Z życia naszych parafii.

Nabożeństwo ekumeniczne w parafii pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich

W dniu 23 stycznia 2016 r. w parafii w Łękach Dukielskich zostało odprawione ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego z udziałem duchownych i świeckich z pięciu Kościołów chrześcijańskich.

Hasłem tegorocznego Tygodnia były słowa zaczerpnięte z I Listu św. Piotra (2,9-10): „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana".

LekiDukielskie2016_01_23

Duchowni uczestniczący w nabożeństwie
(
od  lewej: ks. Roman Jagiełło, pastor Mirosław Harasim, ks. Miron Michajłyszyn, ks. Marek Gocko, ks. Józef Obłój)
Na początku nabożeństwa celebrans je prowadzący i gospodarz ks. Roman Jagiełło powitał wszystkich zgromadzonych słowami: Serdecznie witam uczestników dzisiejszego ekumenicznego nabożeństwa, sprawowanego już od 13. lat w naszej miejscowości z racji Światowego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przez 9 lat wspólnie modliliśmy się na przemian, w jednym roku w parafii rzymskokatolickiej pw. Serca Pana Jezusa, a w kolejnym - w naszej, polskokatolickiej pw. Dobrego Pasterza. Od trzech lat kontynuujemy tradycje takich nabożeństw tylko w naszej wspólnocie, a ich formuła została ubogacona również poprzez udział osób duchownych i świeckich z Kościołów Tradycji Wschodniej: Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Greckokatolickiego, a w tym roku także przez udział pastora Mirosława Harasima z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
LekiDukielskie2016_01_23
Adoracja przy stajence

Ks. Józef Obłój
przekazuje wiernym znak pokoju
LekiDukielskie2016_01_23
Nabożeństwo ekumeniczne odbywało się w Kościele Polskokatolickim, który jest spadkobiercą Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie, a parafia w Łękach Dukielskich należała do niego od 1925 r. do 1951 r., ks. Roman Jagiełło mówił na temat działalności ekumenicznej organizatora PNKK - Biskupa Franciszka Hodura, który odwiedził tutejszą parafię w 1926 r. Podstawową linią całej działalności bp. F. Hodura - pisarza, poety, patrioty, kapłana, duszpasterza, reformatora chrześcijańskiego i ekumenisty - było poświęcenie sprawie jedności Kościoła. Od 1968 r. Polski Narodowy Kościół Katolicki prowadzi dialog ekumeniczny z Kościołem Rzymskokatolickim, który doprowadził do przyjęcia tego, co określa się „ograniczoną komunią" i „Wspólnej Deklaracji o Jedności". Oznacza to, że wierni obu Kościołów, nie tylko zachęcani są do wzajemnego szacunku i poznania swoich Tradycji, zwyczajów, ale przy szczególnych okazjach, takich, jak np. chrzest, bierzmowanie, ślub, pogrzeb mogą w obu Kościołach przyjmować sakramenty. W USA miała też miejsce pewna liczba wysoce symbolicznych gestów pojednania, wśród których może najbardziej wymownym było Na bożeństwo Gojenia Ran, które odbyło się w Katedrze PNKK pw. Św. Stanisława w Scranton, w Pensylwanii 15 lutego 1992 r.
W Polsce dialog ekumeniczny rozpoczął się 31 stycznia 1997 r., gdy spotkali się oficjalnie Prymas Kościoła Rzymskokatolicjkiego - Kard. Józef Glemp i Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego - Biskup Wiktor Wysoczański.

Ks. R. Jagiełło powitał uczestników tego ekumenicznego nabożeństwa: ks. Józefa Obłoja z Desznicy z Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. Marka Gocko z Komańczy z Cerkwi Prawosławnej, ks. Mirona Michajłyszyna z Rzeszowa z Kościoła Greckokatolickiego oraz pastora Mirosława Harasima z Warszawy z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Przywitał także radnych Gminy Dukla - p. Andrzeja Kędrę i p. Tomasza Węgrzyna, piastującego też urząd sołtysa Łęk Dukielskich, p. Barbarę i p. Dariusza Mielczarków z Towarzystwa Miłośników Krempnej i Okolicy wraz z córkami Anią i Kasią p. Macieja Zborowskiego ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej oddział Krosno, p. Marka Kołacza z tegoż Stowarzyszenia - oddział Kraków, p. Jacka Koszczana - prezesa Stowarzyszenia Sztetl w Dukli, dziennikarza z TVP - p. Marka Winiarskiego, p. Mikołaja Gabło ze Zjednoczenia Łemków w Olchowcu, oraz pozostałych uczestników nabożeństwa: z Krosna, Jasła, Jaszczwi, Dukli i Łęk Dukielskich - z parafii rzymskokatolickiej Serca Pana Jezusa i polskokatolickiej - Dobrego Pasterza, na czele z organistką p. Bogusławą Szydło i chórem.

Po tym wstępie Celebrans zainicjował modlitwy do Ducha Świętego, który stanowi źródło jedności między ludźmi. Na modlitwy wierni odpowiadali słowami: Duchu Święty, zstąp na nas. Ukoronowanie tych modlitw stanowiła pieśń uwielbienia Ducha Św. w wykonaniu Ani i Kasi Mielczarek z Kotani.

Część trzecia nabożeństwa to modlitwy pojednania, kończące się słowami skierowanymi do Chrystusa po grecku: Kyrie eleison, Chryste e lei son i modlitwą: Miłosierny Boże, napełnij nas swoją łaską i świętością. Uczyń nas apostołami miłości, tam gdzie pójdziemy. Prosimy o to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Następna, czwarta część, to czytania biblijne i głoszenie Słowa Bożego w wykonaniu pastora Mirosława Harasima z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i ks. Marka Gocko z Cerkwi Prawosławnej. Jak praktykuje się w obrządku Kościołów Wschodnich, czytanie było śpiewane w języku starocerkiewno-słowiańskim. Aby uczynić je zrozumiałym - wszak z tego czytania wzięto hasło do tegorocznego tygodnia modlitw - w jęz. polskim przeczytał je ks. Miron Michajłyszyn z Kościoła Greckokatolickiego (Bizantyjskiego-Ukraińskiego). Ewangelię św. Mateusza o błogosławionych (5, 1-16), przeczytał ks. Józef Obłój z Kościoła Rzymskokatolickiego. Oprawa muzyczna (śpiew) w wykonaniu p. Anny Mielczarek - absolwentki Szkoły Muzycznej w Krośnie - podkreśliła wyjątkowy charakter nabożeństwa.

Następnie wystąpili duchowni, aby w krótkich kazaniach odnieść się do przeczytanego Słowa Bożego. W kolejności przemawiali: ks. Józef Obłój, ks. Marek Gocko, ks. Miron Michajłyszyn, pastor Mirosław Harasim. Po każdym wystąpieniu parafialny chór śpiewał kolędy. Głos zabrały też osoby świeckie: radny i zarazem sołtys Łęk Dukielskich - p. Tomasz Węgrzyn oraz pułkownik Wojska Polskiego p. Marek Kołacz z Krakowa ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

Pułkownik Marek Kołacz, którego dziadek Franciszek jest pochowany na parafialnym cmentarzu, zaskoczył wszystkich bardzo miło, przekazując do Izby Pamięci niezwykle cenne pamiątki: niebieski beret żołnierza ONZ z misji pokojowej w Syrii i medal, który otrzymał za tę zaszczytna misję z rąk sekretarza ONZ. Wpisał się również do Księgi Pamiątkowej Izby Pamięci. Do Księgi Pamiątkowej wpisała się również p. Janina Kołacz, matka p. Marka oraz ks. Józef Obłój i pastor Mirosław Harasim.

Kolejnym punktem nabożeństwa było podjęcie zobowiązania, abyśmy jako chrześcijanie stanowili sól i światło dla świata. I tak przed Boży tron Celebrans zanosił modlitwy nadziei, na które wierni odpowiadali: Uczyń swój lud świętym i jednym w Chrystusie.

Nabożeństwo zakończono Modlitwą Pańską (Ojcze Nasz), wznosząc ręce do góry, a następnie przekazując sobie znak pokoju.

Ostatnim punktem nabożeństwa było udzielenie przez wszystkich duchownych błogosławieństwa uczestnikom nabożeństwa. Po nim ks. Roman Jagiełło podziękował za wspólną modlitwę i zaprosił wszystkich gości do Izby Pamięci, gdzie czekały na nich słodkie upominki upieczone przez parafianki. Na zakończenie nabożeństwa parafialny chór zaśpiewał pieśń ekumeniczną Jezu, połącz nas ... Gdy wierni wychodzili z kościoła, ks. Miron Michajłyszyn na pożegnanie zaśpiewał w jęz. ukraińskim kolędę.

Klimat nabożeństwa przeniósł się z kościoła na plebanię, gdzie duchowni po spożyciu obiadu przygotowanego w stylu kuchni ukraińskiej i pobłogosławionego przez pastora Mirosława, w bardzo życzliwej i przyjaznej atmosferze prowadzili dyskusję na temat ekumenizmu. Zarówno nabożeństwo w kościele, jak i późniejsze rozmowy na plebanii, przebiegające w duchu encykliki „Ut unum sint", stanowiły kolejny, mały krok zbliżający wszystkich jej uczestników do Boga, który jest źródłem jedności, a przez Niego - do siebie nawzajem. Niewątpliwie rzeczą niesłychanie ważną w osiąganiu tej jedności jest wzajemne poznawanie tradycji swych Kościołów. Aby to umożliwić, pastor Mirosław Harasim podarował wszystkim chętnym, zarówno duchownym, jak i świeckim, książkę swego autorstwa pt. "Śladami Reformacji na Pogórzu Karpackim. Krosno, Łańcut, Rymanów, Strzyżów, Iwonicz, Dubiecko, Czudec, Kobylany". Walorem dodatkowym sobotniego spotkania, oprócz tego najważniejszego, jakie stanowiła modlitwa w czasie nabożeństwa w świątyni, była możliwość zwiedzenia parafialnej Izby Pamięci i otrzymania od ks. R. Jagiełły książki o historii parafii.

Bogu i wszystkim uczestnikom niech za to będą dzięki!

(R. J.)

Zdjęcia, film z nabożeństwa i obszerny artykuł są dostępne na stronie internetowej parafii
www.polskokatolicka.pl