkopatu Polski. 

 

 

Z wyrazami należnego szacunku

bp  Wiktor  Wysoczański