Z życia naszych parafii. Łęki Dukielskie  / cz.1 /

 

II  Rajd rowerowy "OIKUMENE" do Olechowca

o II Rajdzie Jedności Kościołów więcej na stronie internetowej parafii: www.polskokatolicka.pl

W 2013 r. odbył się I Rajd Rowerowy "Oikumene" do Zyndranowej
zobacz artkuł ks. proboszcza Romana Jagiełły
LekiDukielskie2014_05_18 Bp Wiktor Wysoczański


Drogi Księże Proboszczu, Z radością przyjąłem wiadomość, że kontynuujecie już II. Rajd Rowerowy jako wyraz tolerancyjnej postawy wobec mniejszości religijnych i narodowych
oraz poznawania różnych Kościołów.
Z całego serca popieram Waszą zbożną inicjatywę. Życzę rozwoju na dalsze lata i Bożego błogosławieństwa oraz przekazuję moje gratulacje i biskupie błogosławieństwo.
Szczęść Boże

Biskup prof. zw. dr hab.
Wiktor Wysoczański
- Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP
LekiDukielskie2014_05_18

 

bp_WatrobaJan Jerzy Buzek Aleksander_Baczyk
Biskup Jan Wątroba
-
Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego
Czcigodny Księże Proboszczu,
Bardzo dziękuję za zaproszenie do Komitetu Honorowego Rowerowego Rajdu Jedności Kościołów „OIKOUMENE". Nie mogąc osobiście uczestniczyć w spotkaniu w Olchowcu, przesyłam serdeczne pozdrowienia i zapewnienie o duchowej łączności z Organizatorami i Uczestnikami Rajdu. Przyłączam się do modlitwy i wszystkich znaków solidarności z Łemkami z Polski i Ukrainy, polecając Bogu wszystkie ich potrzeby i troski oraz dzieląc ich radość, przeżywaną w ramach XXIV Łemkowskiego Kermeszu.
Chrystus, Dobry Pasterz, prosi nieustannie: „Ojcze, spraw, aby byli jedno, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz". Niech tegoroczny Rajd Jedności Kościołów będzie okazją do żarliwej modlitwy ekumenicznej i małym krokiem w kierunku jedności.
Na radość spotkania i obfite duchowe owoce z serca błogosławię.
Szczęść Boże


Lech Walesa
Lech Wałęsa - Prezydent RP
w latach 1990-1995,
laureat Pokojowej Nagrody Nobla

Prof. Jerzy Buzek - Premier Rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Poseł do Parlamentu Europejskiego, wyznawca z Kościoła Ewangelicko-AugsburskiegoWielce czcigodny księże Romanie,
Jestem niezmiernie zaszczycony propozycją, abym uczestniczył w Komitecie Honorowym Rajdu Rowerowego Jedności Kościołów „OIKOUMENE" w dniu 18 maja 2014 roku. Jest dla mnie ogromnym zaszczytem udział w Komitecie Honorowym. Każda inicjatywa, która ma na celu jednoczyć nas wszystkich jest inicjatywą piękną i szlachetną, która prowadzi do dialogu i wzajemnego poszanowania drugiego człowieka.
Niestety, ze względu na obowiązki wynikające z kampanii wyborczej, nie mogę wziąć udziału w tak szlachetnej imprezie, jaką jest Rajd Rowerowy Jedności Kościołów. Mam nadzieję, że spotkamy się w roku przyszłym.
Z wyrazami szacunkuSzanowni Państwo,
Cieszę się, ze mam zaszczyt ponownie patronować tak wymownemu wydarzeniu, jakim jest Rowerowy Rajd Jedności Kościołów „OIKOUMENE". Widać bowiem, że zeszłoroczna inicjatywa przynosi już dobre owoce, bo grono miłośników jazdy rowerowej i orędowników propagowania solidarności ponadreligijnej, ponadkulturowej i ponadnarodowej powiększa się...
Najważniejsze jest spotkanie, dialog i otwartość. Na tym buduje się solidarność, bez której trudno sobie wyobrazić tworzenie lepszego świata i cywilizacji pokoju. Wokół tych idei, choć w sportowej formule, gromadzą się uczestnicy tegorocznego Rajdu, który przypada 25 lat po historycznych zmianach w Polsce. To nasze doświadczenie solidarności i marzeń o wolności może stawać się lekcją dla współczesnego świata. Mogą być podpowiedzią dla ludów i narodów nadal zmagających się ze zniewoleniem czy beznadzieją. Powinny tym bardziej wskazywać kierunek rozwoju globalnej cywilizacji, stając się trwałymi punktami odniesienia. Jestem przekonany, że idea Rajdu znakomicie się wpisuje w takie przesłanie, dokładając swoją cegiełkę do budowania świata wartości, porozumienia i pokoju.
Życzę znakomitych wyników sportowych, a przede wszystkim dobrych owoców duchowych i społecznych dzisiejszego spotkania ludzi wielu kultur, narodów i wyznań.
Pozdrawiam

Aleksander Baczyk - Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu


Wielebny Księże Proboszczu,
II. Rowerowy Rajd Jedności Kościołów „OIKOUMENE", który odbędzie się 18 maja 2014 r. w Olchowcu stanowi okazję do przekazania na ręce Księdza Proboszcza wyrazów szacunku oraz szczególnego zadowolenia ze współpracy polsko-ukraińskiej, szczególnie w wymiarze społeczności Łemkowskiej.
Jestem przekonany, że to wydarzenie w znacznym stopniu przyczyni się do kształtowania postawy tolerancji wobec mniejszości religijnych i narodowych oraz bliskości Kościołów różnych wyznań na Podkarpaciu.
Życzę wszystkim uczestnikom miłych doznań i przyjemnej zabawy.
Z wyrazami szacunku

LekiDukielskie2014_05_18
Modlitwy przy Krzyżu Pojednania w Dukli


LekiDukielskie2014_05_18 LekiDukielskie2014_05_18

LekiDukielskie2014_05_18
Zapalanie zniczy przy Krzyżu Pojednania
(
z ks. Romanem Jagiełło - Wicewojewoda Podkarpacki - Alicja Wosik, Burmistrz Gminy Dukla - Marek Górak, Ojciec Gwardian Klasztoru Bernardynów w Dukli - Micheasz Okoński)

 

LekiDukielskie2014_05_18 LekiDukielskie2014_05_18 LekiDukielskie2014_05_18
LekiDukielskie2014_05_18 LekiDukielskie2014_05_18 LekiDukielskie2014_05_18

 

O godz. 11.oo w Olechowcu rozpoczęła się uroczysta odpustowa msza św. sprawowana w koncelebrze z czterema duchownymi i diakonem przez Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warszawsko-Przemyskiej Kościoła Greckokatolickiego - Eugeniusza Popowicza

LekiDukielskie2014_05_18 LekiDukielskie2014_05_18
W  Olechowcu

LekiDukielskie2014_05_18

 

LekiDukielskie2014_05_18 LekiDukielskie2014_05_18 LekiDukielskie2014_05_18

 

LekiDukielskie2014_05_18 LekiDukielskie2014_05_18 Na zakończenie
Biskup E. Popowicz udzielał specjalnego błogosławieństwa wszystkim chętnym uczestnikom tej mszy Św., znacząc ich czoła świętym Olejem. Całowało się wówczas Krzyż, który trzymał w ręce i brało się kawałek chleba do spożycia, który nie był użyty do komunii Św., a więc nie był konsekrowany, tylko pobłogosławiony. Wszyscy uczestnicy rajdu, czemu nie należy się dziwić, stali w długiej kolejce do Ks. Biskupa.

 

  Po mszy św. goście zaproszeni przez organizatorów Kermeszu, czyli Zjednoczenie Łemków z Gorlic, udali się do Domu Ludowego na obiad, rajdowicze zaś i zaproszeni przez ks. Romana goście, sponsorzy rajdu oraz parafianie na agapę

 

LekiDukielskie2014_05_18 LekiDukielskie2014_05_18 LekiDukielskie2014_05_18
LekiDukielskie2014_05_18 LekiDukielskie2014_05_18 LekiDukielskie2014_05_18