Ekumenizm  kościelny

 

 

   Dążenie do przywrócenia jedności chrześcijan zostało odkryte na nowo i dostrzeżone w całej swej doniosłości dla współczesnego świata dopiero przed kilkudziesięciu laty, ok. 1910 r., gdy w różnych Kościołach, a przede wszystkim na terenie misji wśród pogan, nastąpił właściwy przełom w ekumenizmie kościelnym.

   Zjednoczenie chrześcijan wszystkich wyznań w jednym Kościele Chrystusowym jest realizowane przez obecnie rozdzielone Kościoły w różny sposób. Wyróżniamy trzy, zasadnicze postacie ekumenizmu, które w większym lub mniejszym stopniu konkurują ze sobą :

 

1.   Ekumenizm  starokościelny 

 

 

2.   Ekumenizm genewski 

 

 

3.   Ekumenizm watykański