Z życia naszych parafii

Uroczystość w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafię Polskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowie Morskim w dniu 15 lutego 2017 r. dotknęło bolesne wydarzenie. Proboszcz parafii Ks. Dominik Gzieło, udając się na codzienną modlitwę poranną zauważył włamanie do świątyni. Zastał wyłamane drzwi boczne, a wchodząc do kościoła poczuł unoszący się potężny zapach spalenizny. Cały kościół, ściany, sklepienie, posadzki były pokryte czarnym pyłem. Spłonęła fisharmonia, chorągwie.

Minął prawie rok...

Na zaproszenie proboszcza parafii, członka Rady Synodalnej Kościoła ks. Dominika Gzieło, na uroczystość poświęcenia nowego, kamiennego ołtarza, późnorenesansowej ambony z XVII w., po renowacji, jak i kościoła po generalnym remoncie, przybyli do parafii w dniu 13 stycznia 2018 r. zaproszeni goście na czele z Administratorem Diecezji Wrocławskiej Ks. Inf. Stanisławem Bosym.

Świątynię licznie wypełnili wierni oraz władze samorządowe gminy Darłowo wraz z panem Wójtem.

Uroczystej Mszy Św. o godz. 11 przewodniczył Administrator Diecezji Wrocławskiej Ks. Inf. Stanisław Bosy, współkoncelebrowali zaś ks. Dominik Gzieło - proboszcz parafii w Bukowie Morskim oraz ks. Adam Bożacki - dziekan.

Homilię wygłosił Administrator Diecezji Wrocławskiej ks. Inf. Stanisław Bosy, który dokonał też konsekracji nowego kamienia ołtarza. Po okadzeniu i sekwencji do Ducha Św. nastąpiło nakrycie ołtarza nowym obrusem, co uczynili parafianie. Ks. Inf. Stanisław Bosy dokonał poświęcenia kościoła i nowo odrestaurowanej ambony.
BukowoMorskie2018_01_13
BukowoMorskie2018_01_13 Przed udzieleniem błogosławieństwa proboszcz parafii ks. Dominik Gzieło w ciepłych słowach podziękował wszystkim gościom za przybycie na uroczystość poświęcenia, mimo niesprzyjającej zimowej aury. Podziękował też za wsparcie finansowe Administratorowi Diecezji Wrocławskiej ks. Inf. Stanisławowi Bosemu, gminie Darłowo (na czele z panem Wójtem), sejmikowi województwa zachodniopomorskiego oraz wiernym z parafii Bukowo Morskie, a także firmie remontowo-budowlanej A-Z Marek Twardowski z Kretomina, firmie ArtRes Konserwacja Zabytków Andrzej Jarmiłko z Torunia, firmie Żar-Wik Aleksander Bednarek z Koszalina oraz firmie Prima-Bis Zakład budowlany Marcin Bednarek z Koszalina.

Po udzieleniu błogosławieństwa, do wszystkich uczestników uroczystości ojcowskie słowa pozdrowienia i podziękowania dla całej parafii z ks. proboszczem na czele, jak również władz samorządowych skierował Administrator Diecezji Wrocławskiej ks. Inf. Stanisław Bosy.

(Uczestnik)