Z życia Kościoła

45-lecie kapłaństwa Ks. Inf. Stanisława Bosego

Parafia w Szczecinie w dniu 29 września 2018 roku uroczyście obchodziła jubileusz 45-lecia posługi duszpasterskiej ks. inf. Stanisława Bosego, administratora diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego, proboszcza parafii. Szczecin2018_09_29
Szczecin2018_09_29
Msza św. koncelebrowana
Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła się od procesyjnego wejścia duchownych do świątyni, przy śpiewie chóru Concertino, pod dyrekcją pani Małgorzaty Kowalik. Mszy świętej przewodniczył nasz Dostojny Jubilat wraz z ks. inf. Antonim Normanem administratorem diecezji krakowskiej, ks. inf. Julianem Kopińskim, ks. dziek. Adamem Bożackim, ks. dziek. Bronisławem Kropielnickim, ks. dziek. Tadeuszem Budaczem, ks. prob. Piotrem Mikołajczakiem, ks. prob. Adamem Stelmachem, ks. prob. Dominikiem Gzieło, ks. prob. Mariuszem Gajkowskim oraz ks. Tadeuszem Krasiejko.
Na początku liturgii Mszy świętej Gospodarz miejsca przywitał przybyłych księży, przedstawicieli miasta w osobach pana radnego Bogumiła Kubika oraz pani dr Małgorzaty Gwiazdowskiej, a także wszystkich parafian i gości. Po zakończeniu uroczystości zostały odczytane przez ks. Adama Bożackiego życzenia nadesłane przez Zwierzchnika Kościoła bpa prof. zw. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego. Następnie życzenia złożyli: ks. inf. Antoni Norman oraz uczestniczący w uroczystości księża, a także pan radny Bogumił Kubik. Pani dr Małgorzata Gwiazdowska podziękowała Ks. Infułatowi za długoletnią współpracę przy renowacji kościoła oraz za troskę o estetyczny wygląd świątyni z racji jej wyjątkowych walorów historycznych. Społeczność parafialna z zebranych ofiar zakupiła komplet naczyń liturgicznych, Rada Parafialna zaś ofiarowała Ks. Jubilatowi kielich mszalny. Życzenia, bukiety kwiatów i okazjonalne upominki złożyli na ręce Jubilata delegacje z poszczególnych parafii wraz z duchowieństwem i wiernymi. Uroczystość zakończyła się wspólnym jubileuszowym poczęstunkiem.
Ksiądz Infułat do pracy w parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie został skierowany jako wikariusz, tuż po święceniach kapłańskich, które otrzymał z rąk ówczesnego Zwierzchnika Kościoła bpa Juliana Pękali w dniu 30 września 1973 r. Po kilku latach pracy objął urząd proboszcza tejże parafii. Trzeba podkreślić, że jest to okres intensywnej pracy duszpasterskiej, ciągłej troski o pozyskiwanie niezbędnych funduszy do remontowania tej szczególnej świątyni. Kościół w Szczecinie jest bowiem jednym z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego, ponieważ jego lokacja pochodzi z 1124 r., kiedy to na zaproszenie króla Bolesława Krzywoustego przybył na te tereny z misją chrystianizacji Otton z Bambergu. Obecny wygląd wnętrza świątyni to zasługa pracy Księdza Infułata. W 2004 roku ks. Stanisław Bosy został wybrany na urząd administratora diecezji wrocławskiej z zachowaniem funkcji proboszcza parafii. Szczecin2018_09_29

Naszemu Dostojnemu Jubilatowi życzymy Ad multos annos.

Ks. Tadeusz Krasiejko