" Rodzina "  nr 7,  2000 r.

 

Jubileuszowe Nabożeństwo Ekumeniczne 

 

 

   W dniu 26 maja 2000 roku, o godz. 18.00, w rzymskokatolickim kościele pw. św. Elżbiety we Wrocławiu odbyło się Nabożeństwo Ekumeniczne z okazji Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa. Nabożeństwo to, zorganizowane przez Kościół Polskokatolicki, to wynik wielomiesięcznych kontaktów 
z Konferencją Episkopatu Polski i Henrykiem Kardynałem Gulbinowiczem—arcybiskupem metropolitą wrocławskim.

 


Biskupi i wierni zebrani na ekumenicznym nabożeństwie
w kościele pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu

 

    Biskup prof. Wiktor Wysoczański 
— zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, 
bp Wiesław Skołucki — ordynariusz Diecezji Wrocławskiej i ks. inf. Ryszard Dąbrowski — kanclerz Kurii Biskupiej byli w stałej łączności 
z przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego 
w Polsce i z Nuncjuszem Apostolskim. 
   Plany zorganizowania Jubileuszowego Nabożeństwa Ekumenicznego zaakceptowała Rada Synodalna Kościoła Polskokatolickiego.
   Nabożeństwo Ekumeniczne — według wspólnie ustalonego programu — odbyło się w bardzo serdecznej, religijnej i braterskiej atmosferze. 
   W nabożeństwie wzięli również udział biskupi starokatoliccy Unii Utrechckiej pod przewodnictwem arcybiskupa Utrechtu Antoniego Jana Glazemakera. 


Bp Wiktor Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego
wygłasza słowo pasterskie
w czasie ekumenicznego nabożeństwa

 

 


Duchowieństwo z Kościoła Polskokatolickiego
w czasie ekumenicznego spotkania

 

 

   Kościół Rzymskokatolicki reprezentowali: kardynał Henryk Gulbinowicz, abp Alfons Nossol — ordynariusz opolski, przewodniczący Rady do Spraw Ekumenizmu Kościoła Rzymsko katolickiego, bp Jacek Jezierski. Arcybiskup Nossol wygłosił płomienną, pełną ducha Bożego homilię, akcentując, że wszyscy jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga i jako rodzina mamy stanowić jedno. Kardynał Henryk Gulbinowicz odczytał przesłanie abpa Józefa Kowalczyka — Nuncjusza Apostolskiego, oraz przekazał od siebie wiele ciepłych słów, podkreślając, że dzisiejsze wydarzenie zapisze się w historii miasta Wrocławia.

 

Arcybiskup prof. Alfons Nossol
Przewodniczący Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu
Kościoła Rzymskokatolickiego
wygłasza płomienną mowę

 

 

Henryk Kardynał Gulbinowicz 
 Arcybiskup Metropolita Wrocławski 
odczytuje przesłanie Nuncjusza Apostolskiego
i przekazuje od siebie 
serdeczne słowa do zgromadzonych 

 

 

   Arcybiskup Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego — ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej — przekazał słowa pozdrowienia. Biskup Ryszard Bogusz przekazał pozdrowienia od Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

 

 


Biskupi zgromadzeni na nabożeństwie
przekazują arcypasterskie błogosławieństwo

 

 

   W imieniu Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich przemówił 
abp Utrechtu Antoni Jan Glazemaker. 

Pełny tekst ...

 

   Biskup Wiktor Wysoczański skierował słowo pasterskie do zgromadzonych i odczytał akt przebaczenia 
i pojednania w imieniu Kościoła Polskokatolickiego.

Pełny tekst ...

 

   Na koniec odmówiono Modlitwę Pańską „Ojcze nasz" i przekazano sobie znak pokoju. 
Ekumeniczne nabożeństwo zakończyło wspólne błogosławieństwo pasterskie wszystkich zgromadzonych 
w świątyni biskupów.