Z życia Kościoła

Starokatolicki Episkopat u Jego Świętobliwości Papieża Franciszka

Rzym2014_10_30
W czwartek, 30 października 2014 r. Jego Świątobliwość Papież Franciszek przyjął na audiencji delegację Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, której przewodniczył Arcybiskup Utrechtu Joris Vercammen. W audiencji uczestniczył również Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP - Biskup Wiktor Wysoczański, który jest jedynym polskim biskupem, należącym do Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej. Spotkanie starokatolickich biskupów z Papieżem - Zwierzchnikiem Kościoła Rzymskokatolickiego było pierwszym w historii.


Moment powitania Jego Świątobliwości papieża Franciszka ze Zwierzchnikiem Kościoła Polskoatolickiego w RP Biskupem Wiktorem Wysoczańskim
Teologiczne i eklezjologiczne pytania, które powstały podczas naszej rozłąki, są teraz trudniejsze do pokonania ze względu na rosnący dystans między nami w kwestiach posługi i etycznego rozeznania" - ocenił Jego Świątobliwość Papież Franciszek w przemówieniu do episkopatu starokatolickiego. Jednak rzymscy katolicy i starokatolicy mogą zdaniem Papieża, kontynuować dialog i współpracę w celu rozwiązania kryzysów duchowych na świecie.
W sercu Europy, w której jest tyle zamieszania, gdy chodzi o jej tożsamość i powołanie, istnieje wiele dziedzin, w których katolicy i starokatolicy mogą współpracować, starając się odpowiedzieć na głęboki kryzys duchowy dotykający jednostek i społeczeństw. Jest głód Boga. Jest głębokie pragnienie odkrycia na nowo sensu życia. Jest pilna potrzeba wiarygodnego świadectwa o prawdzie i wartościach Ewangelii. W tym możemy wzajemnie wspierać się i zachęcać, przede wszystkim na szczeblu parafii i wspólnot lokalnych" - podkreślił Papież Franciszek.

Na zakończenie powtórzył za Dekretem o Ekumenizmie „Unitatis Redintegratio", że
 „święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności. Toteż nadzieję swą pokłada całkowicie w modlitwie Chrystusa za Kościół".
Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania w Watykanie Jego Świątobliwości Papieża Franciszka z delegacją Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej

Rzym2014_10_30


Słowa   pozdrowienia

Jego  Świątobliwości
Papieża  Franciszka
do  delegacji
Międzynarodowej
Konferencji  Biskupów Starokatolickich
Unii  Utrechckiej
Przemówienie

wygłoszone przez Arcybiskupa Utrechtu i przewodniczącego MKBS Jorisa Vercammena z okazji wizyty członków Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej u Jego Świątobliwości Papieża Franciszka
Rzym2014_10_30

Biskup Wiktor Wysoczański wręcza Mszał Kościoła Polskokatolickiego Jego Świątobliwości Papieżowi Franciszkowi
  Starokatolicka delegacja spotkała się również z Kardynałem Kurtem Kochem, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Podczas rozmowy oceniono stan dialogu po opublikowanym w 2009 roku raporcie „Kościół i Wspólnota kościelna". Dokument był podsumowaniem trwającego od 1966 roku dialogu rzymskokatolicko-starokatolickiego. Strona starokatolicka zaproponowała, aby mimo dawnych i nowych trudności ustalić punkty pośrednie dialogu oraz włączyć biskupów starokatolickich do procesów synodalnych w Kościele Rzymskokatolickim w charakterze obserwatorów.