Z żałobnej karty

Ks. Infułat Ryszard Dąbrowski (1933-2018)

W dniu 11 stycznia 2018 roku zmarł Ksiądz Infułat Ryszard Dąbrowski.

spDabrowskiRyszard_1933-2018

Duszę Księdza Infułata polecamy Panu Bogu, który pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni.


Ksiądz Ryszard Dąbrowski urodził się dnia 7 listopada 1933 roku w Warszawie. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Towarzystwa Salezjańskiego, gdzie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym: filozofię w Woźniakowie, a teologię w Lądzie. Tam też w dniu 29 czerwca 1960 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Antoniego Pawłowskiego. Studiował również na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1968 roku uzyskał stopień magistra teologii.

W roku 1977 przeszedł do duchowieństwa diecezjalnego i został wikariuszem parafii katedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W roku 1979 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez pewien czas pracował w parafiach polonijnych.

Po powrocie do kraju przeszedł pod jurysdykcję Kościoła Polskokatolickiego. Najpierw, jako Kanclerz Kurii, był bliskim współpracownikiem bpa Tadeusza Majewskiego, a następnie bpa Wiktora Wysoczańskiego. W 1997 roku został mianowany infułatem. Ś.P. Zmarły był gorącym zwolennikiem dialogu Kościoła Polskokatolickiego z Kościołem Rzymskokatolickim.

Pogrzeb Ś.P. Księdza Kanclerza odbył się w dniu 17 stycznia 2018 roku. Mszy św. pogrzebowej w warszawskiej katedrze i ceremoniom żałobnym na cmentarzu przewodniczył ks. inf. Antoni Norman, Administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego.

Po Mszy św. Zwierzchnik Kościoła Bp Wiktor Wysoczański w serdecznych słowach podziękował wszystkim (w tym pracownikom Służby Zdrowia), którzy w ostatnim czasie pomagali choremu Księdzu Infułatowi i otaczali Go troskliwą opieką. Małżonce oraz Bliskim złożył z serca płynące kondolencje. Podziękował także księżom, którzy przybyli tego dnia, by pożegnać Ś.P. Zmarłego Kapłana.

Ś.P. Zmarły został pochowany w kwaterze polskokatolickiej Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.


Warszawa2018_01_17 Warszawa2018_01_17 Warszawa2018_01_17 Warszawa2018_01_17
Warszawa2018_01_17 Warszawa2018_01_17 Warszawa2018_01_17 Warszawa2018_01_17
Warszawa2018_01_17 Warszawa2018_01_17 Warszawa2018_01_17