Z życia Kościoła

Spotkanie noworoczne w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

KPRP_2015_01_20 W dniu 20 stycznia 2015 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie noworoczne Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce.
 
W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli Reprezentanci Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Greckokatolickiego oraz zwierzchnicy i przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, z jej przewodniczącym abp. Jeremiaszem (z Kościoła Prawosławnego).


Wspólne zdjęcie przedstawicieli wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w czasie spotkania noworocznego z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i jego Małżonką w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W pierwszym rzędzie - trzeci od strony lewej - Bp Wiktor Wysoczański, Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP Fot. Wojciech Olkuśnik (KPRP)

Ze strony Kościoła Polskokatolickiego obecny był zwierzchnik Kościoła - bp Wiktor Wysoczański wraz z towarzyszącymi mu duchownymi - ks. Kanclerzem Ryszardem Dąbrowskim, ks. prob. Henrykiem Dąbrowskim, ks. prob. Andrzejem Gontarkiem, i delegacją parafian.
W spotkaniu wzięli udział również reprezentanci Muzułmańskiego Związku Religijnego i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, a także wiele innych osób związanych z życiem religijnym w naszym kraju.
KPRP_2015_01_20
W swojej mowie powitalnej Prezydent podkreślił, iż „jedną z form szacunku dla obywateli okazywanego przez demokratyczne państwo jest szacunek dla Kościołów, dla świata wiary". KPRP_2015_01_20 KPRP_2015_01_20
Bronisław Komorowski zauważył, że „dzisiejsze spotkanie jest okazją do spojrzenia na Polskę jako wspólnotę skupiającą ludzi różnych pod względem kultury i wyznania, a czasami i języka. Ważne jest, aby wydobywać to, co tę wspólnotę umacnia, to wszystko, czy czyni ją lepszą i piękniejszą".
Prezydent stwierdził, że dobra wspólnota oparta jest na fundamencie wartości. Uczestników tego uroczystego spotkania, swoich gości, określił jako „wspólnotę ludzi, którzy mają silną motywację do myślenia o sobie, o innych, o świecie, także o ojczyźnie, w kategoriach optymizmu i wiary, że świat idzie ku lepszemu". Życzył, aby w tym duchu - mimo różnic - razem rozwiązywać wszystkie polskie problemy w wymiarze wspólnoty państwowej, religijnej, rodzinnej i lokalnej.
Przekazując przedstawicielom Kościołów i związków wyznaniowych życzenia noworoczne, aby ten rok był dobrym rokiem dla wszystkich wspólnot wiary w Polsce, by problemy, które są cząstką naszego świata, dawały się rozwiązywać z korzyścią dla wspólnoty, Prezydent życzył także „satysfakcji i ładu wewnętrznego, równowagi wewnętrznej, na którą składa się także i zaangażowanie duchowe".
KPRP_2015_01_20

Kard. Kazimierz Nycz, wyrażając wdzięczność za zaproszenie na wspólne spotkanie religii i Kościołów, wyraził przekonanie, że w „tym czasie, kiedy w niektórych krajach europejskich formuła wolności religii zaczyna być zastępowana przez „wolność od religii", to spotkanie ma daleko większe niż tylko symboliczne znaczenie". Odwołując się do „proroczych słów" św. Jana Pawła II wygłoszonych w 1997 r. w Gnieźnie, w których Papież przestrzegał przed nowym murem, który może podzielić Europę, o ile nie będzie zbudowana na wartościach ducha, Kardynał Nycz deklarował, „że jako religie i Kościoły chrześcijańskie, w tym Kościół katolicki, chcemy w naszym państwie, w naszym kraju, budować fundament ducha".

Metropolita warszawski podziękował Prezydentowi RP również za obecność na kanonizacji Jana Pawła II i stwierdził, ze świadczy ona o tym, „iż w Papieżu czcimy nie tylko świętego, ale także tego Polaka, który w kontekście odzyskanej 25 lat temu wolności, ma swoje trwałe miejsce i niepowtarzalne zasługi. I wszyscy, zarówno ludzie religijni, jak i niereligijni, jesteśmy Mu za to wdzięczni".

W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej głos zabrał jej prezes abp Jeremiasz. W swoim wystąpieniu podkreślił trwającą już kilka lat dobrą tradycję ekumenicznych spotkań noworocznych w Pałacu Prezydenckim. -„Chciałbym wyrazić radość z tego, że sytuacja ekumeniczna w Polsce jest wyjątkowa. Współpraca Kościołów chrześcijańskich - nie tylko tych zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, ale również innych - układa się w naszym kraju niezwykle dobrze" - powiedział abp Jeremiasz.

Składając życzenia noworoczne Prezydentowi w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz przekazał tekst, podpisany 20 stycznia przez Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościół katolicki, Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli.

W imieniu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w PR przemówiła jego wiceprzewodnicząca Alicja Kobus, a w imieniu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP mufti Tomasz Miśkiewicz.

W spotkaniu wzięła udział również Małżonka Prezydenta RP. Anna Komorowska, Szef KPRP Jacek Michałowski, Zastępca Szefa KPRP Sławomir Rybicki i minister Maciej Klimczak.