Z życia naszych parafii.

IV pielgrzymka do św. Huberta

Już po raz czwarty w dniu 28 października 2018 r. przeżywaliśmy uroczyste obchody święta myśliwych, leśników, hodowców koni, drobiu, pszczelarzy.

Przybyliśmy z różnych stron do tego skromnego, ale jakże pięknego, jedynego w Polsce Polskokatolickiego Sanktuarium w Strzyżewie pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętego Biskupa Huberta.

Msza święta odprawiona została z okazji święta myśliwych i leśników, które przypada na dzień 3 listopada. Mszę świętą już po raz drugi transmitowało Polskie Radio w Programie 2.
W intencji licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych, myśliwych, leśników, hodowców koni i drobiu, pszczelarzy, pielgrzymów, parafian oraz ich rodzin, mszę świętą celebrował proboszcz parafii ks. kapelan infułat Julian Kopiński, który wygłosił też kazanie, nawiązując do pięknej tradycji łowieckiej oraz związanej z nią pasji i poświęcenia.
Strzyzew2018_10_28

Podczas mszy świętej przygrywał zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”, działający przy Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W związku z przypadającą w listopadzie 100. rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę, Ksiądz Kapelan podkreślił w swoim przemówieniu, że „ta rocznica kieruje nasze serdeczne myśli i uczucia ku naszej Ojczyźnie. Cieszymy się, przeżywając jednocześnie 95. rocznicę powstania Polskiego Związku Łowieckiego, polecając PZŁ wstawiennictwu św. Huberta czczonego w tutejszej świątyni. Każdy człowiek ma prawo do swoich pasji: myśliwi, leśnicy, pszczelarze, hodowcy koni, drobiu... Trwajmy razem, bo to jest niezwykle ważne, gdy się wspieramy... Dziś św. biskup Hubert pokazuje nam znak Krzyża. Jest to kierunek naszej pięknej drogi prowadzącej do Ojczyzny w Niebie. Niech Boża Łaska prowadzi miłośników koni, myśliwych, leśników, pszczelarzy, rolników, hodowców drobiu, pielgrzymów i nas wszystkich przez wstawiennictwo św. Huberta w drodze naszych pasji.”

Na zakończenie Ksiądz Proboszcz zaprosił wszystkich zgromadzonych na obchody tej pięknej uroczystości ponownie za rok.

Niech Bóg i Bór Darzy

Strzyzew2018_10_28

(J.K.)