Z życia naszych parafii.

 

Poświęcenie tablicy - epitafium ku pamięci Ks. Dziek. Ryszarda Rawickiego w parafii polskokatolickiej w Sanoku

W dniu 2 kwietnia 2017 r., w V Niedzielę Wielkiego Postu w Sanoku, w parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej miało miejsce poświecenie tablicy-epitafium ku pamięci Ks. Dziekana Ryszarda Rawickiego, który 55 lat temu zorganizował tę parafię, przystosowując na potrzeby kultu religijnego budynek dawnej szkoły.


Ks. Dziekan Ryszard Rawicki zmarł 23 grudnia 2016 r. Wdzięczni parafianie postanowili, że ufundują tablicę upamiętniającą swego Proboszcza, a jej poświęcenie zaplanowano w przeddzień imienin i urodzin Zmarłego Kapłana. Zamówiono też Mszę św. w Jego intencji, którą sprawował o godz. 10.30 obecny proboszcz w sanockiej wspólnocie - Ks. Andrzej Pastuszek z Bażanówki w koncelebrze z ks. proboszczem Romanem Jagiełło z Łęk Dukielskich. W poświęceniu uczestniczył również ks. proboszcz Jerzy Uchman z Jaćmierza. Tablicę poświęcili, odmawiając odpowiednie modlitwy z Rytuału, wszyscy kapłani, a odsłoniła ją p. Ewa Orzechowska, która wspomagała Ks. Dziekana w Jego duszpasterzowaniu w Sanoku od początku istnienia tej parafii.
W uroczystości, oprócz przybyłych licznie parafian z Sanoka, wzięli również udział wierni z Bażanówki, Jaćmierza i Łęk Dukielskich. Uczestniczył w niej także siostrzeniec Zmarłego Kapłana, p. Ryszard Kornel z Baborowa, którego autorstwa jest większość zdjęć z tej uroczystości.
Sanok2017_04_02