Godło Kościoła Polskokatolickiego
Katedra
Wierni
Hierarchia
Ustrój
Struktura
Z życia Kościoła
Z życia naszych parafii
Ogłoszenia
"Rodzina"
Nasze Radio
Starokatolicyzm
Ekumenia
Kościoły w U.E.
Ludzie Kościoła
Linki

Struktura

   Kościół Polskokatolicki działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 482).
    Siedzibą zwierzchnią władz jest Warszawa.
    Godłem jest otwarta księga Ewangelii, wsparta o krzyż i palmę, na tle promieniującej tarczy słonecznej z napisem "Prawdą, Pracą, Walką".
    Hymnem jest pieśń "Tyle lat, my, Ci o Panie".
    Kościół Polskokatolicki stanowią duchowni, zakonnicy i świeccy wyznający te same zasady wiary i moralności zgodnie z doktryną Kościoła.
    Celem nadprzyrodzonym Kościoła jest głoszenie chwały Bożej i zbawienie wiernych.
 

 Kościół Polskokatolicki w RP administracyjnie dzieli się na trzy diecezje:


Diecezja
to terytorium kościelne, na którego czele stoi biskup zarządzający.
Kościołem macierzystym jest katedra.
Jednostkami administracyjnymi diecezji są dekanaty i parafie.
Biurem diecezji jest Kuria Biskupia.

Katedra Warszawska
( widok na ołtarz główny)

więcej o Katedrze Św. Ducha w Warszawie

Dekanat to część diecezji, składająca się z kilku (nie mniej niż pięć) lub kilkunastu parafii.
Dekanaty powołuje ordynariusz diecezji.
Na czele dekanatu stoi dziekan.
Biurem dekanatu jest kancelaria dekanatu.

Parafię stanowi erygowana jednostka kościelna, administracyjno - duszpasterska, która posiada:

  • przynajmniej 25-osobową grupę wiernych;

  • stałego duszpasterza;

  • miejsce kultu;

  • określone terytorium administracyjne.

Tytuł kościoła parafialnego nadaje biskup ordynariusz na wniosek proboszcza.
Parafią kieruje proboszcz lub administrator parafii.
Biurem parafii jest kancelaria parafialna.