Godło  Kościoła  Polskokatolickiego  w  RP

 


ROZŁOŻONA  KSIĘGA
przedstawia Słowo Boże, czyli Pismo Święte, które jest źródłem nauki o Panu Bogu i człowieku, o Jezusie Chrystusie i zbawieniu świata

SŁOŃCE  I  PROMIENIE
to symbol religijnej wolności, żarliwości i gorliwości w służbie Bożej, w wyznawaniu wiary świętej

KRZYŻ
to znak zbawienia, cierpienia i ofiary Jezusa Chrystusa

PALMA
symbol zasłużonego pokoju i sprawiedliwości oraz przypomnienie, że wszyscy ludzie mają żyć w pokoju, według zasad nauki Jezusa Chrystusa

PRAWDA  PRACA  WALKA


słowa te mówią, że naukę Jezusa Chrystusa mamy wypełniać w życiu przez głoszenie prawdy i życie zgodne z prawdą; chrześcijanin ma rzetelnie pracować tak dla chwały Bożej jak i dla pożytku osobistego, swojej rodziny, Narodu i Ojczyzny

 

 

godło Kościoła Polskatolickiego w RP

( Godło i hymn Kościoła ustalono na IV Synodzie Generalnym w Scranton, 1921 r.)