Z życia naszych parafii

50-lecie Parafii w Bukowie Morskim

Parafia polskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowie Morskim została erygowana dekretem bpa Juliana Pękali w dniu 14.04.1964 r. Główna uroczystość jubileuszu 50-lecia parafii, a także 30-lecia pracy duszpasterskiej w tej parafii ks. prob. Dominika Gzieły, odbyła się w dniu 28.062014 r. Podczas tej uroczystości został udzielony dziewiętnastu osobom sakrament bierzmowania.
Ks. infułat Stanisław Bosy udziela sakramentu bierzmowania
BukowoMorskie2014_06_28
BukowoMorskie2014_06_28 Mszy św. przewodniczył Administrator Diecezji Wrocławskiej, ks. infułat Stanisław Bosy wraz z koncelebransami, ks. Adamem Bożackim, dziekanem dekanatu Pomorsko-Wielkopolskiego, oraz ks. Tadeuszem Krasiejko, proboszczem parafii w Lesznie. W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście: ks. Mariusz Synak - proboszcz parafii prawosławnej w Słupsku, ks. Mikołaj Lewczuk - dziekan i proboszcz parafii prawosławnej w Koszalinie, ks. Janusz Staszczak - proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Koszalinie oraz pastor Marek Kurkierewicz ze zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Koszalinie.

Uroczystość rozpoczęto procesyjnym przejściem z budynku parafialnego do kościoła w asyście kandydatów do bierzmowania, przedstawicieli straży pożarnej oraz licznie zgromadzonych wiernych. W drzwiach kościoła, chlebem i solą przywitał ich proboszcz parafii ks. Dominik Gzieło wraz z Radą Parafialną. Przed ołtarzem zaś dzieci i młodzież przywitały ks. infułata Stanisława Bosego.
Podczas Mszy św. homilię wygłosił Administrator Diecezji, który mówił o roli i znaczeniu Kościoła jako wspólnoty wierzących oraz jak postrzegają Kościół sami wierni. Mówił, że:
Od momentu chrztu Św., każdy wierzący ochrzczony ma swoje miejsce, które jest wpisane w jego życie sięgające dna jego duszy. Tym miejscem jest świątynia parafialna: miejsce naszego chrztu, pierwszej komunii świętej, bierzmowania, zawarcia sakramentu małżeństwa, miejsce niedzielnej Mszy św.... Od momentu chrztu Św., każdy z nas staje się sanktuarium Boga i otrzymuje wielką godność człowieka. Niestety, wielu spogląda na Kościół Chrystusowy jak gdyby od zewnątrz. Tak, jak patrzy się na firmę usługową, której się płaci i od której się żąda. Mówimy Kościół i w tym momencie myślimy biskupi, księża. A prawda jest taka, że ten Kościół nie jest tylko „nasz", ale że to my sami jesteśmy Kościołem. I stąd płynie nasza odpowiedzialność za Kościół i za Jego dzieło na świecie".
Administrator Diecezji serdecznie podziękował również Proboszczowi Parafii za jego długoletnią pracę duszpasterską. Po homilii został udzielony młodzieży sakrament bierzmowania. Następnie odmówiono modlitwę powszechną, której poszczególne wezwania odmówili bierzmowani.
Na Ofiarowanie, w procesji z darami przyniesiono dary Ofiarne -Chleb i Wino oraz kosze z owocami i warzywami, kwiaty oraz okolicznościowy tort.
Po Mszy św. ks. prob. Krasiejko w bardzo ciepłych słowach podziękował Administratorowi Diecezji za przybycie i przewodniczenie Mszy Św., za udzielenie sakramentu bierzmowania, a także za pomoc materialną udzieloną parafii. Podziękował również przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia oraz Radzie Parafialnej i wszystkim wiernym - za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości. W dowód wdzięczności zostały wręczone ks. Bosemu kwiaty, a także małe bukieciki każdemu z duchownych.
W imieniu Kościołów gratulacje i podziękowania złożył ks. Mariusz Synak. Życzenia składała również delegacja Rady Parafialnej z parafii rzymskokatolickiej w Dąbkach.
Następnie Administrator Diecezji poświęcił okolicznościową tablicę
o następującej treści: W 50. rocznicę ustanowienia w Bukowie Morskim Polskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w podzięce Panu Bogu i Maryi Królowej Polski oraz Administratorowi Diecezji Wrocławskiej ks. Infułatowi Stanisławowi Bosemu i wszystkim darczyńcom Kościoła, wdzięczni Proboszcz i Parafianie. A. D. 2014.06.28.
Po udzieleniu błogosławieństwa wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na plac przy plebanii na świąteczny poczęstunek.

Ks. Tadeusz Krasiejko