Z życia naszych parafii

Nabożeństwo ekumeniczne w Szczecinie

W dniu 22 stycznia 2018 r. w Parafii Polskokatolickiej pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Szczecinie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Szczecin2018_01_22

W nabożeństwie udział wzięli Abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, Ks. kan. Julian Głowacki, Ks. Marian Wencławek - proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Bosko, Ks. prof. Jan Zimny z KUL, Ks. Krzysztof Maj, Ks. Paweł Stefanowski - proboszcz Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja, Bp senior Mieczysław Czajko - Kościół Zielonoświątkowy, Ks. Sławomir Sikora - proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Ks. dziek. Adam Bożacki - proboszcz Parafii Polskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Stargardzie.

Liturgii przewodniczył Ks. wikariusz Tadeusz Krasiejko. W nabożeństwie uczestniczył chór pod dyrekcją dr Małgorzaty Kowalik. Wszystkich zgromadzonych przywitał Ks. inf. Stanisław Bosy, proboszcz parafii, Administrator Diecezji Wrocławskiej.

Po Mszy świętej został wręczony Abp. Andrzejowi Dziędze kielich mszalny jako podziękowanie za dialog prowadzony pomiędzy Kościołem Polskokatolickim a Kościołem Rzymskokatolickim. Ksiądz Arcybiskup przyjmując ten kielich zaproponował, aby został on wręczony podczas nabożeństwa w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Ap., Bp. Marianowi Kruszyłowiczowi, który w imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego ten dialog prowadził przez ostatnich 10 lat. I tak się stało. Nabożeństwo w Bazylice Archikatedralnej odbyło się w dniu 25 stycznia. Przewodniczył mu Abp Andrzej Dzięga wraz z Bp. Marianem Kruszyłowiczem - biskupem pomocniczym, seniorem archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Po nabożeństwie został wręczony kielich księdzu Biskupowi, który nie ukrywał wzruszenia i radości z otrzymanego daru.

Do zgromadzonych duchownych z różnych Kościołów i wiernych przemówił ks. inf. Stanisław Bosy, Administrator Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego. Przypomniał on m. in., że:

Relacje pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Polskokatolickim były skomplikowane i ze swej istoty obciążone zaszłościami historycznymi. Sytuacja zmieniła się, gdy Zwierzchnikiem Kościoła Polsko-katolickiego został Bp prof. Wiktor Wysoczański. Dzięki wytrwałym zabiegom Bpa Wiktora nastąpiła wyraźna poprawa stosunków między Kościołami. Od 1998 r. trwa dialog, którego prace są prowadzone na płaszczyźnie historycznej, teologicznej oraz prawno-doktrynalnej. Wierzymy, że Kościół, który w Liście do Hebrajczyków (10.12) przedstawiony jest przede wszystkim jako pielgrzymujący Lud Boży, który zmierza ku przyszłemu Królestwu chwały, może osiągnąć swój cel tylko wtedy, jeśli pozostanie wierny swojemu źródłu - pozycji wyjściowej swojej pielgrzymki.
W roku dwutysięcznym w dniu 26 maja w kościele pw. św. Elżbiety we Wrocławiu odbyło się ekumeniczne nabożeństwo z okazji
Wielkiego Jubileuszu 2000 - lecia Chrześcijaństwa. Nabożeństwo to zorganizowane przez Kościół Polskokatolicki było owocem wielomiesięcznych kontaktów z Konferencją Episkopatu Polski i Kard. Henrykiem Gulbinowiczem, Arcybiskupem metropolitą wrocławskim. W nabożeństwie uczestniczyli Biskupi metropolii wrocławskiej oraz Biskupi Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej na czele z Abp. Janem Glazemakerem (który zmarł w styczniu 2018 r.), natomiast ze strony Kościoła Polskokatolickiego Bp Wiktor Wysoczański - Zwierzchnik Kościoła, Bp Wiesław Skołucki, Bp Jerzy Szotmiler, Bp Zygmunt Koralewski oraz duchowni.
Nabożeństwo odbyło się w bardzo serdecznej, religijnej i braterskiej atmosferze. Homilię wówczas wygłosił Bp Alfons Nossol, który m.in. powiedział, że „wszyscy jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga i jako rodzina mamy stanowić jedno”. Natomiast Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski, napisał, że „to dzisiejsze wydarzenie zapisuje się w historię miasta Wrocławia i Kościołów” (w tym miejscu został odczytany przez Bpa Wiktora Wysoczańskiego tekst: „Akt przebaczenia i prośba o przebaczenie”).
Ten dialog trwa do dnia dzisiejszego.

Ks. T. K.