Godło Kościoła Polskokatolickiego

 

ROZŁOŻONA KSIĘGA przedstawia Słowo Boże, czyli Pismo Święte,które jest źródłem nauki o Panu Bogu i człowieku,o Jezusie Chrystusie i zbawieniu świata
SŁOŃCE I PROMIENIE to symbol religijnej wolności, żarliwości i gorliwości w służbie Bożej, w wyznawaniu wiary świętej
KRZYŻ to znak zbawienia, cierpienia i ofiary Jezusa Chrystusa
PALMA symbol zasłużonego pokoju i sprawiedliwości oraz przypomnienie, że wszyscy ludzie mają żyć w pokoju, według zasad nauki Jezusa Chrystusa
PRAWDA
PRACA
WALKA
słowa te mówią, że naukę Jezusa Chrystusa mamy wypełniać w życiu przez głoszenie prawdy i życie zgodne z prawdą; chrześcijanin ma rzetelnie pracować tak dla chwały Bożej jak i dla pożytku osobistego, swojej rodziny, Narodu i Ojczyzny.

 

 

 

( Godło i hymn Kościoła ustalono na IV Synodzie Generalnym w Scranton, 1921 r.)