Z życia naszych parafii.

Uroczystości Św. Biskupa Huberta

Już po raz czwarty, 22 października 2017 roku przeżywaliśmy wspaniałą uroczystość św. Bpa Huberta.

Msza Święta Hubertowska ma liturgię podobną do niedzielnej. To, co ją wyróżnia, to ubogacenie elementami myśliwskimi. Hubertus jest jednym z najpiękniejszych elementów kultury łowieckiej, łączących ludzi w zielonych mundurach, przybyłych tutaj wraz z rodzinami i znajomymi. Zadbano więc o piękny wystrój świątyni strzyżewskiej i podniosły charakter tej uroczystości.
Strzyzew2017_10_22
Strzyzew2017_10_22 Na uroczystości Hubertowskie w tym roku został zaproszony Administrator Diecezji Wrocławskiej Ksiądz inf. Stanisław Bosy, który wygłosił homilię nawiązującą do łowiectwa, tradycji i samej postaci św. Huberta oraz wyraził wielkie uznanie dla pracy i służby leśnika, pasji łowiectwa, pszczelarstwa, hodowli koni i drobiu.

Miło nam jest przedstawić tu poczty sztandarowe oraz delegacje przybyłe z różnych miejsc kraju: Poczet Sztandarowy Koła Łowieckiego Nr 4 „Wielowieś", Wojskowe Koło Łowieckie „Sokół” 313 z Warszawy, Koło Łowieckie nr 7 „Bażant” w Ostrowie Wlkp., Delegacja Koła Łowieckiego nr 49 „Szarak” w Ostrowie Wlkp., delegacja Koła Łowieckiego „Knieja” w Ostrzeszowie, Poczet Sztandarowy z Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu z Warszawy z Prezesem na czele p. Andrzejem Danielakiem, Poczty Sztandarowe Związku hodowców koni z powiatu Ostrowskiego i Ostrzeszowskiego, pszczelarze naszej parafii, licznie zebrani parafianie i rodziny zaproszonych gości. Udział wzięły delegacje Nadleśnictw: z Taczanowa Nadleśniczy p. Żelisław Barczak z małżonką oraz zastępcą p. Januszem Rudą i Leśniczymi z Nadleśnictwa Przedborów zastępcą Nadleśniczego p. Dawidem Barczakiem, Komendantem Straży Leśnej z Przedborowa p. Łukaszem Dybulem, delegacje z Nadleśnictwa Antonin i Kalisz oraz licznie zebrani myśliwi, leśnicy, hodowcy koni, drobiu i pszczelarze.

Strzyzew2017_10_22 Strzyzew2017_10_22 Strzyzew2017_10_22

W pięknie ozdobionych koszach delegacje złożyły dary symbolizujące ciężką pracę rąk ludzkich. Ksiądz inf. Administrator Diecezji wraz z gospodarzem tego miejsca wspólnie odebrał te dary i pobłogosławił. Podczas całej liturgii Mszy Świętej towarzyszył nam Zespół Sygnalistów pod nazwą Echo Wandy działający przy Nadleśnictwie: Antonin, Przedborów i Kalisz w składzie: p. Malwina Fikus, p. Łukasz Wyrzykowski, p. Zbigniew Bodura, p. Witold Sitkowski, p. Dominik Pawlak. Wykonali oni przepiękne utwory związane z łowiectwem: „Marsz Św. Huberta”, „Chorał”, „Zum Einzung”, „Święty Hubercie Patronie Nasz”, „Agnus Dei”. Muzykę organową wykonał p. Bronisław Szubert - miejscowy organista. Czytania liturgiczne: p. Angelika Szwejda i leśniczy p. inżynier Bartosz Wójkiewicz z nadleśnictwa Taczanów.

Ksiądz Proboszcz wyraził uznanie wobec zebranych, podziw dla gospodarki łowieckiej, dokonań myśliwych, leśników, hodowców koni, drobiu, pszczelarzy i rolników.

Pod koniec Mszy św. Kol. Mieczysław Maciuszczak, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Sieroszewice i myśliwy, w pięknych słowach podziękował w imieniu wszystkich obecnych Księdzu inf. Administratorowi i Księdzu Kapelanowi Proboszczowi parafii za wspaniałe przygotowanie tej uroczystości, która stała się już tradycją, bowiem po raz czwarty przeżywaliśmy ją w tym pięknym wiejskim kościółku pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski i św. Huberta. Mówca wyraził wielkie uznanie pod adresem myśliwych, leśników oraz wszystkich obecnych. Wręczono też kwiaty, a Rada Parafialna i mali parafianie jeszcze raz wyrazili swoją radość z przybycia na tę uroczystość dostojnych Gości.

Na zakończenie, Ksiądz Proboszcz zaprosił Gości na skromny tradycyjny poczęstunek, dodając, że już za rok spotkamy się na 5-tej Pielgrzymce do świętego Huberta w Strzyżewie.

Ks. J. K.