Z życia Kościoła

Bierzmowanie w parafii Majdan Leśniowski

W niedzielę 18 czerwca 2017 r. w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Majdanie Leśniowskim odbyła się piękna uroczystość przyjęcia przez młodzież Sakramentu Bierzmowania, którego udzielił Ks. Infułat Ryszard Dąbrowski, Kanclerz Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego.

MajdanLesniowski2017_06_18

Msza św. koncelebrowana
Słowo Boże wygłosił Ks. dziek. Mieczysław Piątek, proboszcz parafii w Długim Kącie - uwypuklając łaski Ducha Świętego spływające do serc bierzmowanych. Podkreślił odpowiedzialność młodzieży za świadczenie o Jezusie Zmartwychwstałym i wierność Świętemu Kościołowi. Przypomniał też rodzicom
o obowiązku dawania przykładu swoim dzieciom w świadczeniu wiary i przestrzeganiu Bożych Przykazań, zwłaszcza w uczestnictwie w niedzielnych Mszach Św. - Co zasiejecie w sercach Waszych dzieci - powiedział Kaznodzieja - to zbierzecie na Waszą starość, będzie to owocowało w Waszych rodzinach, a później w rodzinach Waszych dzieci.
MajdanLesniowski2017_06_18
Sakrament Bierzmowania dziewczynek


MajdanLesniowski2017_06_18
Chłopcy przygotowani do uroczystości


O godz. 11.30 Celebrans w otoczeniu kapłanów i młodzieży, którą do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przygotował Ks. proboszcz Jacenty Sołtys, procesjonalnie udał się do świątyni parafialnej. Świątynię wypełnili wierni, rodzice i krewni bierzmowanych. Ksiądz Proboszcz witając w serdecznych słowach Ks. Infułata i przybyłych Kapłanów, poprosił o przewodniczenie liturgii i udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Dziewczęta i chłopcy, przygotowani do przyjęcia Sakramentu, przepasani byli amarantowymi szarfami, na których wypisano imiona, jakie mieli przyjąć w czasie Sakramentu Bierzmowania.

Ks. Infułat, rozpoczynając liturgię Mszy św., przekazał zebranym pozdrowienia i biskupie błogosławieństwo od Zwierzchnika Kościoła Biskupa prof. zwycz. doc. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego, który uczestniczył w tym czasie w Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej w Wiedniu (Austria). Ks. Infułat zapewnił, że Ksiądz Biskup jest w łączności duchowej i modlitewnej z obecnymi na uroczystości. - Prośmy Ducha Świętego - powiedział Celebrans -aby zstąpił na nas, tak jak kiedyś zstąpił z siedmioma Darami na zgromadzonych w Wieczerniku, Maryję i Apostołów, i umocnił nas w wierze, abyśmy wiernie stali przy Chrystusie i Jego Kościele.

Z Ks. Infułatem współkoncelebrowali Kapłani przybyli na tę uroczystość z parafii polskokatolickich: Ks. dziek. dr Mieczysław Piątek, Ks. dziek. Ryszard Walczyński, Ks. prob. mgr Henryk Mielcarz, Ks. prob. mgr Janusz Kucharski i miejscowy Ks. prob. Jacenty Sołtys. W prezbiterium obecny był także Ks. senior Henryk Marciniak.

MajdanLesniowski2017_06_18


MajdanLesniowski2017_06_18

MajdanLesniowski2017_06_18 Po kazaniu i odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego, Ks. Infułat udzielił 33. osobom Sakramentu Bierzmowania i błogosławieństwa Bożego, specjalnego na tę uroczystość. Ks. Proboszcz, duszpasterz parafii, przyjął od młodzieży, która otrzymała Sakrament Bierzmowania, Przysięgę wierności Bogu i Kościołowi.
Uroczystość zakończyła Eucharystyczna Procesja wokół świątyni parafialnej.