Z życia Kościoła

Święto patronalne w Kosarzewie i 80-lecie powstania parafii

 

Tegoroczna uroczystość patronalna parafii MB Anielskiej w Kosarzewie, która odbyła się w dniu 30 lipca 2011 r. , miała niezwykle podniosły i uroczyście podniosły charakter. Albowiem święto patronalne w tym roku wierni tej parafii wraz ze swoim duszpasterzem ks. Arurem Korpikem przeżywali jako jubileusz 80-lecia powstania parafii.

W uroczystościach tych wziął udział Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej ks. bp  Wiktor Wysoczański wraz  z licznie zgromadzonym duchowieństwem.

Dostojny gość przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej wraz z ks. inf. Ryszardem Dąbrowskim, Kanclerzem Kurii oraz ks. inf. dr Kazimierzem Bonczarem, Oficjałem Sądu Kościelnego i proboszczem parafii w Długim Kącie. W uroczystościach uczestniczyli także ks. Marciniak z Tarnogóry, ks. Jacenty Sołtys z Majdanu Leśniowskiego, ks. dziekan dr Mieczysław Piątek z Majdanu Nepryskiego, ks. dziekan Ryszard Walczyński z Chełma, ks. dziekan Henryk Dąbrowski z Warszawy, ks. Henryk Mielcarz z Grudek, ks. Waldemar Mroczkowski z Dąbrówki, ks. Kamil Wołyński z Żółkiewki, ks. Kamil Korpik z Żarek.

W czasie uroczystej celebry ks. Biskup udzielił młodzieży Sakrament Bierzmowania. Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Gontarek z Lublina. Uroczystości uświetniała miejscowa Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy także przybyli z dwoma sztandarami. W uroczystościach wziął udział wójt gminy Krzczonów Marian Podsiadły.

Na zakończenie Słowo Pasterskie skierował do wszystkich zgromadzonych ks. bp Zwierzchnik. Serdecznie podziękował wszystkim, zarówno duchownym jak i wiernym, którzy przez te 80 lat dawali świadectwo umiłowania Boga i naszego Kościoła. Podkreślił, że były chwile radosne ale nie brakowało też doświadczeń trudnych. Dzisiaj jesteśmy świadkami zachodzących zmian i braterskiego otwarcia.

Ks. Biskup pozdrowił bardzo serdecznie wszystkich, którzy wzięli udział w tych uroczystościach z Kościoła Rzymskokatolickiego i innych Kościołów. I zachęcił wszystkich do wspólnego świadectwa o Bogu, który jest Miłością.

Ks. Arturowi jak i parafianom życzył Bożego błogosławieństwa na dalsze lata i przemożnej opieki patronki parafii MB Anielskiej. Uroczystości zakończyły się wspólnym posiłkiem, który przygotowali parafianie.