Konsekracja  nowych  biskupów  PNKK 

 


Nowo konsekrowani biskupi

 

 

   Obradujący w dniach 23 i 24 sierpnia 1999 r. wScranton, Pa (USA) Specjalny Synod Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego dokonał wyboru nowych biskupów. Wybrani zostali:

 — ks. dr Kazimierz Grotnik — ur. 24.03.1935 r. — na stanowisko biskupa ordynariusza diecezji centralnej w związku z przejściem bpa Antoniego Rysza na emeryturę;

 — ks. dr Jan Dawidziuk — ur. 17.12.1937 r. — z przeznaczeniem dla diecezji w Kanadzie.    

   

   Konsekracja biskupów elektów odbyła się w katedrze pw. Św. Stanisława wScranton, Pa, 
w dniu 30 listopada 1999 r. Głównym konsekratorem był Pierwszy Biskup PNKK Jan Swantek. Współkonsekrowali: bp Tomasz Gnat — ordynariusz diecezji wschodniej PNKK 
i bp Robert Nemkovich — ordynariusz diecezji zachodniej PNKK. Udział w uroczystości wzięli przedstawiciele Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej: 
abp Jan Antoni Glazemaker, bp Hans Gemy i bp Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP. 

   BpWiktorWysoczański, po konsekracji w katedrze scrantońskiej, złożył serdeczne życzenia i gratulacje nowym biskupom w imieniu własnym i Kościoła Polskokatolickiego. Kierując swe słowo do wiernych zgromadzonych w świątyni na uroczystości konsekracji, bp Wysoczański wyraził radość z dokonanego wyboru przez Synod Specjalny, podkreślając, że widzi w tym działanie Ducha Świętego, ponieważ nowi biskupi są do tak zaszczytnego i odpowiedzialnego urzędu w pełni przygotowani przez kapłańską formację i wiedzę teologiczną oraz przez kilkudziesięcioletnią pracę duszpasterską w PNKK.  Nowi biskupi urodzeni i wykształceni w Polsce na pewno zadbają o podtrzymanie ducha narodowego 
i starokatolickiego w swoim pasterskim posługiwaniu, polskich tradycji i wypełnianiu drogi wskazanej przez założyciela i organizatora PNKK, pamięci bpa Franciszka Hodura. 
   Księżom Biskupom: dr. Kazimierzowi Grotnikowi i dr. Janowi Dawidziukowi życzymy wszelkich Bożych łask w wypełniań i u Apostolskiego urzędu, zapewniając wsparcie modlitewne.

 

" Rodzina" nr 4 / 2000 r.