Z życia Kościoła. Konstancin - Jeziorna  9 czerwca 2012 r.

 

Święcenia   diakonatu KonstancinJeziorna2012_06_09

 

Konstancin Jeziorna 09.06.2012 r. Konstancin Jeziorna 09.06.2012 r. Konstancin Jeziorna 09.06.2012 r. Konstancin Jeziorna 09.06.2012 r.
Konstancin Jeziorna 09.06.2012 r. Konstancin Jeziorna 09.06.2012 r. Konstancin Jeziorna 09.06.2012 r. KonstancinJeziorna2012_06_09

 

W dniu 9 czerwca 2012 roku, podczas uroczystej celebry Mszy Świętej w kaplicy parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Konstancinie-Jeziornie, J.E. bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański – Zwierzchnik Kościoła i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom Wyższego Seminarium Duchownego – Mariuszowi Gajkowskiemu i Bohdanowi Kukharenko. Wcześniej, na posiedzeniu w dniu 22 maja 2012 roku, Rada Synodalna zaaprobowała obydwie kandydatury.

Rankiem, w promieniach czerwcowego słońca, które tego dnia zagościło nad Mazowszem, do konstancińskiej parafii zaczęli przybywać goście, a wśród nich duchowni: ks. infułat dr Kazimierz Bonczar, ks. dziekan infułat Aleksander Bielec, ks. dziekan Henryk Dąbrowski, ks. dziekan dr Mieczysław Piątek, ks. dziekan dr Tadeusz Urban, ks. prof. dr hab. Mirosław Michalski, ks. mgr Marian Madziar, ks. mgr Marek Pawełczyk i ks. mgr Mariusz Łukaszewski.

Przed rozpoczęciem uroczystości obaj alumni przystąpili do spowiedzi świętej, którą przeprowadził ks. infułat Aleksander Bielec.

Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył biskup Wiktor Wysoczański. Rolę archidiakona pełnił ks. infułat Ryszard Dąbrowski, Kanclerz Kurii Biskupiej. W imieniu Kościoła prosił o udzielenie obu alumnom święceń diakonatu. Nadszedł moment święceń. Litanię do Wszystkich Świętych, podczas której kandydaci leżeli krzyżem na posadzce, odmówił wraz ze wszystkimi uczestnikami uroczystości ks. dziekan Mieczysław Piątek. W czasie aktu święceń nowi diakoni otrzymali oznaki urzędu - stuły przewieszone przez lewe ramię i dalmatyki, które wręczył im biskup. Po akcie święceń, diakoni przystąpili do ołtarza i asystowali celebransom w dalszym sprawowaniu Świętej Liturgii.

Podczas uroczystości w służbie liturgicznej pomagali klerycy z młodszych roczników Seminarium.

Przed końcowym błogosławieństwem biskup Wiktor Wysoczański zwrócił się do nowo wyświęconych i w ciepłych słowach wyraził radość z faktu, iż szeregi duchowieństwa rosną, co jest dowodem na żywotność i siłę Kościoła Polskokatolickiego. Życzył diakonom siły i wytrwałości oraz wielu łask Bożych w nowej posłudze, wręczył im też świadectwa święceń.

Po zakończonej Liturgii uczestnicy złożyli nowo wyświęconym diakonom życzenia i wszyscy udali się do pomieszczeń Ośrodka Konferencyjnego im. bpa Edwarda Herzoga na okolicznościowy obiad.

Łączmy się w modlitwie za nowych diakonów, polecajmy ich modlitwie Pana Kościoła, życzmy im wielu łask Bożych i owocnej pracy dla naszego Kościoła!

 

Tekst: Bartosz Norman

Foto: Patrycja Dąbrowska

 

zobacz:  Uroczystość  święceń  kapłańskich