Z życia Kościoła.

Konstancin Jeziorna  03 lipca 2021 r.

Uroczystość święceń kapłańskich

KosciolPolskokatolicki_KonstancinJeziorna2021_07_03

Uroczystość odbyła się w Kaplicy pw. Św. Piotra i Pawła w Konstancinie-Jeziornej w ścisłym rygorze sanitarnym związanym z pandemią koronawirusa.

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP - bp prof. Wiktor Wysoczański w dniu 3 lipca 2021 r. udzielił święceń kapłańskich dwóm diakonom naszego Kościoła: mgr. Leszkowi Kwiatkowi i mgr. Piotrowi Kowalczykowi.KosciolPolskokatolicki_KonstancinJeziorna2021_07_03_ks-mgr-LeszekKwiatek

ks. mgr Leszek Kwiatek
KosciolPolskokatolicki_KonstancinJeziorna2021_07_03_ks-mgr-PiotrKowalczyk

ks. mgr Piotr Kowalczyk
Od lewej stoją:
ks. Mariusz Łukaszewski, ks. mgr Leszek Kwiatek, bp prof. Wiktor Wysoczański, ks. mgr Piotr Kowalczyk, ks. inf. dr Andrzej Gontarek
   
KonstancinJeziorna2021_07_03

KonstancinJeziorna2021_07_03 KonstancinJeziorna2021_07_03
KonstancinJeziorna2021_07_03

KonstancinJeziorna2021_07_03
 
KonstancinJeziorna2021_07_03

KonstancinJeziorna2021_07_03

/zobacz: "Moje powołanie" - program redakcji ekumenicznej VOD.TVP.PL/
KonstancinJeziorna2021_07_03


KonstancinJeziorna2021_07_03