Z życia naszych parafii.

Perłowy Jubileusz Parafii Polskokatolickiej pw. Św. Barbary w Krzykawie-Małobądzu

KrzykawaMalobadz2018_08_15 W roku 2018 Parafia Polskokatolicka pw. Św. Barbary w Krzykawie-Małobądzu obchodziła perłowy jubileusz 30-lecia erygowania. Na obchody składały się uroczystości, takie jak Dożynki i Barbórka, a wśród nich szereg niezwykłych i podniosłych wydarzeń.

Dokładnie 23 lutego 1988 roku Parafia Polskokatolicka w Krzykawie-Małobądzu została powołana do życia dekretem Ordynariusza Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Biskupa Jerzego Szotmillera. Już w 1981 roku poświęcono fundamenty i dolną część kościoła, a 26 września 1982 roku - nowo powstałą świątynię.

Pierwszym proboszczem parafii był od 1988r. Ks. Jerzy Białas, który pełnił tę funkcję do 17 kwietnia 2001 r. Od roku 2001 proboszczem parafii jest Ks. Tadeusz Budacz. Do parafii należą wierni z Krzykawy, Krzykawki, Małobądza, Ujkowa Nowego, Kuźniczki Nowej, Krza, Podlipia, a także z Bolesławia, Olkusza, Sławkowa i Dąbrowy Górniczej. Przy parafii prężnie działa Rada Parafialna, Chór Parafialny i Schola Dziewczęca.

Parafia prowadzi działalność charytatywną. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu organizowana jest pomoc dla rodzin najbardziej potrzebujących (zbiórka żywności i środków czystości). Organizuje też zbiórki na potrzebujące dzieci i wspiera WOŚP.

Tradycją parafii jest obchodzone corocznie 15 sierpnia święto plonów - Dożynki, które wprowadził Ks. inf. Tadeusz Gotówka, oraz Barbórka z racji święta patronalnego parafii i tradycyjnego święta górniczego obchodzonego 4 grudnia.

W tym wyjątkowym roku dla parafii - jubileuszowym, jak również dla kraju - stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę, uroczystości dożynkowe przybrały bardzo podniosły i niezwykły charakter.

15 sierpnia, w dniu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czczonej jako Matka Boża Zielna, a zarazem w rocznicę Cudu nad Wisłą, w Dzień Wojska Polskiego, w Roku Ducha Świętego - kapłani wraz z wiernymi i zaproszonymi Gośćmi przemaszerowali w barwnym korowodzie dożynkowym z Dworku w Krzykawce do kościoła. Zgromadzili się w świątyni, aby dziękować Bogu za plony ziemi i wszystkie jej dary; za płody sadów, ogrodów i przydomowych ogródków, urodzaj, za brak klęsk żywiołowych. Dożynki to również dziękczynienie za cały rok szczęśliwej pracy i wykonywanych obowiązków w miejscu, w którym Bóg postawił każdego z nas.
KrzykawaMalobadz2018_08_15

Świętowano tradycyjne Dożynki
KrzykawaMalobadz2018_08_15

Dożynkowym zwyczajem jest dzielenie się chlebem wypieczonym z tegorocznego zboża
Liturgii przewodniczył Administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Ks. Antoni Norman, który wraz z głównym inicjatorem obchodów Ks. proboszczem Tadeuszem Budaczem, zaznaczył, że święto plonów jest szczególnym czasem podziękowań Bogu i ludziom za dar chleba, za to, co otrzymaliśmy dzięki Bożej hojności i pracy rąk ludzkich. Dożynki z tradycyjnymi elementami: Mszą Św., korowodem dożynkowym, wieńcami, są również świadectwem pielęgnowania polskiego dziedzictwa narodowego, dziedzictwa w tej parafii.
Urząd starostów i gospodarzy Dożynek pełnili p. Agnieszka Barnach z Krzykawki i p. Ireneusz Myjaka z Podlipia. Zgromadzonych przywitał proboszcz Ks. Tadeusz Budacz, a wśród zaproszonych gości znaleźli się: delegat Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP Bpa prof. zw. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego - Ks. kanclerz inf. Marian Madziar, Administrator Diecezji Wrocławskiej Ks. inf. Stanisław Bosy ze Szczecina, Ks. dziekan Adam Bożacki ze Stargardu Szczecińskiego, Księża z Diecezji i Śląskiego Dekanatu, jak również delegat Arcybiskupa Rzymskokatolickiego Wiktora Skworca - Metropolity Górnośląskiego ds. Ekumenizmu oraz Przewodniczący Komisji Ekumenicznej i Dialogu Międzyreligijnego w Katowicach - Ks. dr Adam Palion, przedstawiciele Kościołów Chrześcijańskich: Ks. dr Adam Malina - Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej Bp Marian Niemiec, z Kościoła Zielonoświątkowego Prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach, Pastor Daniel Wołkiewicz oraz Pastor Paul Haenze i Małżonki Pastorów, z Kościoła Chrześcijan Baptystów, Prezbiter I Zboru w Katowicach Jerzy Rogaczewski. Po raz pierwszy w uroczystościach brali udział Starsi Bracia w Wierze z Wyznaniowych Gmin Żydowskich z Krakowa i Katowic, z Przewodniczącym Tadeuszem Jakubowiczem z Krakowa i Szał Szualem Grabcem na czele oraz Goście z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w Krakowie. Przedstawiciele Wyznania Mojżeszowego obiecali pomoc przy renowacji Cmentarza Żydowskiego.

Oprócz duchownych w nabożeństwie wzięli udział m.in. p. poseł Lidia Gadek, dyrektor biura poselskiego p. Tomasz Bargieł, władze Powiatu Olkuskiego z członkami Zarządu Starostwa Powiatu Olkuskiego p. Ryszardem Januszkiem i p. Barbarą Rzońcą, przedstawiciele Miasta Dąbrowa Górnicza, których reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej p. Marek Węgrzynowicz oraz Przedstawiciele Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, władze Gminy Bolesław, Bukowno i gmin ościennych na czele z ich Burmistrzami i Wójtami, ich Zastępcami oraz Sekretarzami i Skarbnikami, Sołtysi i Rady Sołeckie, Podolski Regiment Odprzodowy i Małopolska Chorągiew Husarska, Bracia Górnicy i Strażacy z gminy Bolesław, Bukowno, z Kuźniczki Nowej, terenów Zielonych Dąbrowy Górniczej z pocztami sztandarowymi, Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Bolesław, Kuźniczki Nowej, Terenów Zielonych Dąbrowy Górniczej, z gmin ościennych oraz ze Strzyżowie, na czele z ich przewodniczącymi.

Pozdrowienia przekazali: Starosta Olkuski p. Paweł Piasny i Wice-starosta p. Jan Orkisz, Burmistrz Wolbromia i Radny Sejmiku Małopolskiego Sekretarz Gminy Bukowno p. Marcin Cockiewicz.

Ponadto pozdrowienia przekazał również Zwierzchnik naszego Kościoła Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański. Pismo zostało odczytane przez Księdza kanclerza inf. Mariana Madziara. Ksiądz Biskup napisał między innymi:

„Moje serce pała radością, gdy widzę Wasz trud i zaangażowanie dla dobra naszego Świętego Kościoła Polskokatolickiego. Przez 30 lat istnienia Waszej Parafii trwa nie tylko dbałość o kościół jako budynek, ale też o Kościół duchowy, który jest zbudowany z żywych kamieni, czyli z ludzkich serc, których spoiwem jest miłość. Właśnie takim Kościołem wszyscy jesteśmy.
Serdecznie, w duchu ekumenizmu pozdrawiam wszystkich Braci i Siostry z Kościoła Rzymskokatolickiego i wszystkich Kościołów Chrześcijańskich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości.
Przepełnia mnie ogromna radość, że ten jubileusz stał się okazją do wspólnego spotkania w myśl słów Pana Kościoła Jezusa Chrystusa - „Aby wszyscy byli jedno..."
Niech Matka Boża Wniebowzięta, której uroczystość obchodzimy w dniu dzisiejszym, otacza płaszczem macierzyńskiej opieki Waszą Parafię i wszystkich mieszkańców Powiatu Olkuskiego, Powiatu Dąbrowa Górnicza i bolesławskiej Gminy. Niech chroni od wszelkiego zła, a u Syna Swego Jezusa Chrystusa wyprasza dla Was wszelkie łaski i błogosławieństwo na każdy dzień Waszego życia.
Wszystkich Uczestników tej podwójnej wspaniałej uroczystości serdecznie pozdrawiam i z serca błogosławię".

KrzykawaMalobadz2018_08_15

Pani Konsul Honorowy Włoch w Krakowie, Katarzyna Likuś, przekazując wszystkim Zebranym pozdrowienia, wyraziła swą wdzięczność za pamięć podczas tej uroczystości o Płk. Fr. Nullo. Również Zastępca Ambasadora Włoch z Warszawy p. Roberto Neccia napisał: W tym ważnym dniu uroczystości i modlitwy, w którym wspomina się szlachetną i bohaterską postać Pułkownika Francesca Nullo, mężnego włoskiego patrioty i żołnierza, który poległ na ziemi polskiej dowodząc odziałem ochotników z „Legionu Garibaldiego", walczących o sprawę polską, i który jest symbolem historycznych korzeni przyjaźni między Włochami i Polską, pragnę przekazać pozdrowienia od Ambasady Włoch wszystkim Uczestnikom dzisiejszych uroczystości.

Dożynkowym zwyczajem parafii jest dzielenie się chlebem wypieczonym z tegorocznego zboża. Zgromadzonych częstowali wypiekami starostowie, księża i panie z KGW.

Po Mszy św. odbył się festyn dożynkowy w ogrodzie przy plebani. Rozpoczął się koncertem Orkiestry ZGH Bolesław, a następnie wystąpiły Koła Gospodyń Wiejskich oraz Strzyżowiczanie. Przy stoiskach KGW można było skosztować wielu smakołyków. Dodatkową kulinarną atrakcją były pieczone ziemniaki. Pozostałe stoiska oferowały wyroby pszczelarskie, ręcznie wykonaną biżuterię, pomiar ciśnienia, pomiar cukru i innych parametrów życiowych, działało też doradztwo rolnicze.

Podczas festynu zbierano środki pieniężne na ratowanie wzroku bliźniaków Kacperka i Filipka.

Dzieci korzystały z dmuchanych zjeżdżalni, malowania twarzy i straganów zaopatrzonych w watę cukrową i zabawki. Gwiazdą wieczoru była kapela góralska Howerna. Do wspólnej zabawy zapraszał zespół Vest.

Warto tu dodać, że główne uroczystości dożynkowe poprzedziły dwa ważne wydarzenia: poranny kadysz na Cmentarzu Żydowskim, który odmówili przedstawiciele Gminy Żydowskiej. Modlitwie towarzyszył koncert skrzypcowy w wykonaniu p. Anny Gęgotek.

Kolejnym ważnym punktem obchodów jubileuszowych była Barbórka połączona z Derbami Artystycznymi.

Podczas obchodów, które trwały 4 dni, odbyły się Prymicje Ks. Bartosza Normana, prezentacja prac artystów - malarzy z Międzyregionalnego Programu Derby Artystyczne oraz wystawa Ikon p. Ingi Marczyńskiej pn. Modlitwa na desce pisana. Zwieńczeniem uroczystości był koncert Chanukowy w wykonaniu p. Magdy Brudzińskiej wraz z zespołem.

Happening artystyczny „Inspiracje w sztuce" odbył się w ramach obchodów barbórkowych i zakończenia perłowego jubileuszu 30-lecia erygowania parafii w Krzykawie-Małobądzu.

Perłowy jubileusz parafii pokazuje, że można integrować wyznawców różnych wyznań nie tylko na płaszczyźnie duchowej, ale również jednoczyć i wzbogacać społeczeństwo w tradycję urozmaiconą domieszką innej kultury.

Bóg zapłać Proboszczowi Ks. Tadeuszowi Budaczowi za inicjatywę, chęć do działania i zaangażowanie w realizację zamierzonych celów.

Monika Sienkiewicz