Z życia Kościoła

Wizytacja Pasterska w Parafii Polskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najśwętszej Marii Panny w Lublinie

 

W dniu 26 listopada 2016 r., J. E. Ks. bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański, Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, Ordynariusz Diecezji Warszawskiej, przybył do Parafii Polskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie. W czasie uroczystej celebry Mszy Świętej udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z kilku parafii Lubelszczyzny.

Lublin2016_11_26 Lublin2016_11_26 Lublin2016_11_26 Lublin2016_11_26

" Znaczę Cię znakiem Krzyża i umacniam Krzyżmem Zbawienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego"
Bierzmowanym towarzyszyli świadkowie, którzy w chwili udzielania Sakramentu, trzymając prawą dłoń na ramieniu bierzmowanego, byli świadkami ich umacniania w wierze.

Sakrament Bierzmowania jest i umocnieniem w wierze. Wyciska na duszy chrześcijanina niezatarte znamię Chrystusowego rycerza, pomnaża w nim łaskę uświęcającą oraz dary Ducha Świętego. Udziela chrześcijaninowi mocy do odważnego wyznawania wiary oraz bronienia jej zasad. Jest znakiem przejścia do dojrzałości chrzęścijańskiej.
Tego dnia w Lublinie, w osiemdziesiątym roku od erygowania tamtejszej parafii, do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło 38 młodych ludzi. Oprócz parafian lubelskich, byli to polskokatolicy z Madejowa, Tarnogóry i Kosarzewa. Wraz z nimi do świątyni przybyli też członkowie ich rodzin, znajomi j oraz członkowie wspólnot parafialnych. Mimo chłodu panującego tego dnia, serca zgromadzonych w świątyni były wypełnione żarem modlitwy i doniosłością wydarzeń.
Gospodarzem uroczystości był ks. mgr Andrzej Gontarek, proboszcz parafii lubelskiej. Obecni byli też duszpasterze młodzieży przystępującej do Sakramentu  Bierzmowania: ks. dziek. mgr Krzysztof Fudala, proboszcz z Madejowa i Tarnogóry i ks. mgr Mariusz Gajkowski z parafii w Kosarzewie oraz przybyły wraz z Księdzem Biskupem z Warszawy ks. mgr Mariusz Łukaszewski.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. dziek. Krzysztof Fudala. Kazanie do zgromadzonych w świątyni wygłosił ks. Andrzej Gontarek. Podkreślił on wagę tego Sakramentu w życiu każdego dziecka Bożego. Mówił o działaniu Ducha Świętego, który umacnia chrześcijanina swoimi darami i daje siły potrzebne do spełniania dobrych uczynków i życia przepełnionego wiarą i miłością.
Na zakończenie ceremonii w Słowie Pasterskim Ksiądz Biskup zwrócił się do obecnych, wyrażając radość z tego, że świątynia wypełniona jest młodymi ludźmi. Zachęcił umocnioną darami Ducha Świętego młodzież do bycia siłą swoich parafii i całego Kościoła Polskokatolickiego. Zachęcił też młodych mężczyzn do uważnego rozpoznania swoich serc, w których być może drzemią powołania kapłańskie, gdyż Kościół potrzebuje chętnych do pracy w winnicy Pańskiej. Zachęcił wszystkich obecnych do trwania w wierze Kościoła. Podziękował też wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tej pięknej uroczystości.
Uroczystość zakończyło błogosławieństwo udzielone przez Księdza Biskupa.
Po złożeniu przysięgi wytrwania w wierze Kościoła, młodzież otrzymała z rąk księży proboszczów pamiątkowe krzyże i dyplomy.
Lublin2016_11_26
Uroczysta Msza św. w lubelskiej świątyni


Lublin2016_11_26
Ksiądz Biskup zachęcił umocnioną darami Ducha Świętego młodzież do trwania w wierze
Lublin2016_11_26 To zdjęcie na pewno każdy z bierzmowanych zachowa na zawsze: grupa młodych ludzi, którzy przyjęli sakrament umocnienia w wierze wraz ze swymi duszpasterzami i zwierzchnikiem Kościoła Księdzem Biskupem Wiktorem Wysoczańskim przed ołtarzem głównym lubelskiej świątyni.