Z życia Kościoła

Wezwani do służby Kościołowi

W dniu 19 września 2015 roku J. E. Biskup prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański, Zwierzchnik Kościoła i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej, udzielił święceń diakonatu alumnom Wyższego Seminarium Duchownego - Bartoszowi Normanowi i Arturowi Krzeczkowskiemu.

Uroczystość, która odbyła się w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Konstancinie-Jeziornie, zgromadziła licznych gości. Obecni byli duchowni: ks. inf. Antoni Norman - Administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, ks. inf. Ryszard Dąbrowski - kanclerz Kurii Biskupiej, ks. Henryk Dąbrowski - proboszcz z Warszawy, ks. Kazimierz Klaban - proboszcz z Elbląga i ks. Mariusz Gajkowski - proboszcz z Kosarzewa. Przybyli też członkowie rodzin i bliscy kandydatów do święceń.
Uroczystej Mszy Św. przewodniczył biskup Wiktor Wysoczański, zaś rolę archidiakona pełnił ks. infułat Ryszard Dąbrowski, który w imieniu Kościoła prosił o udzielenie alumnom święceń diakonatu.
KonstancinJeziorna2015_09_19
KonstancinJeziorna2015_09_19 Kiedy nadeszła chwila święceń, słowami Litanii do Wszystkich Świętych zebrani zwrócili się o szczególne błogosławieństwo dla dwóch młodych mężczyzn, którzy tego dnia zdecydowali się poświęcić swoje dalsze życie służbie Bogu. Podczas aktu święceń Ks. Biskup wręczył im oznaki urzędu diakona -stułę przewieszoną przez lewe ramię i dalmatykę. Otrzymali też księgę Ewangelii, którą odtąd będą głosić Ludowi Bożemu.
Następnie nowi diakoni przystąpili do ołtarza i asystowali celebransom w dalszym sprawowaniu Świętej Liturgii.
Przed zakończeniem Mszy Św., w ciepłych słowach skierowanych do nowo wyświęconych diakonów, Zwierzchnik Kościoła podkreślił znaczenie kroku, na jaki się dziś zdecydowali oraz wyraził radość z faktu, że szeregi duchowieństwa Kościoła Polskokatolickiego wzbogaciły się. Życzył im również pomyślnego ukończenia studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz siły, wytrwałości i wielu łask Bożych w nowej posłudze. Wręczył im też świadectwa święceń.
Diakonat jest pierwszym z trzech stopni Sakramentu święceń (są to kolejno: diakonat, kapłaństwo i biskupstwo). Diakoni mają wspierać kapłanów i służyć Kościołowi w posłudze liturgii, słowa i miłości. Są szafarzami Eucharystii, mogą proklamować Ewangelię i głosić kazania, a także udzielać Sakramentu Chrztu Św., błogosławić związki małżeńskie i przewodniczyć obrzędom pogrzebu.
Nowi diakoni, w pełnych emocji słowach, złożyli podziękowania tym wszystkim, którzy wspierali ich w drodze do służby Chrystusowi - Księdzu Biskupowi, kapłanom, rodzicom oraz przyjaciołom. Obiecali dokładać wszelkich starań, aby ich służba przynosiła chlubę Kościołowi i pożytek tym wszystkim, do których zostaną posłani.
Nowo wyświęconym diakonom serdecznie gratulujemy oraz otaczamy naszą modlitwą i życzeniami owocnej służby Kościołowi Polskokatolickiemu!


(ks. M. G.)
KonstancinJeziorna2015_09_19