Z życia Kościoła

Jubileusz 45- lecia Parafii Polskokatolickiej w Kotłowie.
- Sakrament Bierzmowania

23 czerwca 2017 r. w naszej parafii obchodziliśmy 45-lecie jej zorganizowania. W czasie Mszy św. 67 młodych ludzi przyjęło Sakrament Bierzmowania.

Mszę św. celebrował Administrator Diecezji Wrocławskiej ks. inf. Stanisław Bosy wraz z proboszczem Parafii ks. Julianem Kopińskim, ks. dziek. dr. Tadeuszem Urbanem, ks. proboszczem Katedry Marii Magdaleny we Wrocławiu Piotrem Mikołajczakiem.

Kotlow2017_06_23

Uroczysta Msza św., jako wotum dziękczynno - błagalne za 45 lat istnienia naszej parafii, z kornym podziękowaniem za opiekę Maryi Królowej Pani Kotłowskiej, zgromadziła nie tylko młodzież, ich rodziny, świadków bierzmowania, ale i rzesze wiernych z całej parafii. Do tej, jakże ważnej chwili, młodzież przygotowywała się uczestnicząc w spotkaniach i nabożeństwach."Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak ; jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,1-4).
Na uroczystą Mszę świętą zaproszeni zostali również goście: Pan Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Henryk Zieliński, Wójt Gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Mikstat Łukasz Dybul, Dyrektorzy Szkół: p. M. Kamiński i p. J. Nentwich, nauczyciele, Rada Parafialna, sołtysi: sołtys wsi Strzyżew p. B. Biała i wsi Biskupice Zabaryczne p. T. Skoczylas, Prezes Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej z Sieroszewic p. M. Maciuszczak i wielu innych zacnych gości.

Kotlow2017_06_23

Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. W sakramencie tym otrzymujemy dary Ducha Świętego, który jednoczy nas i umacnia, pomaga nam modlić się i żyć po chrześcijańsku, abyśmy doszli razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego.

Podczas Eucharystii kandydaci aktywnie angażowali się w liturgii Mszy św. Liturgia rozpoczęła się od powitania Ks. Infułata w progach naszej świątyni. Podczas liturgii ks. Infułat zapytał młodzież, jakich łask oczekuje od Boga w Sakramencie Bierzmowania. Na pytanie to młodzież odpowiedziała, iż wszyscy pragną, aby Duch Święty, którego otrzymają, umocnił ich do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Głosząc homilię Ks. Infułat skierował ważne słowa zarówno do młodzieży, jak i parafian. Niech Duch Święty towarzyszy młodzieży na drogach dojrzałego, chrześcijańskiego życia.

Parafia Kotłowska z okazji Jubileuszu otrzymała w darze piękny kielich od Administratora Diecezji Wrocławskiej. Były podziękowania i kwiaty wręczane przez młodzież, rodziców oraz Radę Parafialną.

Piękna liturgia, z wzruszającym zaangażowaniem młodzieży i rodziców, pięknymi śpiewami, procesją z darami, uduchowiła wszystkich modlących się. Czuło się moc Ducha Świętego. Cała nasza wspólnota parafialna radowała się z Jego obecności i darów, które nie tylko młodzież otrzymała, ale też i parafia podczas tych 45 lat istnienia.

I dzisiaj pokornie polecamy naszą parafię wstawiennictwu Matki Bożej Królowej Kotłowskiej.

Prosimy Ją o opiekę na dalsze długie lata.


Bogu niech będą dzięki.

Kotlow2017_06_23

 (Uczestnik D. D-K)