Z życia naszych parafii

3 maja w Strzyżewie

Taki duży, taki mały, może świętym być...
Taki gruby, taki chudy, może świętym być
Taki ja i taki ty może świętym być ...
Taki ja i taki ty może świętym być ...
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego...
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego...
Kto się nawróci, ten się nie smuci:
Każdy święty chodzi uśmiechnięty.
Tylko nawrócona jest zadowolona.
Każda święta chodzi uśmiechnięta...
Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga...
Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga....

Tego dnia
w świątyni dominowały przede wszystkim dzieci


Strzyzew2014_05_03
Od kilkunastu lat słuchamy i chętnie śpiewamy piosenkę zespołu Arka Noego „Święty uśmiechnięty". Wspominam ją, bo w czasie obchodów tegorocznej uroczystości patronalnej kościoła w Strzyżewie dnia 3 maja 2014 r. zaśpiewał ją zespół Strzyżewskie Nutki. Śpiewali tak, że niejeden z obecnych na uroczystej Mszy św. świątecznej ocierał ukradkiem łzy z oczu. Dzieci potrafią wzruszyć nawet twarde serca.
Uczy nas wielowiekowa tradycja, że modlitwa, która spostrzegana jest w znakach słów i wykonywanych czynnościach, powinna angażować całego człowieka, a nade wszystko jego sferę duchową, w której rozum i uczucie odgrywają pierwszorzędną rolę. Takiej modlitwy doświadczyliśmy 3 Maja w Strzyżewie. Dlatego składam gorące Bóg zapłać Paniom Anicie i Darii oraz Magdalenie, które prowadzą zespół, poświęcając mu wiele swojego czasu. Bóg zapłać Księdzu Proboszczowi Julianowi Kopińskiemu, który wspiera zaangażowanie dzieci i młodzieży w czynnym uczestnictwie w liturgii. Nade wszystko Bóg zapłać dzieciom, które pięknie śpiewają, i ich rodzicom, którzy posłuchali wezwania Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie" (Mk 10, 14).
Wspólne, pamiątkowe zdjęcie przed ołtarzem świątyni w Strzyżewie

Strzyzew2014_05_03
Najważniejszym elementem obchodzonej przez nas uroczystości była, co jest rzeczą oczywistą, Msza Św., którą sprawował Administrator Diecezji Wrocławskiej, ks. inf. Stanisław Bosy w koncelebrze z ks. inf. Kazimierzem Fonfarą i ks. dziek. Adamem Bożackim. To był „Odpust", choć taka nazwa dorocznej uroczystości parafialnej ma swoje uzasadnienie jedynie w odpuszczeniu grzechów, które w Kościele Polskokatolickim dokonuje się w sakramentalnej spowiedzi ogólnej. To była Uczta Eucharystyczna, która sprawia, że „Taki duży, taki mały, może świętym być...".
Komunia św. powinna mieć zawsze dwa wymiary: zjednoczenia z Bogiem i braterstwa z ludźmi. Dlatego też zwieńczeniem uroczystości była pomoc okazana konkretnemu człowiekowi, choremu dziecku, które ma mieć jeszcze kilka operacji. Strzyżewskie Nutki przez śpiew wyprosiły ofiarę, składaną po Mszy św. przez zebranych na uroczystości, na dalsze leczenie dziecka.

ks. K. F.