Z życia Kościoła.

Konstancin Jeziorna  03 lipca 2021 r.

Uroczystość święceń kapłańskich

Konstancin Jeziorna 2021 07 03

Uroczystość odbyła się w Kaplicy pw. Św. Piotra i Pawła w Konstancinie-Jeziornej w ścisłym rygorze sanitarnym związanym z pandemią koronawirusa.

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP - bp prof. Wiktor Wysoczański w dniu 3 lipca 2021 r. udzielił święceń kapłańskich dwóm diakonom naszego Kościoła: mgr. Leszkowi Kwiatkowi i mgr. Piotrowi Kowalczykowi.Konstyancin Jeziorna 2021 07 03
Od lewej stoją:
ks. Mariusz Łukaszewski, ks. mgr Leszek Kwiatek, bp prof. Wiktor Wysoczański, ks. mgr Piotr Kowalczyk, ks. inf. dr Andrzej Gontarek
  Fragment uroczystości - moment nakładania rąk