Z życia Kościoła. 18. 06. 2013 r.

Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokokatolickiego w RP

 

Komunikat 1    Rady Synodalnej Kościoła

Komunikat 2

 

 

Przed Synodem - uczestnicy, goście ...

Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP
Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP 
Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP  Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP  Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP  Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP 
Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP  Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP  Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP  Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP 

 

 

Synod - powitania, przemówienia okolicznościowe

Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP  Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP  Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP  Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP 
Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP  Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP  Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP  Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP 

 

 

Synod - sprawozdania, obrady

Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP   Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP  Warszawa2013_06_18_Synod_KP
Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP   Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP 
Warszawa2013_06_18_Synod_Kosciola_Polskokatolickiego_w_RP Warszawa2013_06_18_Synod_KP Warszawa2013_06_18_Synod_KP Warszawa2013_06_18_Synod_KP
Warszawa2013_06_18_Synod_KP Warszawa2013_06_18_Synod_KP Warszawa2013_06_18_Synod_KP Warszawa2013_06_18_Synod_KP
 Synod - po wyborach nowych władz Kościoła, pożegnania, pamiątkowe zdjęcia

Warszawa2013_06_18_Synod_KP Warszawa2013_06_18_Synod_KP Warszawa2013_06_18_Synod_KP Warszawa2013_06_18_Synod_KP
Warszawa2013_06_18_Synod_KP Warszawa2013_06_18_Synod_KP Warszawa2013_06_18_Synod_KP Warszawa2013_06_18_Synod_KP