List  Pasterski

LIST   PASTERSKI
na  Uroczystość  Zmartwychwstania  Pańskiego  AD 2020   

 
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Biją dzwony długo i radośnie,
że w piersiach serce rośnie,
tryumf prawdzie dan.
W majestacie Boskiej Chwały
idzie Chrystus Zmartwychwstały
między uczniów swych (...)


(Pieśń Wielkanocna, fragment)

Cud Zmartwychwstania


Ukrzyżowany Jezus z Nazaretu Zmartwychwstał !

 

 

Najmilsi w Jezusie Zmartwychwstałym,
Bracia i Siostry!

We wszystkich świątyniach biją dzwony oznajmiające nam o cudzie, że Pan nasz Zmartwychwstał! Słuchając radosnego dźwięku dzwonów płyną z ust słowa dziękczynienia, modlitwy i pieśni wielkanocnych. Alleluja! Głosimy triumf Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana!

Już w czasach apostolskich wiara w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa była najważniejszym przedmiotem rozmów i nauczania w Kościele Chrystusowym. Apostołowie i ich słuchacze żyli pod silnym wrażeniem tego wydarzenia i pojawienia się żywej postaci Zbawiciela po Jego ukrzyżowaniu, bo Ukrzyżowany zmartwychwstał! I dzisiaj również wiara w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest centralnym punktem chrześcijańskiego wyznawania wiary w Boga.

 

 


Drodzy w Chrystusie Panu !

Aby całym sercem przeżywać radość tego cudu, należy pochylić się nad tajemnicą Paschy Chrystusa - czyli nad przejściem Jezusa ze śmierci do życia, przejściem z ziemi do Ojca w niebie - na skutek Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.

W obecnej rzeczywistości pandemicznej na pewno każdy chrześcijanin duchowo przygotowywał się do tego czasu świątecznego. W okresie szalejącej nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie pandemii wirusa Covid-19 czyniliśmy to nie tylko przez post i jałmużnę, ale i przez rozważanie w Wielkim Tygodniu tajemnicy Świętego Triduum Paschalnego, aby ją sobie na nowo uzmysłowić i czerpać z niej duchową siłę oraz łaski, jakie ze sobą przynosi. Zastanawialiśmy się nad aktualną treścią tego, co przekazuje nam Ewangelia i wiara w to, czego uczy nas Kościół.

W Wielki Czwartek, uczestnicząc we Mszy Wieczerzy Pańskiej nasze myśli i uczucia kierowaliśmy do Jezusa, który gromadzi swój Kościół, swój Lud i karmi Go chlebem powszednim i chlebem dającym życie wieczne. Wielki Czwartek stanowi w historii Kościoła pamiętny i niepowtarzalny dzień. Właśnie w tym dniu, kiedy niebawem miała się rozpocząć Męka Chrystusa, ustanowił On Sakrament Ołtarza, w którym pozostał na zawsze żywy i obecny. W czasie Ostatniej Wieczerzy Chrystus podkreślił ważność przykazania miłości bliźniego, której dał wzór umywając nogi Apostołom. Tego dnia wspominamy ustanowienie Sakramentu Kapłaństwa.

Wielki Piątek obejmuje swym Krzyżem to wszystko, co nadaje sens cierpieniu i śmierci. Jest to dzień, kiedy śmierć dosięgła Głowę ludzkości – Jezusa Chrystusa. W tym dniu Chrystus umarł na Krzyżu za nas wszystkich i za cały świat. Dlatego drzewo Krzyża jest przedmiotem szczególnej czci w Kościele.

Wielka Sobota. Kościół przeżywa żałobę po śmierci Jezusa na Krzyżu i koncentruje się przy Grobie Zbawiciela, gdzie wystawiony jest Najświętszy Sakrament. Już od godzin porannych święci się przyniesione w koszyczkach przez wiernych wielkanocne pokarmy, które spożywać mamy w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Po zmroku sprawowana jest Wigilia Paschalna. Poświęca się ogień (Paschał symbolizuje światło Chrystusa) i wodę chrzcielną. Następuje też odnowienie obietnic chrzcielnych. W tym dniu, w cichej wewnętrznej radości i nadziei wypełnienia wszystkiego, co nasz Zbawiciel zapowiedział, oczekujemy Wielkiej Nocy. 


Umiłowani, Współuczestnicy chwały Zmartwychwstałego Pana !

Pamiętajcie o tym, że człowiek mający Chrystusa w swoim sercu jest wewnętrznie spokojny, wolny, otwarty na drugiego człowieka. Wiara jest darem Bożym, który każdy człowiek może przyjąć lub odrzucić. Tak jak Chrystus głosił swe zbawcze posłannictwo, tak i dzisiaj Kościół głosi, że Jezus Chrystus jest Panem i Mesjaszem.

Codziennie wypowiadamy Credo: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Tak. Wierzymy, że Kościół Chrystusowy jest święty. Podkreślmy jednak, że każdego człowieka powinna cechować skromność i przyznawanie się do błędów, jeśli takie się zdarzają. Konieczna jest tu prawda, pokora i umiłowanie bliźniego. Należy więc często przypominać prawdę o Kościele – o tym Kościele, który ustanowił Pan Jezus i głoszony jest przez Ewangelię. Św. Hieronim, tłumacz Pisma Świętego i doktor Kościoła, którego 1600. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku, mówił: „Apostoł Paweł napisał, że Chrystus jest mocą i mądrością Bożą; otóż ten, kto nie zna Pisma (Świętego) nie zna mocy i mądrości Bożej. A zatem nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”(cyt. misyjne.pl). Czytajmy więc Ewangelię i idźmy drogą wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa – dziś Zmartwychwstałego!

 


Najmilsi !

Wielkanoc jest największym i najradośniejszym ze świąt. To prawdziwy dzień zwycięstwa rozumianego w kategoriach głęboko człowieczych. Wszystkie wielkanocne pieśni i teksty liturgiczne wychwalają Syna Bożego, który odniósł wielkie zwycięstwo nad mocami zła. Chrystus odniósł to zwycięstwo życia nad śmiercią dla nas. To zwycięstwo nadziei nad wszelkim zwątpieniem, marazmem i beznadzieją.

Na przekór światu, który nie potrafi znaleźć prawdziwej radości, na przekór temu wszystkiemu, co nas dręczy i niepokoi, czy nawet zwala z nóg, powtarzajmy Alleluja – chwalmy Pana! Jesteśmy chrześcijanami i nosimy w sercach Jezusa Chrystusa, dziś Zmartwychwstałego.

Prośmy Boga o odwrócenie od nas i od całego świata niszczycielskiej mocy zła, jakim są pandemia wirusa covid-19, pandemia nienawiści i konfliktów społecznych.
Módlmy się więc o zaprzestanie wszelkich niepokojów społecznych.

Jest nam tak bardzo potrzebna wzajemna życzliwość i wzajemna solidarność dla wszystkich i dla siebie. Szerzmy kulturę wzajemnego szacunku i braterstwa.
Wierzymy, że tak jak Chrystus zwyciężył piekło i szatana, tak i teraz uspokoi wzburzony ocean tragedii. Tak nam dopomóż, Bóg!

 


Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!

Pozdrawiajmy się dziś nawzajem słowami: Chrystus Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał!

Św. Piotr przypomina nam: Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem (Bogu) na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który wezwał Was z ciemności do przedziwnego swojego światła (1P 2,9).

Zaufajmy Chrystusowi, bądźmy prawdziwymi Jego uczniami. Podzielmy się swoją radością, uśmiechem i życzliwym słowem z innymi. A jeśli są wśród nas potrzebujący naszego wsparcia wyciągnijmy do nich pomocną dłoń. Dzieląc się poświęconym jajkiem z wielkanocnej święconki życzmy sobie zdrowia i błogosławieństwa Bożego.

Niech Dobry Bóg otacza Was opieką! Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus błogosławi Wam w codziennych trudach, we wszystkich dobrych poczynaniach, niech da Wam ufność w Boże Miłosierdzie. Z całego serca życzę Wam Wesołego Alleluja i smacznego święconego!

 Drodzy Bracia w Kapłaństwie!

W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego łączymy się myślą i w modlitwie z Biskupami i Kapłanami, Braćmi i Siostrami z Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie oraz z Kościołów starokatolickich zjednoczonych w Unii Utrechckiej. Życzę Wszystkim, by Pan Bóg pogłębił w Waszych sercach nadzieję na lepsze jutro. Niech ten świąteczny czas będzie czasem modlitwy i wewnętrznej przemiany, abyśmy czerpiąc ze źródeł łask Bożych, mogli dzielić się dobrem i miłością z innymi.

 

Z serca Wam błogosławię:
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

 

 


Bp Wiktor Wysoczański

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RPWarszawa, Wielkanoc AD 2021