Z życia Kościoła

Jubileusz 90-lecia parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bażanówce

Jubileusz 90-lecia parafii polskokatolickiej w Bażanówce. 2011 r. Jubileusz 90-lecia parafii polskokatolickiej w Bażanówce. 2011 r. Jubileusz 90-lecia parafii polskokatolickiej w Bażanówce. 2011 r. Jubileusz 90-lecia parafii polskokatolickiej w Bażanówce. 2011 r.
Jubileusz 90-lecia parafii polskokatolickiej w Bażanówce. 2011 r. Jubileusz 90-lecia parafii polskokatolickiej w Bażanówce. 2011 r. Jubileusz 90-lecia parafii polskokatolickiej w Bażanówce. 2011 r. Jubileusz 90-lecia parafii polskokatolickiej w Bażanówce. 2011 r.
       

Kościół Polskokatolicki jest cząstką Kościoła Powszechnego, w tym znaczeniu można powiedzieć, że jego historia sięga początków całego Kościoła Chrześcijańskiego. Jednak jako nowa wspólnota uformował się zaledwie 90 lat temu. Mimo młodego wieku jest społecznością ugruntowaną, mającą stałe miejsce na mapie wyznaniowej naszej Ojczyzny. Rok 2011 był szczególny dla parafii w Bażanówce, która w sobotę 2 lipca obchodziła swój Jubileusz.

Parafia w Bażanówce jest najstarszą parafią Kościoła Polskokatolickiego. Na Jubileusz przybyli zacni goście na czele ze Zwierzchnikiem Kościoła J. E. Bpem prof. dr. hab. Wiktorem Wysoczańskim z Warszawy. Księdzu Biskupowi towarzyszyli: ks. infułat Ryszard Dąbrowski Kanclerz Kurii Biskupiej, ks. dziekan Henryk Dąbrowski proboszcz parafii katedralnej w Warszawie, ks. dziekan Mieczysław Piątek proboszcz w Majdanie Nepryskim, ks. Leszek Kołodziejczyk wieloletni proboszcz parafii w Bażanówce (który posługę duszpasterską w tej wspólnocie sprawował przez 18 lat), a obecnie proboszcz parafii w Bolesławiu, ks. Andrzej Gontarek proboszcz w Lublinie, ks. Marek Pawelczyk proboszcz ze Studzianek Pancernych, ks. Paweł Walczyński proboszcz parafii w Hucisku i Kielcach, ks. Marcin Dębski proboszcz w Świeciechowie. Na uroczystość przybyli także kapłani z sąsiednich parafii: ks. Jerzy Uchman proboszcz z Jaćmierza i ks. Roman Jagiełło proboszcz z Łęk Dukielskich.

Nie zabrakło też przedstawicieli samorządu z Wójtem Gminy Zarszyn p. Andrzejem Betlejem i Przewodniczącym Rady Gminy Zarszyn p. Januszem Koniecznym. Społeczność lokalną reprezentowali Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bażanówce p. Maria Konieczna, Przewodniczący Rady Parafialnej parafii Rzymskokatolickiej w Bażanówce p. Stanisław Kalityński, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanówce p. Henryk Kogut wraz ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Najważniejsi są jednak ludzie tworzący parafię. Ich również nie zabrakło. Licznie przybyli na czele z p. Grażyną Borek - członkiem Zarządu do Rady Powiatu Sanockiego i Przewodniczącą PSL okręgu sanockiego, p. Tadeuszem Żuchowskim sołtysem wsi Bażanówka,  p. Wojciechem Niemcem radnym do Rady Gminy Zarszyn i prezesem Zarządu Gminnego w Gminie Zarszyn Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecni byli także wierni z sąsiednich miejscowości - z Jaćmierza, Sanoka i Łęk Dukielskich.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11 procesją duchowieństwa z plebanii do kościoła. Przed wejściem do świątyni Księdza Biskupa i księży powitali staropolskim zwyczajem, chlebem i solą, przedstawiciele rady parafialnej: p. Anna Kata i p. Stanisław Bury.

Ks. Andrzej Pastuszek proboszcz parafii, przy ołtarzu modlitwami z rytuału powitał Pasterza Kościoła, przybyłych kapłanów, gości i parafian przypominając pokrótce historię powstania parafii.

Msza św. była koncelebrowana. Przewodniczył jej Ksiądz Biskup wraz ze współkoncelebransami: ks. infułatem Ryszardem Dąbrowskim, ks. Leszkiem Kołodziejczykiem i ks. dziekanem Mieczysławem Piątkiem. Lekcje mszalne czytała młodzież przystępująca do Sakramentu Bierzmowania, który stanowił istotną część Jubileuszu i wizyty. Księdza Biskupa, a czytali je Tomasz Żuchowski i Adrian Bury. Ewangelię odczytał i Słowo Boże wygłosił ks. dziekan Henryk Dąbrowski, podkreślając determinację i zaangażowanie wiernych, dzięki którym ta wspólnota parafialna powstała.

Uroczystość swoim śpiewem uświetnił Zespół Muzyczno -Wokalny „Soul", pod kierunkiem p. dr Moniki Brewczak, działający przy parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku, ponadto chór „Łęczanie" pod dyrekcją p. Henryka Kyca z Łęk Dukielskich, a także miejscowy organista p. Leszek Warchoł.

Po homilii Ksiądz Biskup udzielił młodzieży (24 osobom) Sakramentu Bierzmowania, poświęcił krzyżyki - pamiątki bierzmowania i zawiesił je na szyi każdemu z bierzmowanych.

Na zakończenie Mszy św. młodzież podziękowała Księdzu Biskupowi za udzielenie Sakramentu Bierzmowania i Księdzu Proboszczowi za przygotowanie ich do tego sakramentu, składając miłe życzenia i wręczając bukiety kwiatów.

Ksiądz Biskup Zwierzchnik skierował Słowo Pasterskie do młodzieży i zgromadzonych na jubileuszowych uroczystościach gości i parafian. Wyraził radość, że parafia w Bażanówce wiernie trwa przy Kościele Polskokatolickim, który jest cząstką Świętego Powszechnego Chrystusowego Kościoła oraz podziękował za troskę o świątynię i aktywność parafian. Z okazji Jubileuszu życzył wielu łask Bożych i wytrwałości.

Słowa podziękowania Księdzu Biskupowi, przybyłym gościom, a przede wszystkim parafianom za wkład i zaangażowanie w życie parafii i przygotowanie uroczystości jubileuszowych złożył Ksiądz Proboszcz.

Swoje przemyślenia, podziękowania i życzenia przekazał Wójt Gminy Zarszyn p. Andrzej Betlej, a także były proboszcz tej parafii ks. Leszek Kołodziejczyk i sąsiad z Jaćmierza ks. Jerzy Uchman.

Po podziękowaniach i życzeniach nastąpiło Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Błogosławieństwo, a następnie Ksiądz Biskup wraz z kapłanami udał się do kruchty Kościoła, gdzie poświęcił tablicę upamiętniającą Jubileusz 90-lecia parafii, a odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali najstarsi parafianie (którzy ukończyli już 90 rok życia), p. Helena Niemiec, p. Stanisława Bury i p. Józef Żyłka.

Po ceremonii w świątyni uroczystości przeniosły się do sali w Domu Strażaka, gdzie wszyscy udali się na skromny poczęstunek. Spotkanie to uświetnił swoją muzyką i śpiewem zespół „Soul" i Kapela Ludowa z Rymanowa.

Całość tego wydarzenia uwieczniła na swoich kamerach Telewizja „Obiektyw" z Krosna.

Rok 2011 był bogaty w wydarzenia w naszej parafii; oprócz przyjazdu dziennikarzy programu 2 Polskiego Radia i nagrania Mszy świętej z Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, pod koniec lipca do naszej parafii przybyli przedstawiciele programu 2 Telewizji Polskiej, kręcąc reportaż o parafii i jej historii z okazji 90-lecia istnienia. Emisja tego programu nastąpiła 22 sierpnia 2011 r. w 2 TVP.

Ponadto przy drewnianym kościele parafialnym przeprowadzono remont, który zakończył się 30 listopada ub.r. Polegał on na:
• wymianie blaszanego pokrycia dachowego,
• wymianie elementów drewnianych więźby dachowej, które w wyniku ekspertyzy technicznej uznano za bardzo zniszczone i zagrażające konstrukcji dachu,
• wymianie drewnianego poszycia zewnętrznego ścian,
• ociepleniu ścian zewnętrznych i stropu wełną mineralną wprowadzoną pomiędzy drewniane elementy konstrukcyjne pod poszycie deskowe.

Dzięki tym pracom świątynia nabrała pięknego wyglądu, stając się jedną z głównych atrakcji turystycznych Bażanówki.

Ks. Andrzej Pastuszek