Dialog Kościoła Polskokatolickiego z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce
Sesje naukowe

Maryja w wierze i życiu chrześcijan.
Perspektywa polsko i rzymskokatolicka

Maryja w wierze i życiu chrześcijan_Olsztyn2008 pod redakcją bpa Jacka Jezierskiego
Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2008
Słowo wstępne
( Bp Wiktor Wysoczański, Bp Jacek Jezierski ) :
Zapisem dialogu na temat Matki naszego Pana, który podjęły zespoły Kościoła Polskokatolickiego i Rzymskokatolickiego w Polsce jest niniejsza publikacja. Dialog polskokatolików z rzymskokatolikami trwa w formie oficjalnej od 1998 r. W tym czasie udało się spojrzeć wspólnie na osobę bpa Franciszka Hodura, organizatora Kościoła Narodowego, w kwestię prymatu papieskiego (do współpracy zaproszono prawosławnych i luteran), tradycji oraz kapłaństwa. Problematyka mariologiczna i kult maryjny stanowi kolejne zagadnienie poddane wspólnej refleksji. Dotykamy żywej pobożności maryjnej wiernych zarówno rzymskokatolików, jak i polskokatolików. Dotykamy również różnic teologicznych i różnic w wierze Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Polskokatolickiego związanego ze wspólnotą Kościołów Starokatolickich.

 

Perspektywa polskokatolicka
 • Ks. Jerzy Bajorek  -  Mariologia bpa Franciszka Hodura

 • Ks. Tadeusz Urban  -  Kult Maryjny w Kościele polskokatolickim na przykładzie Kalendarzy Liturgicznych i Mszału Kościoła Polskokatolickiego

 • Borys Przedpełski  -  Maryja w nauczaniu bpa Maksymiliana Rodego

 • Ks. Mirosław A. Michalski  -  Kult Maryjny w Kościele Polskokatolickim

 • Ks. Andrzej Gontarek  -  Mariologia świąt maryjnych

 • Ks. Leszek Kołodziejczyk  -  Maryja w oficjalnych oświadczeniach Kościoła Starokatolickiego

 • Ks. Ryszard Dąbrowski  -  Tytuły maryjne świątyń i parafii Kościoła Polskokatolickiego

 

Perspektywa rzymskokatolicka
 • Katarzyna Parzych-Blakiewicz  -  Eklezjalne znaczenie dziewictwa Maryi

 • Ks. Paweł Rabczyński  -  Fenomen objawień maryjnych

 • O. Zdzisław J. Kijas  -  Mariologia po Soborze Watykańskim II
  OFM Conv 

 • Bp Jacek Jezierski  -  Jaka jest dziś polskokatolicka myśl i pobożność maryjna ?